🇨🇿 Cardano Genesis Block byl vymintovaný před 6 lety

První blok na síti Cardano byl vyražen 23. září 2017 ve 23:44:51. Síť nikdy nepotřebovala žádný restart nebo rollback blockchainu. To není úplně běžné a lze to považovat za úspěch. Došlo k jedinému síťovému incidentu, ze kterého se Cardano dokázalo samo zotavit.

Genesis Block

Genesis blok je prvním blokem v blockchainu. Všechny následující bloky mohou vysledovat svou linii zpět ke Genesis bloku. Blok Genesis slouží jako referenční bod pro ověřování integrity a bezpečnosti sítě. Hash Genesis bloku je:

5f20df933584822601f9e3f8c024eb5eb252fe8cefb24d1317dc3d432e940ebb

Lídrem slotu byl Input Output Hong Kong (dnes Input Output Global), tedy výzkumný a vývojový tým Cardano.

V roadmapě Cardana najdete tyto éry pojmenované po slavných lidech: Byron, Shelley, Goguen, Basho a Voltaire.

V první Byronově éře, nazývané také éra bootstrapu, jste mohli posílat ADA pouze z peněženky do peněženky. Síť fungovala ve federovaném režimu, ve kterém byly uzly řízeny 3 zakládajícími subjekty IOHK, Cardano Foundation a Emurgo.

V té době vznikla první lehká peněženka Yoroi od Emurga. Tým IOHK pracoval na full nodové peněžence Daedalus.

Probíhal výzkum, který byl zaměřen hlavně na Ouroboros Proof-of-Stake. Ouroboros je první protokol Proof-of-Stake vytvořený na základě akademického výzkumu s matematicky ověřenou úrovní zabezpečení.

Následující Shelleyova éra přinesla Cardanovu decentralizaci. 29. července 2020 byl Shelley hard fork. To byl den, kdy začal staking na Cardanu.

Hard fork Shelley primárně představoval zásadní posun v decentralizaci sítě Cardano. Přestože přenos konsenzu do rukou držitelů ADA byl pozvolný (řízený parametrem), poměrně rychle uzly provozované nezávislými operátory vyprodukovaly 100 % všech bloků. Cardano se stalo zcela nezávislým na uzlech provozovaných týmem IOG.

Síť Cardano slaví 6 narozeniny. V červenci 2023 oslavila 3 roky stakingu a decentralizace.

Síťový incident, který prokázal robustnost Cardana

Cardano měl 22. ledna 2023 jeden síťový incident.

Cardano zaznamenal přechodnou anomálii, která způsobila odpojení a automatické restartování asi 50 % uzlů. Byly ovlivněny jak reléové uzly, tak uzly producentů bloků. Některé uzly byly odpojeny od vrstevníků. Ostatní se automaticky restartovaly po vyvolání výjimky.

Většina postižených uzlů se automaticky obnovila a vrátila se zpět do práce. Síť se chovala přesně podle očekávání. Dopad incidentu na výrobu bloku byl minimální a krátký. Cardano se zotavil prostřednictvím jakéhosi „samo-léčebného“ mechanismu. Významnou roli sehrál konsensus s takzvanou probabilistic finality, který je ze své podstaty velmi robustní.

Důležité je, že provozovatelé poolů nemuseli téměř nic dělat. Nebylo potřeba nic domlouvat ani koordinovat. Aby se síť vrátila do provozního stavu, nebylo třeba opravovat žádnou chybu v kódu. Podobná událost se již nikdy neopakovala.

Síť Cardano je modernizována poměrně často. Nejen konsensus, ale také platforma Plutus, ledger, síťová vrstva a další části Cardana se neustále vylepšují. Během upgradů nedochází k žádnému přerušení sítě, protože tým pro tento účel vytvořil nástroj zvaný hard-fork combinator. Uživatelé mohou síť používat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu i během upgradu sítě.

Závěr

Goguenova éra byla o programovatelnosti Cardana, tedy o chytrých kontraktech. Tento upgrade také probíhal přes hard-fork kombinátor. Cardano získal chytré smlouvy 12. září 2021, kdy byl hard fork Alonzo spuštěn na mainnetu.

Tým v současné době pracuje na škálovatelnosti a správě projektu. Jsme tedy paralelně ve dvou érách, v Basho a Voltaire.

Cardano je projekt, který se každým rokem posouvá v kvalitě výrazně dopředu. Roste počet stakerů, počet vyražených tokenů, nasazených aplikací DeFi a jejich uživatelů. Děje se tak bez ohledu na probíhající medvědí trh. Je více než pravděpodobné, že spolu brzy oslavíme 10 narozeniny.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/the-cardano-genesis-block-was-minted-6-years-ago