🇨🇿 Cardano je v souladu s přírodou

Cardano používá konsensus PoS, který je energeticky úspornější než konsensus PoW. Cardano je tak více v souladu s přírodou a přirozeným řádem věcí než projekty používající PoW. Pojďme si říct, proč je to důležité.

Co je přirozené

Příroda má tendenci dosahovat nejlepších výsledků s minimálními energetickými výdaji. Kdo v přírodě lépe hospodaří s energií, má větší šanci na přežití. Zvířata energií šetří a nikdy jí neplýtvají. Šetří si energii na chvíle, kdy ji nezbytně potřebují. Například když hledají potravu nebo se brání před predátory.

Princip dosažení nejlepších výsledků s minimálním výdejem energie je univerzální. Lidé se tak chovají i z pragmatických důvodů. O co nejvyšší účinnost se snažíme i při vývoji nových technologií. Představte si, že máte dvě velmi podobná auta od různých výrobců. Nemůžete se rozhodnout, které z nich si koupit, a zkoumáte jejich specifikace. Jednou z nejdůležitějších je spotřeba energie a účinnost. Pokud do nádrže obou aut natankujete stejné množství paliva, bude vás zajímat, které auto dojede dál. Rozdíly mohou být značné. Při nákupu paliva chcete samozřejmě ušetřit, a proto si vyberete auto, které vám ušetří peníze. Motory se neustále zdokonalují a automobily jsou stále úspornější. To znamená, že při stejném množství energie mají trvale lepší dojezd.

Efektivita by měla být odměňována. Neefektivita by měla být trestána nebo vést k zániku. Takto může jedno překonat druhé, když dosáhne vyšší účinnosti. Evoluce je o hledání nejlepší strategie pro přežití, a ta téměř vždy spočívá v lepším hospodaření s energií.

Pokud to převedeme na náš příklad s automobily, lepší výrobce automobilů přežije a horší zanikne. V lidském světě o vyhynutí a přežití často rozhodují ekonomické zájmy. Ne výhradně, ale ve světě technologií tomu tak často je. Lidé mají tendenci šetřit peníze, a proto si vybírají auto, které bude mít nižší provozní náklady. To však není jediný důvod. U automobilu s vyšší účinností lze předpokládat, že je šetrnější k životnímu prostředí. Lidé mají tendenci chránit životní prostředí, a dokonce k tomu máme legislativu a různé podpůrné programy.

Motory automobilů musí splňovat určité normy, aby se mohly prodávat. Je v zájmu všech obyvatel planety, aby se s energetickými zdroji šetřilo a aby byly efektivně využívány, protože tím chráníme možnost zachování lidského druhu na naší planetě. O vítězství automobilky tedy rozhoduje několik faktorů a za většinou z nich bychom našli snahu o zvýšení účinnosti.

Platí princip zvyšování efektivity i pro blockchain?

Decentralizované sítě a blockchain jsou technologie, a proto nejsou z hlediska své přirozené povahy žádnou výjimkou. Lidé jsou obzvláště dobří ve zlepšování technologií. V důsledku toho se neustále vyvíjíme. Možná vás překvapí, že k vývoji potřebujeme také hodně energie. Věda a výzkum spotřebovávají velké množství energie a dalších zdrojů. Na oplátku získáváme nové poznatky, které nám umožňují zvyšovat naši efektivitu. Tento koloběh je nezastavitelný. Kdyby se zastavil, společnost by se přirozeně zhroutila. Ke kolapsu dochází, když se v systému objeví neefektivita. Aby se společnost mohla znovu nastartovat, je třeba neefektivitu ze systému odstranit. Kolaps společnosti má tedy ozdravný účinek.

Je tedy naprosto v pořádku a v souladu s přírodou nahradit horší a méně efektivní technologii za nějakou lepší. Ve svém důsledku nám to umožňuje tolik očekávaný neustálý růst. Neustálý růst je těžko dlouhodobě udržitelný. Navzdory tomu však naše společnost neustále roste a kvalita života se zlepšuje. To je možné pouze díky vědeckému výzkumu a zvyšování efektivity. Pokud chceme používat veřejné blockchainové sítě, čas nás dříve či později dotlačí ke zvýšení efektivity.

Co je to efektivita? Je to stav nebo vlastnost, kdy jsme schopni něčeho dosáhnout s co nejmenší ztrátou času a úsilí. Čas a úsilí jsou zdroje, které jsou vynaloženy k dosažení výsledku. V případě sítí se požadavky na vyšší efektivitu vždy zvyšují s počtem uživatelů. Uživatelé jsou také ochotni vynaložit určité zdroje, aby dosáhli co nejlepšího výsledku. Základní principy jsou stále stejné. Uživatelé chtějí v podstatě vynaložit co nejméně peněz na odeslání transakce a zároveň chtějí, aby transakce proběhla co nejrychleji. Čas a peníze jsou zdroje uživatele. Výsledkem je odeslaná transakce.

Pokud si lidé více osvojí decentralizované technologie, bude efektivita mnohem důležitější než nyní. Na začátku musíme ukázat, že technologie je životaschopná a lidem tolik nevadí, že se spotřebuje tolik energie. To je případ konsensu Proof-of-Work. Cardano používá konsensus Proof-of-Stake, protože je energeticky úspornější. Zajímá vás, o kolik více? Blockchain Cardano je 1,6 milionkrát energeticky úspornější než Bitcoin. Na vývoj PoS bylo vynaloženo mnoho peněz a času, bez čehož se vědecký výzkum neobejde. Na oplátku máme mnohem efektivnější konsensuální algoritmus. Tento vývoj je zcela v souladu s přírodou. Navíc se nikdy nezastaví. Dnes máme PoS, zítra vymyslíme něco ještě lepšího nebo se budeme snažit o vylepšení PoS. Vývoj technologií je proces, který nemá konce.

Nabízí se otázka, proč je to v případě blockchainu tak důležité. Opět můžeme vidět mnoho důvodů, proč je to velmi důležité. Prvním důvodem je škálovatelnost. Blockchain je ze své podstaty globální síť, a proto musí být schopen zpracovat transakce všech lidí, kteří jej chtějí používat. Jeho používání nesmí být zatíženo vysokými poplatky. Pokud platíte prostřednictvím hotovosti, je poplatek nulový. Pokud kreditní kartou, bude minimální, ne-li také nulový. Totéž lidé přirozeně očekávají od blockchainu, má-li se stát alternativou k penězům, uchovatelem hodnoty nebo páteří finančního světa. Cardano je asi 50x škálovatelnější než největší síť PoW.

On-Chain transakce je také druh vzácného zdroje, za který je třeba zaplatit. Proto má smysl snižovat a stabilizovat náklady. Jakmile se zvýší efektivita systému, začnou síť využívat noví uživatelé. A naopak, pokud se jiná síť stane méně efektivní, lidé ji přirozeně opustí. To je naprosto přirozené chování pramenící ze sobeckého zájmu ušetřit vlastní zdroje, tj. peníze vynaložené na transakční poplatky. Jinými slovy, pokud jsou transakce ekonomicky dostupné, budou využívány. Pokud ne, lidé budou hledat alternativy a vyvíjet efektivnější technologie. Může se také ukázat, že celý koncept decentralizovaných sítí není pro lidi v současné době zajímavý kvůli jejich nízké efektivitě. Věříme však, že věda a výzkum nás mohou posunout do bodu, kdy bude decentralizace ekonomicky dostupná pro každého.

Blockchain sice bude potřebovat druhou vrstvu, ale to neznamená, že nám nezáleží na zvyšování efektivity v prvních vrstvách. První vrstva je základním kamenem každé decentralizované sítě, a čím energeticky účinnější bude první vrstva, tím lepší budou všechny ostatní vrstvy postavené nad ní. Opět je to přirozené. Pokud stavíte dům, nejdůležitější jsou základy. Pokud jsou základy špatné, budova dříve či později spadne, bez ohledu na to, kolik má pater. Pokud je ve složitém systému neefektivní součást, je třeba ji vyměnit, protože ovlivňuje zbytek. Pokud jsou například transakce v první vrstvě drahé a pomalé, musí se to projevit ve vyšších vrstvách. Proto mohou být transakce na vyšší vrstvě také drahé, aby pokryly náklady na existenci první vrstvy. Pokud by tomu tak nebylo, první vrstva systému by ekonomicky zkolabovala.

Veřejná síť potřebuje ke své existenci spotřebovávat zdroje, proto musí usilovat o co nejvyšší efektivitu. Dokonce i vlastnost uchovávat hodnoty v digitální podobě je výsledkem závislým na neustálé spotřebě zdrojů a pokrytí nákladů na ně. Ani zde nehledejme výjimku z obecně platných přírodních principů. Efektivnější síť má větší šanci dlouhodobě přežít. Digitální nedostatek může být velmi nákladný, ale zároveň pravděpodobně neudržitelný, nebo levný a udržitelný. Cardano zde bude mít oproti PoW sítím obrovskou výhodu díky PoS, což se možná neprojeví dnes nebo zítra, ale za pár let ano.

V případě blockchainu je třeba dosáhnout více výsledků. Není to jen škálovatelnost, ale také bezpečnost a decentralizace. To jsou základní vlastnosti, kterých musíme efektivně dosáhnout. Zde si musíme uvědomit, že uživatelé považují bezpečnost a decentralizaci za samozřejmost a právě škálovatelnost vnímají nejvíce. Zatímco decentralizace a bezpečnost jsou abstraktní pojmy a tyto vlastnosti jsou těžko měřitelné, jedná se o transakce, které jsou zpracovány v daném čase za danou hodnotu.

Stejně jako u automobilů nesmíme zapomínat na legislativu a tendenci lidí k úsporám energie. Pokud vedle sebe postavíme síť Cardano jako zástupce sítí PoS a jakoukoli síť Pow, logická volba lidí nezajímajících se o ostatní aspekty a spekulativní povahu kryptoměn by měla padnout na Cardano. Čistě z pragmatických důvodů. Lidé tlačí na úsporu energie, a to včetně velkých investorů. PoW lze považovat za plýtvání energií, pokud již máme funkční konsensus PoS. Můžeme se dlouze bavit o detailech sítí PoW a PoS, ale v širším kontextu mohou obě varianty poskytovat velmi podobnou funkcionalitu.

Blockchainové sítě, včetně Cardana, mají určitý počet mincí, které lze považovat za zdroj. Tento zdroj je směňován za jiné zdroje, konkrétně za elektřinu a čas lidí, kteří se o sítě starají. Je důležité si uvědomit, že s jakýmkoli omezeným zdrojem je třeba zacházet šetrně. V případě blockchainových sítí se zdroje v podobě mincí jednoho dne výrazně sníží a je otázkou, zda budou sítě schopny přežít. I zde pomůže pouze zvyšování efektivity. Pokud víte, že vám jeden zdroj dojde a existence sítě je na něm zásadně závislá, nezbývá než inovovat. Jak jsme již řekli, inovace jsou také velmi nákladné z hlediska vynaložených zdrojů. Dalo by se říci, že čím více dokážete zvýšit efektivitu, tím větší máte šanci na přežití a úspěch mezi konkurenty. Konkurence je přirozený jev. V přírodě přežívají efektivnější druhy. Ve světě technologií sice neplatí tak přísné zákony, ale vždy bude existovat tendence k vyšší efektivitě.

Ekologové a zástupci zemí, které čelí ekologickým katastrofám, budou vždy poukazovat na plýtvání energií a na alternativy šetrnější k planetě. Plýtvání energií bude v příštích letech stále obtížnější ospravedlnit.

K přežití je zapotřebí inovací a přizpůsobivosti

Pokud připustíme, že zvyšování účinnosti a přizpůsobování se životnímu prostředí je nezbytnou vlastností pro přežití, pak jsou věda a výzkum cestou k dosažení tohoto cíle. Jak jsme již vysvětlili, věda a výzkum jsou velmi nákladné. Cardano je na cestě neustálého zlepšování a přizpůsobování se potřebám okolního světa a uživatelů. To je z našeho pohledu velmi důležité, protože stagnace je často znamením zániku.

Decentralizované řízení projektu a dostatečné financování jsou proto velmi důležitou součástí veřejných blockchainových sítí, protože jim umožňují se vyvíjet. V historii můžeme najít velké množství příkladů, kdy nové technologie nahradily ty staré. Dnes už nikdo nejezdí autem poháněným párou a je možné, že benzinové motory nakonec nahradí elektrické motory. Kdo ví, jestli za dalších sto let nevyvineme motory na bázi jaderné fúze. Náklady na vývoj a výrobu elektromobilů byly astronomické. Elektromobily se dnes dají koupit a je po nich mezi lidmi poptávka. Je to přirozené lidské chování.

Technologie blockchainu se bude vyvíjet, pokud na to budou zdroje. Je tedy jasné, že jejich účinnost, a tedy i klíčové vlastnosti, se budou zvyšovat. Můžeme zlepšit škálovatelnost, decentralizaci a bezpečnost. Není důvod si myslet, že to nedokážeme. Je to podobné, jako kdybychom tvrdili, že nemůžeme vyrábět auta na elektřinu nebo v budoucnu jiné typy motorů. Inovace jsou především o zdrojích, hlavně o čase a penězích.

Decentralizace a bezpečnost jsou vlastnosti, které nejsou binární. Tyto vlastnosti si můžete představit jako škálu od 0 do 100 a dokonce byste se mohli pokusit najít jejich aktuální hodnotu. Snahou týmu a všech lidí, kteří se o síť starají, je zvyšovat kvalitu těchto vlastností. Různé sítě budou mít v každé vlastnosti jinou kvalitu. Neexistuje způsob, jak říci nebo nějak definitivně určit, které vlastnosti a jejich úroveň kvality jsou pro přežití nejlepší. Jedinou možností je přizpůsobit se prostředí a neustále se snažit o zlepšení. Tedy dosáhnout co nejlepších vlastností s co nejmenším množstvím zdrojů.

Lidé často tvrdí, že k dosažení maximální bezpečnosti potřebujeme Proof-of-Work. Jak jsme již řekli, bezpečnost je spektrum a existuje mnoho vektorů útoku. Navíc s tím, jak se mění prostředí a vyvíjí technologie, mění se i šance na provedení útoku. Zabezpečení nebude nikdy stejné po celou dobu životnosti sítě. To znamená, že tým musí neustále vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a zajistit, aby protokol zůstal bezpečný. Například pokud se vyčerpá rozpočet na zabezpečení sítě PoW, bude třeba vymyslet jiný systém, který zajistí bezpečnost. Cardano má mnohem nižší náklady na zdroje, takže je z dlouhodobého hlediska mnohonásobně udržitelnější.

Model hrozeb se u PoW a PoS liší. Je prostě jiný a nelze objektivně říct, který je lepší. Důkaz v čase je často nejlepší. Zde je však třeba být obezřetný. To, že síť dosud fungovala bez problémů, neznamená, že tomu tak bude i v příštích deseti letech. Pravděpodobnost je samozřejmě vysoká, ale nikdy ne stoprocentní. Takto zabezpečení nefunguje. Bezpečnost je třeba aktivně hlídat. Rozpočet na zabezpečení není jen o odměňování delegátů PoS, těžařů PoW a provozovatelů poolů. Je to také o rozpočtu pro tým, který potřebuje kvalifikované lidi a odborníky.

Totéž lze říci o decentralizaci. Decentralizace je jako demokracie, a pokud se o ni přestaneme starat, ztratíme ji. Decentralizace je také měřítko a její kvalita se v průběhu času mění. I zde je obtížné objektivně posoudit, zda je lepší PoS nebo PoW. Vodítkem nám opět může být větší efektivita. V případě PoW se jako běžný uživatel můžete na decentralizaci sítě podílet poměrně komplexně. Musíte si koupit drahý PoW miner a zaplatit náklady na elektřinu. To je výhodné jen v některých částech světa. Je pravděpodobné, že ve vaší zemi se těžba nevyplatí. Vyšší efektivita znamená, že získáte kvalitnější decentralizaci za nižší náklady. To je případ PoS, kde stačí získat mince ADA a okamžitě se můžete aktivně podílet na decentralizaci sítě Cardano. V podstatě tedy decentralizace roste s distribucí mincí ADA. Stačí snížit riziko, snížit náklady a co nejvíce usnadnit proces pro uživatele. Krása PoS spočívá v tom, že s rostoucí decentralizací přirozeně roste i bezpečnost.

PoS i PoW mají samozřejmě své nevýhody a bezpečnostní rizika. Cílem týmu je tyto problémy řešit a zkvalitnit klíčové funkce. Jediným klíčem k úspěchu je inovace a zajištění rozpočtu na ni. Je přirozené se vyvíjet. Stagnace je proti přírodě.

Technologie versus ideologie

Někdy lidé podléhají falešné ideologii a přikládají jí větší význam než technologii a inovacím. Ideologie je samozřejmě důležitým rysem naší společnosti, ale není natolik silná, aby překonala sílu technologického pokroku. Kryptoměnové komunity jsou silně ideologické, ale naše budoucnost bude do značné míry pragmatická.

Existují určité zásady, které platí univerzálně a z dlouhodobé perspektivy se prosadí. Ideologie jsou pomíjivé a často jsou okrajovou záležitostí malé skupiny lidí. Přijetí technologie blockchain bude pragmatické v tom smyslu, že budeme požadovat co nejlepší výsledky za vynaložené prostředky. Decentralizace musí být inkluzivní, nikoliv exkluzivní, a toho nikdy nedosáhneme bez zvýšení efektivity. To je prostě fakt. Můžeme zvolit více než jednu možnou cestu a vyzkoušet více než jeden možný koncept. Nakonec se prosadí ty nejlepší. Ovšem jen do doby dokud nezastarají.

Decentralizované sítě a síťový konsensus, blockchain, kryptografie, protokoly, chytré smlouvy a další důležité součásti, to vše jsou především technologie. Je možné kolem nich vybudovat ideologii, ale ta rozhodně nebude rozhodujícím faktorem z hlediska síťového efektu a přijetí. Z hlediska síťového efektu jednoduše zvítězí ty sítě, které lidem umožní ekonomickou či jinou decentralizovanou interakci. Největší výhodou decentralizace je nahrazení neefektivních zprostředkovatelů. Neefektivní znamená, že daná služba je drahá, pomalá, nekvalitní nebo jinak nevýhodná pro uživatele. Pokud je v silách decentralizace nahradit zprostředkovatele a zvýšit efektivitu, je přirozené se touto cestou vydat. Dnes hovoříme především o transakčních sítích, ale chytré kontrakty nám ukázaly i další možnosti.

Nebraňme inovacím a technologickému pokroku pomocí ideologie. Zbytečně brzdíme přirozený vývoj. V dlouhodobém horizontu technologie zvítězí nad ideologií. Efektivita je prospěšná pro každého jednotlivce, takže bude prospěšná i pro celou společnost.

Tým IOG, který vytváří Cardano, jde cestou vědeckého výzkumu a inovací. To je nejlepší cesta k úspěchu, která je zcela v souladu s přírodou a pragmatickými zájmy naší společnosti. Energetická účinnost je důležitou součástí decentralizovaných sítí a nepředstírejme ideologicky, že není nutná, možná, bezpečná nebo žádoucí.

Jakmile se rozšíří adopce a technologické možnosti platforem inteligentních kontraktů, budou náklady na provoz naprosto zásadní. Pokud chceme upřímně zlepšit kvalitu života lidí kolem nás, oslavujme technologický pokrok a nepodporujme falešné ideologie.

Závěr

Cílem článku nebylo srovnávat PoW s PoS, ale spíše poukázat na to, že zvyšující se efektivita a technologický pokrok jsou přirozenou součástí našeho světa. Je to často vítězná strategie nejen v přírodě, ale i v podnikání. Cardano je budováno na základě vědy a výzkumu a to přinese kýžené ovoce. Věříme, že Cardano si prorazí cestu a bude hrát významnou roli v decentralizovaném světě. To však neznamená, že bude jedinou sítí, která má šanci na úspěch. Věříme, že se na decentralizaci bude podílet více sítí. Existence více konkurenčních projektů je také součástí lidské přirozenosti. Neodporujme přírodě a nepodléhejme falešným ideologiím. Buďme pragmatičtí a hledejme nejlepší možné řešení konkrétních problémů. To je pro lidský druh vítězná strategie.

Přečtěte si originální článek: