Cảnh báo lừa đảo giveaway (Giveaway Scams) - Charles Hoskinson

Mời các bạn đón xem video VietSub về “ Cảnh báo lừa đảo giveaway" - bởi Chales Hoskinson 18/08/2021 dưới đây:

This video is translated from the original YouTube video published by Charles Hoskinson about “Giveaway Scams” on 18/08/2021: Giveaway Scams - YouTube
Với mong muốn mang lại kiến thức và tầm nhìn cho cộng đồng Cardano tại Việt Nam, FIMI.VN đã và đang dịch các tài liệu của dự án Cardano sang tiếng Việt. (With hope to bring knowledge and vision for VietNam Cardano community, FIMI.VN has been translating materials of Cardano project into Vietnamese) .