🇨🇿 Decentralizace Cardana roste navzdory krizie

Jádrem protokolu Cardano je decentralizace. O tuto vlastnost se stará tým a komunita. Cardano musí být nepodplatitelné, necenzurovatelné, nezastavitelné, aplikace neovlivnitelné a historie blockchainu musí zůstat navždy neměnná. Existuje pouze jediný způsob, jak toho spolehlivě dosáhnout, a tím je decentralizace. Blockchainové sítě musí přežít dlouhé medvědí trhy. Během nich může náhle dojít k nečekaným krizím, jako je například současné drama kolem burzy FTX. Tlak na klíčové vlastnosti blockchainových sítí, ale i služeb DeFi, roste a musí odolat všem výzvám. Podívejme se, jak se Cardanu daří udržet vysokou úroveň decentralizace.

TLDR

  • Počet adres s menším počtem mincí ADA roste. Největší počet adres tvoří ty se 100-1K mincemi ADA.
  • Existuje 1,12 milionu účtů, které sázejí 10-1K mincí ADA.
  • Počet stakovaných ADA mincí se neustále zvyšuje a v epoše 364 překročil hranici 25,000,000,000.
  • Držitelé mincí ADA stakují 72 % všech mincí v oběhu.
  • Během dramatu kolem burzy FTX nedošlo k žádným významným změnám v decentralizaci.

Decentralizace závisí na chování lidí

Kvalita decentralizace je založena především na ekonomických pobídkách, které jsou zakotveny v protokolu. Měnová politika, systém odměn, dlouhodobá ekonomická udržitelnost, finanční a časová investice potřebná k zapojení do procesu decentralizace a další podobné věci ovlivňují rozhodování lidí. Kromě toho existují sekundární faktory, jako je nálada na trzích, potenciál projektu, míra přijetí, partnerství atd. Všechny tyto faktory dohromady ovlivňují, zda si někdo koupí mince ADA a začne je stakovat.

Každý, kdo stakuje mince ADA ze své vlastní peněženky Cardano (ideálně hardwarové), přispívá k decentralizaci sítě tím nejlepším možným způsobem. Staking z centralizovaných burz jsou pro majitele ADA velmi riskantní. Pokud burza nečekaně vyhlásí bankrot nebo je vykradena, mohou uživatelé o své mince navždy přijít. Decentralizace se vždy týká toho, kdo vlastní soukromé klíče k mincím ADA. Pokud někdo koupí mince na centralizované burze a také je tam stakuje, stakuje je burza, nikoli ten, kdo mince koupil. Finanční riziko nese ten, kdo za mince zaplatil. Burza se může zavázat k náhradě ztráty, pokud o mince přijde, ale to se nestane, pokud vyhlásí bankrot. Protokol Cardano neví nic o dohodě mezi centralizovanou burzou a těmi, kdo jejím prostřednictvím stakují mince.

Distribuce mincí ADA

Jeden ze způsobů měření decentralizace vychází z distribuce mincí ADA mezi uživateli. Je možné se podívat na adresy blockchainu a zjistit, kolik mincí ADA se na nich nachází. Jeden majitel mincí ADA může mít vytvořeno více peněženek, ze kterých stakuje mince, takže počet adres nebo staking klíčů je třeba považovat pouze za přibližnou informaci. Uživatelé si obvykle generují novou adresu blockchainu, pokud mají mince přijímat. Aktivní uživatel může být vlastníkem mnoha adres.

Stakerů bude vždy méně než staking klíčů. Jeden staker může mít více staking klíčů. Některé centralizované burzy mohou na jedné adrese držet mince ADA více uživatelů. Z hlediska protokolu je však vlastníkem vždy ten, kdo drží soukromé klíče.

Podívejme se, jak se distribuce mincí ADA na adresách mění v čase. Na začátku byla většina mincí ADA přirozeně jen na malém počtu adres. Jak první majitelé postupně prodávali mince novým majitelům, mince putovaly na nové adresy. Pro zdraví ekosystému je dobré, když se počet velryb postupně snižuje a počet nových majitelů se zvyšuje. S rostoucí distribucí mincí ADA se zvyšuje decentralizace sítě.

Jak je vidět, v letech 2020 až 2021 došlo na býčím trhu k výraznému posunu mincí a k němu dochází i v roce 2022, pravděpodobně v důsledku rozvoje služeb DeFi. Většina adres drží mince v hodnotě 100 až 1000 ADA. Potěšující je vysoký počet adres, které drží méně než 100 ADA. Rozložení mincí na adresách nevypovídá nic o počtu transakcí, ale i tak můžeme předpokládat, že se jedná o adresy lidí, kteří nakupují menší množství mincí ADA nebo je používají v rámci ekosystému Cardano.

Za zmínku stojí nárůst počtu adres, které drží 10 až 100 milionů mincí ADA. To je pravděpodobně způsobeno poklesem počtu adres držících větší množství mincí. Jak jsem vysvětlil výše, růst počtu adres v jedné skupině nemusí znamenat, že mince získaly nového vlastníka. Velryby mohou své mince rozložit na více adres.

Staking účty

Podívejme se na počet stakingových účtů a podíl mincí ADA ve skupinách podle držby mincí ADA. Největší skupina, kde jeden účet drží více než 20 milionů ADA, se skládá z 249 účtů a má podíl 44 %, což je 12,89 miliardy ADA. To je poměrně velká skupina, ale nemá více než polovinu stakovaných mincí ADA. Většinový podíl mají 2 skupiny účtů, které drží více než 5M a více než 20M mincí. To je téměř 600 účtů, které mají dohromady 55 % mincí ADA.

Předpokládejme, že každý účet představuje jednoho stakera. Pokud by lidé z těchto dvou skupin chtěli spáchat útok na síť, muselo by jich spolupracovat několik stovek. Pokud by například polovina stakerů z těchto dvou skupin byla proti útoku, museli by útočníci přesvědčit stakery z menších skupin. Jednalo by se o velký počet stakerů, řádově tisíce.

Můžeme konstatovat, že v systému jsou stále velryby, ale pokud by některé z nich s útokem nesouhlasily a stakeři z menších skupin by se proti útoku postavili, nemají velryby šanci na síť zaútočit.

Velký počet stakerů z menších skupin je potěšující. Do stakingu se zapojují statisíce účtů. Existuje 1,12 milionu účtů, které sázejí 10-1 tisíc mincí ADA.

Nejvíce účtů má skupina, ve které stakeři mají 100-1000 mincí ADA. Lidé v této skupině mají dohromady pouze 1% podíl na stakingu a bylo by zdravé, kdyby jejich podíl nadále rostl. Totéž platí i pro ostatní skupiny ve kterých jednotlivci drží menží počet mincí.

V současné době se počet aktivních stakerů pohybuje kolem 1,2M, z čehož asi 70-80k z nich v epoše nedostane odměnu.

Pooly

Na kvalitu decentralizace lze nahlížet prostřednictvím poolů. V síti Cardano je jich registrováno přes 3200, ale ne všechny z nich v každé epoše vyrazí nový blok. Existuje asi 3000 poolů, které mají stake. Počet poolů, které vytvářejí alespoň 1 blok za epochu, je přibližně 1100.

Největší velrybou z hlediska poolů je burza Binance, která drží téměř 11% podíl. Potěšující je, že 22 % tvoří skupina provozovatelů poolů, kteří provozují pouze jeden pool.

Je vidět, že existuje mnoho provozovatelů, kteří provozují více poolů. Důvody jsou různé. Binance používá mince, které mají její uživatelé na účtech burzi. Binance může mít v podstatě jen tolik poolů, kolik má mincí. Pokud by si lidé vybírali mince do vlastních peněženek, podíl Binance na burze by se snížil.

Více poolů může provozovat subjekt, který vytvořil novou peněženku Cardano. Peněženka může mít výchozí nastavení, které nastaví staking na pooly autora peněženky. Výhodou je, že mince jsou stále v držení majitelů a nehrozí riziko třetích stran. Uživatelé mohou stakovat do jiného poolu, pokud chtějí.

Více poolů mohou provozovat provozovatelé, kteří jsou v ekosystému viditelní a za svou práci pro komunitu si získali důvěru delegátů. Dlouhodobá důvěra je z hlediska decentralizace důležitá a takové subjekty budou v ekosystému Cardano vždy přítomny.

Počet mincí používaných při stakingu

Počet stakovaných mincí neustále roste a v epoše 364 překročil hranici 25 miliard. Držitelé ADA stakují 72 % všech mincí v oběhu. U ostatních projektů je situace následující. Na Ethereum se stakuje 13 % mincí, na Solaně 71 %, na Binance Chainu 86 %, na Avalanche 63 %, na Polkadotu 50 % a na Cosmosu 65 %.

Stojí za to připomenout, že z výše uvedených projektů má pouze Cardano nativní liquid staking. U všech ostatních projektů lidé používají liquid staking třetích stran. V době psaní tohoto článku je podíl liquid stakingu na Ethereu přibližně 38 %, na Solaně 3%, BSC a Polygonu 3 %, na Avalanche a Near 2 %, na Polkadotu 1 % a na Cosmosu 0,2 %.

Podíl likvidního stakingu má potenciál růst, protože umožní lidem získat dvojnásobný výnos. Bohužel používání tohoto druhu stakingu vede k větší centralizaci.

Události typu černá labuť

Drama kolem burzy FTX lze považovat za náhlou a nečekanou krizi, která způsobila rychlý pokles hodnoty všech kryptoměn. Bylo zajímavé sledovat, jak na tuto situaci reagovali stakeři ADA.

Je potěšující, že během krize byl live stake o 0,7 % vyšší než aktivní stake. To znamená, že lidé zvyšovali své stakingové pozice. Nezkoumali jsme, zda nakupovali velryby nebo větší počet menších stakerů, ale i tak můžeme říci, že krize neměla na decentralizaci Cardana žádný zásadní vliv. Lidé využili poklesu tržní hodnoty mincí ADA k nákupu a následnému stakingu mincí.

Pokud by lidé prodávali velké množství mincí a útočník by je kupoval, mohl by to teoreticky být problém. Tuto možnost nemůžeme vyloučit. Rozdíl mezi aktivním a živým vkladem je však pouze 0,7 %. Tento údaj nevypovídá o tom, kolik mincí bylo celkově prodáno a znovu nakoupeno. Může se klidně stát, že lidé prodali 10 % mincí ADA, které útočník nakoupil. Počet transakcí během krize nebyl výrazně vyšší než obvykle, takže můžeme soudit, že lidé ADA neprodávali. Museli bychom provést hlubší analýzu on-chainu dat, abychom to mohli říci s větší mírou jistoty. Mohli bychom například analyzovat pohyb mincí ADA na adresách a změnu celkového stake všech poolů. Žádné větší změny v podílech poolů jsme nezaznamenali.

Zamysleme se nad tím, jak by mohli stakeři uvažovat během krize. Pokud tržní hodnota mincí ADA klesne, stakeři nemusí být ochotni mince prodávat, protože je to pro ně ekonomicky nevýhodné. Vždy je výhodnější prodávat na býčím trhu než na medvědím. Pokles mincí lze považovat za příležitost nakoupit více ADA a zvýšit pozici střadatelů. Chování “Buy the dip” funguje napříč všemi blockchainovými projekty.

Pokles tržní hodnoty mincí ADA nemá na stakery žádný přímý ekonomický dopad kromě toho, že hodnota mincí přepočtená na USD klesla. Stakeři nemají žádné přímé ekonomické náklady spojené se stakováním, takže jim stačí počkat na lepší časy. Z hlediska decentralizace je tento stav výhodný, protože se v ekosystému nic zásadního nemění. Systém je stabilní.

Všimněte si, že Cardano nemá žádnou dobu uzamčení a lidé by mohli mince prodávat. Přesto to neudělali. Ti, kteří mince z nějakého důvodu prodat museli, tak mohli učinit.

Výhodou je, že počáteční náklady spojené se stakingem jsou minimální. Nákup levných mincí ADA si lze představit jako nákup ASIC mineru v případě Bitcoinu. Rozdíl je samozřejmě v tom, že ASIC miner nelze přenášet po síti a je mnohonásobně dražší než několik mincí ADA, což stačí k tomu, abyste začali decentralizovat síť Cardano.

Pokud jeden staker opustí systém a prodá mince, může ho okamžitě nahradit někdo jiný na druhém konci světa. Tento mechanismus je velmi robustní. Jakmile velký těžař vypne ASIC zařízení ve své hale, nemusí být tak rychlé a snadné je nahradit a hash rate může klesnout na několik týdnů. Sítě PoS s větší pravděpodobností odolají dlouhodobému poklesu tržní hodnoty nativních mincí než sítě PoW.

Závěr

Medvědí trh lze vnímat jako vleklou krizi, během níž zájem lidí o používání kryptoměn klesá. V ekosystému se toho možná moc nemění a dalo by se očekávat, že decentralizace bude spíše klesat než růst, protože počet stakerů klesá s tím, jak lidé odcházejí. Přírůstek nových stakerů není v medvědím trhu příliš velký, ale zatím se nezdá, že by klesal. To je velmi pozitivní.

Drama kolem FTX stále pokračuje, ale v tuto chvíli lze s jistotou říci, že na decentralizaci Cardana nemá žádný zásadní vliv. Lidé využívají příležitosti k nákupu mincí ADA, což je také pozitivní jev.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Čtěte originální článek v AJ: Cardano's decentralisation grows despite crises | Cardano Explorer