🇨🇿 Cardano komunita musí zůstat otevřená

Komunita Cardano je jednou z největších a nejaktivnějších v blockchainovém odvětví. To je jistě dobrá zpráva, ale skrývá se za ní několik nebezpečí. Někteří začínají Cardano označovat za kult. Pokud se pozorně podíváte na jiné blockchainové komunity, můžete mít podobný pocit. Mezi kultem a zdravou komunitou může být velmi tenká hranice. Naším společným úkolem je udržet komunitu Cardano otevřenou objektivní kritice a respektovat názory ostatních. Komunita může růst pouze tehdy, pokud má pozitivního ducha. Naopak kult může některé lidi odradit a být překážkou pro přijetí projektu.

TLDR

Protokoly blockchainu jsou ze své podstaty nedokonalé. Pouze otevřená komunita je schopna řešit problémy a nacházet řešení. Pouze tato cesta vede k úspěšnému naplnění poslání projektu.

Posedlost je nebezpečná

Cardano je globální sociální a finanční operační systém. Tato mise je ambiciózní a bude vyžadovat mnoho času a úsilí. Něco podobného bychom mohli říci i o dalších blockchainových projektech. Koneckonců změnit zásadním způsobem naši společnost není snadný cíl.

Některým lidem se tato mise zalíbila natolik, že za její dosažení začali nezdravě bojovat. Ztotožnění lidí s posláním projektu je zdravé, ale nesmí vést k aktivitám, které jsou kontraproduktivní. Někteří lidé jsou natolik posedlí posláním svého vybraného projektu, že nerespektují poslání jiných projektů. Nechtějí přijmout objektivní kritiku. Jejich mysl je uzavřená. Jejich vize budoucnosti je pevná a přímočará. Takové chování dělá z projektu kult. Ambiciózní poslání se může rychle změnit v ideologii. Místo objektivních debat můžeme na sociálních sítích často pozorovat manipulativní chování.

Kryptoměnové komunity mezi sebou velmi nezdravě bojují, což má negativní dopad na poslání jednotlivých projektů. Úspěch projektů nelze vybojovat na sociálních sítích. Projekt nebude legitimnější, pokud budeme pomlouvat jiné projekty nebo urážet členy jiných komunit.

Žádný projekt není dokonalý

Všechny blockchainové projekty jsou nedokonalé. Cardano, Bitcoin, Ethereum a všechny ostatní projekty mají chyby, nedostatky a problémy. Osud všech projektů je nejistý a závisí na mnoha okolnostech.

Pokud zavíráte oči před nedokonalostí svého oblíbeného blockchainového projektu, bude vaše mysl uzavřená. Pravděpodobně se z vás stane maximalista. Argumenty maximalistů odrážejí znaky kultu a jsou méně věrohodné. Jejich racionalizace nestojí na pevných základech objektivní pravdy.

Je zdravé přijmout realitu projektu, vědět, jaké cesty vedou k úspěchu, a být si vědom překážek. Je dokonce zdravé připustit si možnost neúspěchu mise. Komunita musí pevně věřit v úspěch a aktivně se zapojit. Mít otevřené oči a mysl je jistě lepší výchozí bod než falešné sebevědomí.

Komunita Cardano musí být schopna čelit objektivní kritice, ať už zvenčí, nebo zevnitř vlastní komunity. Má-li být problém vyřešen, musí být nejprve uznán a přijat. Teprve poté lze zahájit kroky k jeho řešení. Konstruktivní kritika musí být vítána, protože pomáhá zlepšit nedokonalosti projektu.

V krajním případě může přehlížení a neřešení objektivních problémů vést k fatálnímu kolapsu protokolu.

Všechny blockchainové projekty mají problémy. Patří mezi ně klesající rozpočet na zabezpečení, nízká propustnost sítě, drahé poplatky, malá diverzita klientů, tendence k centralizaci, netransparentní chování týmu, nízký nebo žádný rozpočet na budoucí údržbu a vývoj protokolu atd. Ve výčtu bych mohl pokračovat dál a dál.

Žádný protokol nebude nikdy úplně hodový. Neustále se budou objevovat nové problémy. Komunita spolu s týmem musí být připravena je řešit. Přehlížení, falešné předpoklady a manipulace nemohou vyřešit konkrétní problémy na úrovni zdrojového kódu.

Jak dosáhnout poslání projektu?

Éra Voltaire je pro Cardano naprosto zásadní, protože rozhodovací proces je předpokladem úspěchu. Komunita musí být připravena demokraticky reagovat na nástrahy budoucnosti. Moudrost davu pomůže dostat Cardano tam, kde ho většina z nás chce mít. To nemůže udělat jednotlivec.

Není možné spustit protokol a čekat, co se bude dít dál, v bláhové naději, že mise bude splněna. Úspěchu může zabránit pouze jeden závažný problém. Klíčem k přežití je rychlá a účinná reakce na podmínky prostředí a schopnost přizpůsobit se. To je univerzální zásada. V kontextu decentralizace jde o schopnost komunity dohodnout se na řešení a iniciovat realizaci změny.

Neschopnost reagovat na problém může komunitu donutit přijmout nedokonalý stav věcí takový, jaký je. To může vést ke snaze problém zakrýt a přesvědčit ostatní, že je vše v pořádku. Případně se komunita může upnout k falešné naději, že se problém nějak vyřeší sám.

Domnívám se, že jedním z důvodů vzniku maximalismu je neschopnost přijmout nedokonalost a neschopnost dosáhnout konsenzu napříč komunitou. Může jít o snahu udržet si silnou pozici oslabením pozice ostatních projektů.

Pokud není komunita připravena věcně debatovat o problému, je odsouzena k zániku.

Schopnost zdokonalovat protokol, přidávat nové funkce a reagovat na problémy je velmi pravděpodobně jediným způsobem, jak se Cardano může stát globálním sociálním a finančním operačním systémem. Tým, a tím i komunita, může protokol vylepšovat prostřednictvím hard-fork kombinátoru. Tato funkce spolu s on-chain governance učiní z Cardana doslova živý organismus.

Závěr

Skutečnost je taková, že kromě Cardana existuje mnoho dalších projektů, které mají relevantní poslání a šanci ho dosáhnout. Přijměme to a přivítejme pluralitu. Cardano má šanci dosáhnout cíle bez ohledu na ostatní projekty. Výsledek bude záviset na tom, jaká bude komunita. Proč? Protože o osudu Cardana rozhodne komunita. Komunita Cardano musí být otevřená, pragmatická a respektovat úsilí ostatních projektů. Někteří lidé se domnívají, že jeden projekt musí vyhrát a ostatní musí zaniknout. My si myslíme, že úspěch jednoho projektu může naopak posílit ostatní, protože se mohou vzájemně doplňovat.

Někdy je dobré udělat krok zpět a vnímat blockchainovou síť jen jako nástroj, který umožňuje převádět hodnotu, držet stablecoiny nekustodiálním způsobem nebo vyměňovat dvě aktiva. K tomu, abyste mohli tyto funkce využívat, ani nemusíte vědět, že existuje komunita. Velký počet uživatelů nebude v budoucnu aktivní součástí komunity. Budou prostě používat protokoly stejným způsobem, jako používají e-mail. Zkuste se zamyslet nad touto perspektivou.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Čtěte článek v AJ: https://cexplorer.io/article/the-cardano-community-must-remain-open-minded