🇨🇿 MAV projektu Cardano vzrostl z 22 na 36 za sedm měsíců

Minimální útočný vektor (MAV) vzrostl z 22 na současnou hodnotu 36 přibližně za 7 měsíců. To představuje zlepšení zhruba o 40 %. Ačkoli hodnota MAV není dostatečně vypovídajícím ukazatelem kvality decentralizace, je to jeden z důležitých údajů. Pojďme prozkoumat podrobnosti a zanalyzovat důvody zlepšení stavu decentralizace Cardano sítě.

TLDR

Koeficient MAV se zvýšil od doby, kdy burza Binance přestala stakovat ADA. Kombinovaný podíl 10 největších provozovatelů je nyní o 10 % nižší než před 7 měsíci. Za stejné období se počet aktivních adres zvýšil o téměř 300 000 a počet stakerů o 56 000.

Co se za půl roku změnilo?

V říjnu 2022 jsme zveřejnili článek o MAV. V té době byla hodnota tohoto koeficientu 22. Můžeme ji použít jako časový bod a porovnat ji se současným stavem. Bylo to přibližně v epoše 370.

V té době byl celkový stake 25 miliard ADA (73 %) a TVL podle Defillama činil přibližně 170M ADA. Burza Binance měla v síti Cardano významný podíl přes 10 %, což bylo přes 2,5 miliard ADA.

Významné změny v ekosystému

V současné době činí celkový stake 22,3 miliard ADA. TVL činí 430M ADA. Všimněte si, že celkový podíl klesl přibližně o 2,7 miliard ADA.

Nejzřetelnější změnou v kontextu stakingu je výrazné snížení účasti společnosti Binance. Stake této burzy se snížil z přibližně 2,5 miliard ADA na současných 70M ADA. Pokles stake burzy Binance koreluje s celkovým poklesem celkového stake. Lze tedy předpokládat, že za poklesem celkového stake stojí Binance, která přestala stakovat ADA.

To je pro decentralizaci velmi dobrá zpráva. Ačkoli Binance pravděpodobně stále drží velké množství mincí ADA, nestakuje je přímo ze svých poolů. Je velmi pravděpodobné, že Binance v současné době nestakuje mince ADA svých zákazníků vůbec.

Dalším faktorem je růst celkové uzamčené hodnoty (TVL) v DeFi. TVL vzrostl ze 170 milionů na současných 430 milionů, což je zhruba 2,5násobný nárůst za 7 měsíců.

Další významnou změnou je nárůst počtu účtů s mincemi ADA, který ve sledovaném období vzrostl z 1,987M na 2,278M. Tento nárůst představuje 291 tis. Počet delegátů se za stejné období zvýšil z 1,223M na 1,279M, což představuje nárůst o 56 000.

Proč došlo ke zvýšení koeficientu MAV?

Růst MAV byl způsoben tím, že burza Binance přestala stakovat ADA. Odchod významného hráče s velkým podílem zvýšil počet operátorů, kteří by museli spolupracovat, aby měli podíl vyšší než 50 %.

Bohužel nemáme k dispozici kompletní historická data. Jak však můžete vidět v tabulce níže, 20 operátorů (včetně Binance) dohromady tvořilo zhruba přibližně 48 % celkového podílu. V současnosti 26 operátorů dohromady představuje zhruba jen 41 %.

Všimněte si také, že podíl 10 největších operátorů činil v minulosti téměř 38 %, nyní je to pouze 28 %. To je zlepšení o 10% (korelující se stake Binance).

Zajímavé je také to, že podíl AVENGERS, který je v současnosti největším operátorem, mírně klesl z 9 na 8,4 %. Naopak mírně vzrostl podíl operátorů WAVE, ADALITE, MS, ETORO a dalších.

Nejmenší z uvedených operátorů, JAZZ s podílem 0,5 % celkového podílu, je stejně jako všichni operátoři v tabulce multipoolovým operátorem (MPO).

Závěr

Provozovatelé mají ekonomickou motivaci chovat se čestně, protože riskují, že stakeři odejdou a oni nedostanou zaplaceno. Tento princip je stejný jako fungování poolů v síti Bitcoin. Princip delegace nutí producenty bloků vykonávat přesně to, co se od nich očekává. To je důvod proč není MAV koeficient dostatečný ukazatel. Do úvahy je nutné zahrnout počet stakers (v případě Bitcoinu by to byli miners) a jejich velikost. Významný vliv na síť mají pool operátoři společně s největšími držitele zdroje (coins nebo hash rate).

V ideálním případě by v síti Cardano mělo být 500 saturovaných poolů. Ve skutečnosti bloky produkuje zhruba 1200 poolů. Koeficient MAV se sice zvyšuje, ale k ideálnímu stavu máme stále poměrně daleko. Bloky by mělo produkovat méně poolů s vyšší saturací. V ideálním případě by měl MAV růst hlavně díky klesajícím podílům velkých operátorů.

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek v AJ: https://cexplorer.io/article/cardano-s-mav-grew-from-22-to-36-in-seven-months