Bản cập nhật CARDANO giữa tháng 10-2021 (Mid Month Development Update – October)

Mời các bạn đón xem video VietSub về “Bản cập nhật CARDANO giữa tháng 10-2021" - bởi Tim Harrison - IOHK 15/10/2021 dưới đây:

This video is translated from the original YouTube video published by IOHK about “Mid Month Development Update – October” on 15/10/2021: Mid Month Development Update – October - YouTube
Với mong muốn mang lại kiến thức và tầm nhìn cho cộng đồng Cardano tại Việt Nam, FIMI.VN đã và đang dịch các tài liệu của dự án Cardano sang tiếng Việt. (With hope to bring knowledge and vision for VietNam Cardano community, FIMI.VN has been translating materials of Cardano project into Vietnamese) .