🇨🇿 Jsou Cardano stakers zákazníky poolů?

Během debaty o podmíněném stakingu (CS) zazněla zajímavá poznámka, že stakers jsou zákazníky staking poolů. Je tomu skutečně tak? Využijme tuto otázku k vysvětlení základních principů ekonomických pobídek a mechanismu odměňování při stakingu. Díky tomu zjistíme kdo jaký provozuje byznys a kdo je zákazníkem.

TLDR

  • Delegování mincí ADA je podobný mechanismus jako hlasování v demokratických volbách.
  • Stakeři delegují mince do poolu a nadále mají nad mincemi plnou kontrolu.
  • Cardano lze vnímat jako zaměstnavatele, který platí za služby svých zaměstnanců.
  • Jak SPO, tak stakeři provozují byznys.
  • SPO jsou aktivními účastníky na provozování protokolu, zatímco stakeři jsou pasivní.
  • Stakeři jsou pravděpodobně něco jako spolumajitelé nebo akcionáři poolů.

Kdo je zákazník?

Customers usually buy something and get something in return. In order for customers to buy something, they need to choose a merchant to satisfy their demand. There is a business between the merchant and the customer. They both profit. The customer gets what they need and the merchant makes a margin on the sale.

V případě stakingu tomu tak není. Stakeři si od SPO nekupují službu a nic jim neplatí. Pouze dobrovolně delegují mince ADA do poolů, čímž zvyšují celkový stake poolů. Díky delegovaným mincím mohou pooly razit větší počet bloků. Za to dostanou SPO i stakeři odměnu od protokolu Cardano.

Je důležité si uvědomit, že delegáti mají stále kontrolu nad mincemi ADA. Mohou je kdykoli delegovat do jiného poolu. Je to velmi podobné procesu hlasování v demokratických volbách, kdy lidé volí své zástupce. Zástupci dočasně získávají určité pravomoci a mohou být potrestáni, pokud své postavení zneužijí.

Delegování mincí ADA na pool je velmi podobný mechanismus. Staking pooly jsou zodpovědné především za produkci bloků. Protokol Cardano vyplácí odměny pouze poolům, které dobře plní své pracovní povinnosti. Kvalita produkce bloků ovlivňuje odměny pro stakery, kteří delegovali své mince na pool. Lze říci, že SPO a stakeři mají společné ekonomické zájmy. Oba chtějí odměny.

SPO slibují, že budou dobře plnit své úkoly, a chtějí, aby stakeři delegovali mince do svých poolů. Podobně i politici soutěží o hlasy voličů.

Lidé, kteří hlasují ve volbách, nejsou zákazníky státu. Oni jsou ti, kteří drží vládu u moci. Oni mohou změnit své rozhodnutí. Jde o delegování moci, nikoli o nákup služeb. SPO a stakeři však mají podobné cíle, kterými jsou decentralizace a bezpečnost Cardana. Je to jakýsi společný byznys. Všimněte si rozdílu mezi slovy “společný” a “vzájemný”.

Dalo by se říci, že jak SPO, tak stakeři provozují podnik. Aby to bylo možné, musí existovat protokol Cardano, který jako jediný v procesu stakingu vyplácí odměny. Lze tedy říci, že jak SPO, tak stakeři jsou zákazníky tohoto protokolu. Nemyslím si však, že je to přesné, protože zákazníci obvykle platí a nejsou těmi, kdo poskytují službu. Není to spíše naopak?

Jak SPO, tak i delegáti jsou ve své činnosti omezeni tím, co jim protokol umožňuje. Nemají žádnou svobodnou vůli v tom, co mohou a nemohou dělat. Mohou dělat pouze to, co jim dovolují pravidla protokolu. SPO může razit blok, pokud se pool stane vedoucím slotu. Stakeři se mohou rozhodnout, kterému poolu delegují mince ADA. Poskytují službu a chtějí za ni odměnu. Jejich činnost je omezena na to, co protokol umožňuje.

Protokol lze vnímat jako zaměstnavatele, který platí za služby svých zaměstnanců. Lze také říci, že Cardano je zákazník, který platí za služby poskytované SPO a stakery. SPO a stakeři společně poskytují služby pro Cardano a jsou za to placeni.

Jsou stakeři zákazníky SPO?

Mezi SPO a stakery existuje zvláštní vztah. Jsou stakeři zákazníky SPO? Myslím, že to tak nelze formulovat, protože, jak bylo řečeno, stakeři neplatí SPO. Jde spíše o podporu nejlepšího kandidáta, který se uchází o konkrétní pracovní místo. V případě úspěchu budou odměněni oba.

SPO jsou aktivními účastníky fungování protokolu, zatímco stakeři jsou pasivní. Stakeři dohlížejí na kvalitu práce SPOs, protože na ní závisí jejich vlastní odměna.

Hlavní náplní práce SPO je ražba bloků, ale mohou pro komunitu udělat i něco navíc. Stakeři se mohou rozhodovat na základě poplatků, ale mohou být ovlivněni marketingem nebo činností SPO.

Lze říci, že SPO a stakeři se navzájem potřebují. I když existuje pouze 1000 nevhodných SPO a stakerům se z nějakého důvodu nelíbí, jsou ekonomicky motivováni vybrat si jednu z nich. Cardano potřebuje SPO. SPO potřebují stakery.

Stakeři spoléhají na jejich dobrou volbu, protože pokud udělají chybu, přijdou o své vlastní odměny. Jsou tedy ekonomicky motivováni k výběru nejlepších SPO. SPO jsou tedy ekonomicky motivováni k tomu, aby vytěžili co nejvíce bloků, nepodváděli a udělali pro komunitu něco navíc. Cardano z celého mechanismu těží, protože jsou poskytovány služby, které zajišťují jeho existenci. Každý držitel ADA dohlíží na kvalitu práce SPO a vyžaduje od nich to nejlepší.

Zkusme se na to podívat z jiného úhlu pohledu. Losování o to, kdo se stane vedoucím slotu, provádějí všechny Lovelaces, které se v dané epoše používají pro staking. V daném okamžiku je vylosován konkrétní Lovelace, kterému je tak přiděleno právo razit blok. Pokud je Lovelace delegován na pool, znamená to, že pool razí blok jménem stakera. To se dá vnímat tak že staker využívá hardwaru který vlastní SPO.

Je to podobné, jako když majitel automobilu půjčí svůj vůz taxislužbě. Taxislužba by vůz používala ke své činnosti. Zisk by se rozdělil mezi majitele vozu a taxislužbu. Majitel nechce nebo nemůže provozovat taxislužbu, a proto auto půjčí společnosti. Společnost si nemůže koupit vlastní vůz, a proto musí používat vypůjčený vůz.

Všimněte si, že úspěch společnosti závisí na tom, kolik lidí bude ochotno půjčit společnosti auto. Držitelé ADA nejsou zákazníky poolů, ale těmi, kteří přímo rozhodují o velikosti a úspěšnosti poolů. Stakeři jsou pravděpodobně něco jako spolumajitelé nebo akcionáři. SPO získávají důvěru, a pokud ji ztratí, držitelé ADA delegují jinam, čímž oslabují pool.

Závěr

Debata kolem Contingent Staking (CS) je o tom, zda povolit dohody mezi SPO a stakery. To není nutné, protože ekonomické pobídky jsou dostatečnou motivací k poskytování kvalitních služeb pro Cardano.

CS umožňuje SPO odmítnout delegaci od stakerů. Z hlediska ekonomických pobídek to není problém, protože stakeři jsou i nadále motivováni k nalezení jiného poolu. Tím se nesníží počet mincí používaných pro staking a pravděpodobně ani počet stakerů. Dodejme, že SPO jsou ekonomicky motivováni k přijetí všech delegací. CS se tedy bude používat jen ve zvláštních případech a věřím, že většina stakerů s touto funkcí nikdy nepřijde do styku.

Cardano nemůže odmítnout pool a SPO se může stát každý, kdo má nebo získá dostatek ADA. Měli by mít SPO právo odmítat stakery? Spíše ano. V reálném světě, pokud chcete pozvat nějaké spolupracovníky do své společnosti, chcete si je vybrat a případně odmítnout. V některých případech je to zbytečné, v jiných vhodné nebo nutné. Stakers mají právo vybrat si pool na který delegují. Proč by SPOs neměli mít právo vybrat si stakers?

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/are-cardano-stakers-customers-of-staking-pools