🌏 Eastern Town Hall và dự án Catalyst Incubator

:earth_asia: Eastern Town Hall và dự án Catalyst Incubator :memo:

:point_right: Dự án Incubator Program là một chương trình nhằm hỗ trợ những người đề xuất dự án mới có kỹ năng viết và nói tiếng Anh hạn chế các quốc gia ở bán cầu phía Đông :point_left:

Thông qua chương trình Catalyst Incubator, bạn sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ trong toàn bộ quá trình Funding của Project Catalyst;

  • Hình thành, phát triển và thực hiện ý tưởng
  • Nộp dự án trên IdeaScale
  • Phát triển, quảng bá dự án và bản thân người đề xuất dự án trong cộng đồng Catalyst

:rotating_light:Vào cuối chương trình, tất cả những người tham dự sẽ trải qua giai đoạn đánh giá đề xuất sơ bộ bởi nhóm Eastern Townhall và những thành viên có nhiều đóng góp :rotating_light:

Mục tiêu của chương trình là để đảm bảo các đề xuất có chất lượng cao nhất được đệ trình tới cộng đồng toàn cầu, PA, vPA và cử tri. Gia tăng cơ hội được bầu chọn.

Dự án có sự hợp tác với Eastern Catalyst School, Gimbalabs: Train the Trainer and the Bi-Weekly Eastern Town Hall sessions.

:clipboard: Đăng Ký đã được mở lại và sẽ được mở đăng ký trong vòng 2 tuần
Đăng ký qua link :point_right: https://forms.gle/DnybiUVzqMjwcLoz7 :point_left: