🇨🇿 Může DeFi mít pozitivní vliv na self-custody cryptoměn?

Centralizované burzy jako Coinbase a Binance přivedly ke kryptoměnám stovky milionů nových lidí. Je pravděpodobné, že bez nich by byla současná adopce výrazně nižší. Problémem je, že tito lidé nechávají aktiva na burzách a nemají zájem o vlastní úschovu svých aktiv. Může to DeFi změnit?

Kolik lidí drží aktiva ve vlastních peněženkách?

Na základě analýzy on-chain dat je možné zjistit, kolik existuje adres, na kterých je hodnota (aktiva). Bohužel není možné zjistit, zda jeden uživatel vlastní více adres. Je běžné, že lidé používají více blockchain adres. Je to dokonce doporučená praxe, protože zvyšuje soukromí. Není také možné zjistit, zda adresy patří centralizované burze (některé burzy veřejně označují adresy jako své). Jedna adresa burzy může obsahovat mnoho mincí, které patří velkému počtu uživatelů. Soukromé klíče k těmto adresám mají burzy.

Jaký je poměr mezi uživateli burz a těmi, kteří drží aktiva ve vlastních peněženkách?

Analytici zkoumali, kolik lidí na celém světě vlastní kryptoměny. Pokud se dá na výsledky analytiků spolehnout, mohlo by to být 420 milionů lidí. Celkový počet uživatelů lze konfrontovat s počtem blockchainových adres s hodnotou. Musíme vzít v úvahu počet lidí, kteří drží konkrétní kryptoměnu. Řekněme, že BTC drží 75 % všech držitelů kryptoměn, což by mohlo být 315M lidí.

Všechny existující mince BTC leží na 40,5M bitcoinových adres. Jak jsme uvedli, toto číslo neodráží počet uživatelů. Pokud by každý uživatel měl své BTC v průměru na 4 adresách, bylo by pouze 10M lidí, kteří používají vlastní Bitcoinovou peněženku. Pokud by průměrný počet adres používaných jedním uživatelem byl 10, bylo by pouze 4M uživatelů.

Porovnáme-li počet vlastníků BTC s počtem on-chain adres, zjistíme, že vlastní peněženku s bitcoiny používá jen asi 1-3 % lidí. I kdyby každý, kdo má BTC ve vlastní peněžence, používal jednu bitcoinovou adresu, bylo by těchto lidí zhruba jen 12 %.

Více než 90 % (ale spíše přes 95 %) lidí drží BTC na centralizované burze nebo v jiném řešení úschovy.

Kolik je na světě držitelů ADA? Výzkum provedený v USA naznačuje, že by to mohlo být 6-10 milionů. Pokud vezmeme v úvahu, že v USA je přibližně 13 % z celkového počtu držitelů kryptoměn, mohlo by zde být zhruba 50M držitelů ADA. Pokud by jedno procento všech držitelů kryptoměn vlastnilo také mince ADA, bylo by to 4,2M lidí. Vzhledem k tomu, že se Cardano od roku 2017 nachází v první desítce, je tento projekt veřejně známý. Je tedy pravděpodobné, že ADA může vlastnit 5-10 % těch, kteří drží kryptoměny. Tím se dostáváme k číslu 20-40 milionů.

Adres Cardano s hodnotou (mincí ADA) je 2,3M. To je potenciální maximální počet uživatelů. Pokud však počet adres vydělíme 4 a 10, podobně jako u Bitcoinu, dostaneme se na 230K-575K držitelů ADA. Do výsledku jsou zahrnuty i adresy burz.

V případě Cardana se zdá, že pouze asi 1 % lidí drží ADA ve své vlastní peněžence Cardano.

Podobně jako u Bitcoinu drží většina majitelů ADA mince na burzách. Je velmi pravděpodobné, že je tam má více než 95 % lidí (možná až 99 %).

K výsledkům uvedeme několik poznámek.

V případě Cardana by bylo velmi nebezpečné, kdyby většinu mincí držely burzy. Vzhledem k tomu, že největší burza, Binance, má v současné době pouze 4,2% podíl na stakingu (dříve to bylo přes 10 %), je pravděpodobné, že velryby Cardano stakují ADA z vlastních peněženek a velké množství lidí na burzách drží malé množství mincí ADA. Toto téma si zaslouží další zkoumání.

Je možné, že výzkum není přesný a celkový počet držitelů kryptoměn je výrazně nižší. V takovém případě by existoval větší počet lidí, kteří používají vlastní blockchainové peněženky. Nicméně i kdyby bylo na světě jen 100 milionů držitelů kryptoměn, burzy by jako místo, kde je lidé drží, dominovaly.

Centralizované burzy pomohly mnoha lidem vlastnit kryptoměny, a je možné, že kdyby byli lidé nuceni k vlastní úschově, neměli by zájem. Centralizované burzy se v podstatě stávají novodobými bankami (některé dokonce nabízejí vlastní kreditní karty). Burzy sice stále plní důležitou funkci při nástupu nových lidí, ale jdou proti principům blockchainového odvětví.

V dubnu 2018 existovalo pouze 15,7 milionu bitcoinových adres s hodnotou. To bylo po býčí jízdě v roce 2017. Od té doby proběhl v roce 2021 další. Za 5 let se počet bitcoinových adres více než zdvojnásobil. Nárůst počtu adres lze přičíst nejen vyššímu počtu uživatelů, ale také zvýšenému využívání sítě Lightning Network. Na konci roku 2018 bylo na Binance registrováno 10 milionů uživatelů. V roce 2023 je to již 130M uživatelů. To je třináctinásobný nárůst. Uvažte, že mluvíme o jediné burze a že jich je po celém světě mnohem více. Z toho můžeme vyvodit, že počet uživatelů burzy roste výrazně rychleji než počet uživatelů, kteří si ji sami spravují.

Co je špatného na službách úschovy?

Mohli bychom si zopakovat rčení “Ne vaše klíče, ne vaše mince”. Přesto stojí za to se na to podívat trochu podrobněji.

Když lidé drží kryptoaktivum na burze, jsou vystaveni jeho vysoké volatilitě. Lidé mohou mince rychle prodat při novém maximu a následně nakoupit při novém minimu. To je jediná užitečnost, kterou mají k dispozici. Možná někteří lidé drží mince na burzách jako dlouhodobou investici nebo je využívají k provádění průměrování dolarových nákladů (DCA).

I když je teoreticky možné používat burzu jako bankovní účet a platit z ní za zboží a služby, je to uživatelsky nepřívětivé a poplatky mohou být vyšší (burzy mohou mít vyšší poplatky za výběr, aby odradily lidi od výběru).

Pokud uživatelé drží kryptoaktiva na burzách, nemohou mince používat k ničemu jinému, ani k platbám. Přístup ke druhým vrstvám může být složitější (Lightning Network, Milkomeda atd.). Nelze použít mince v DeFi ani je stakovat. Některé burzy začaly nabízet staking, aby lidé nebyli ekonomicky motivováni vybírat PoS mince.

Burzy nebrání přijetí z hlediska vystavení se potenciálnímu růstu tržní hodnoty. Zásadně však brání přijetí z hlediska užitečnosti. Vlastní úschova aktiv je důležitá nejen proto, aby se předešlo riziku třetích stran, ale také z hlediska možnosti používat mince v nově budované ekonomice.

BTC je z pohledu většiny uživatelů většinou HODL coin, takže je to menší problém než u projektů, které budou úspěšné pouze v případě, že lidé budou používat DeFi a další utility (NFT, tokeny, DID, stablecoiny atd.). Cardano může jako projekt selhat, pokud většina lidí bude držet ADA na burzách (nebude mít další vlastní peněženku Cardano), protože budou odříznuti od funkcí, které projekt nabízí.

Zdá se, že vlastní úschova zatím není dostatečným důvodem pro přijetí kryptoměny, protože většina lidí důvěřuje třetím stranám. To lze interpretovat i tak, že lidé drží kryptoměny jako spekulaci a očekávají, že se o jejich úspěch postará někdo jiný. Současní držitelé budou mít prospěch, pokud se zvýší počet držitelů, podniky a banky začnou používat blockchain, vzroste počet uživatelů DeFi atd. Lidé se domnívají, že není nutné držet kryptoměny ve vlastních peněženkách a stačí čekat až někdo jiný zařídí úspěch projektů. Lidé s kryptoměnami zacházejí jako s akciemi.

To je problém, protože akcie nelze použít jinak než je koupit a později prodat. Kryptoměny jsou tu od toho, aby se používaly a staly se alternativou k finančnímu systému. To se rozhodně nestane, pokud jich bude více než 95 % na centralizovaných burzách.

Jaké je skutečné přijetí kryptoměn?

Do skutečného přijetí kryptoměn je třeba počítat pouze lidi, kteří mají kryptoaktivum ve vlastní peněžence. Pokud by tomu tak bylo, byla by adopce výrazně nižší, než se v současnosti uvádí. Podívejme se na čísla ještě jednou.

V USA žije 330 milionů obyvatel a 140 milionů dospělých. Usoudili jsme, že je zde 4-10 milionů držitelů BTC. V USA žije zhruba 13 % všech držitelů kryptoměn. To znamená, že v Americe je zhruba 500K-1,3M držitelů BTC. Zdá se, že v USA bude zhruba 1 % dospělé populace, která drží BTC ve vlastní peněžence.

Držitelů pravých ADA v USA může být zhruba 30-75 tisíc.

Zkuste si představit, kolik skutečných držitelů žije ve vaší zemi. Pokud by se jednalo o menší evropskou zemi, nemuselo by to být ani 100 000 lidí, kteří drží kryptoměny ve vlastní peněžence. Jedná se pouze o odhady, které nemusí být přesné.

Podívejte se na to z jiného úhlu. Pokud mají lidé na burze kryptoaktivum, pak se většina transakcí bude týkat vkladů a výběrů. Kromě on-chain poplatků je třeba platit také poplatky burze. Používání kryptoměn se ve srovnání s fiat měnami může zdát jako drahá varianta.

V době psaní tohoto článku používalo Bitcoin zhruba 800 tisíc uživatelů a Cardano 60 tisíc uživatelů za posledních 24 hodin. Pokud by řekněme 80 % transakcí bylo spojeno s burzami, zbývá pouze 20 % na platby, DeFi a další služby. V případě Bitcoinu by to bylo 160 tisíc transakcí, u Cardana 12 tisíc transakcí. Troufáme si říci, že jsme velmi optimističtí.

Na druhou stranu, pokud se podíváme na on-chain data 5 největších aplikací v ekosystému Cardano, zjistíme, že denně proběhne zhruba 100K transakcí (nezapomeňte, že jedna transakce Cardano může obsahovat více výstupů pro více uživatelů).

DeFi jako motivace pro self-custody

Domníváme se, že DeFi, staking a sektor NFT mohou být pro mnoho uživatelů silnějším důvodem pro self-custody svých aktiv než spekulace na růst tržní hodnoty. Lidé potřebují mít mince ve svých vlastních peněženkách v případě, že chtějí využívat dalších služeb které v dnešní době blockchainy a hlavně smart contract platformy nabízejí. Rozhodně to platí v případě Cardano které má staking, silný NFTs sektor i DeFi.

Držení ADA na burze, která nenabízí staking, je ekonomicky nevýhodné, protože lidé přicházejí o odměny. Tito lidé mohou buď převést své ADA na jinou burzu, která staking nabízí, nebo v ideálním případě začít používat vlastní peněženku Cardano. Nejlepším řešením na trhu jsou hardwarové peněženky (Trezor nebo Ledger).

Jsem přesvědčen, že to lidé začnou dělat, jakmile vzniknou dlouhodobě úspěšné služby DeFi, které nabízejí zajímavé výnosy. Mnoho DeFi protokolů nabízí odměny za staking + další odměny za finanční služby. Například za poskytování likvidity.

Burzy možná nebudou schopny konkurovat příjmům ze služeb DeFi, pokud nezačnou používat mince uživatelů v DeFi, jako to udělal například zkrachovalý Celsius. Problémem je, že burzy nemají ze zákona povoleno takto využívat vklady uživatelů. Burzy musí držet 100 % uživatelských vkladů a zůstat likvidní.

Domníváme se, že v blízké budoucnosti bude ekonomicky výhodné vybrat ADA a další kryptoaktiva z burz a začít používat DeFi. Sektor NFT, stablecoiny a další tokeny jsou v tomto ohledu často podhodnocené a i ony mohou lidi přimět k používání vlastních peněženek.

Vezměme si nedávné rozhodnutí společnosti Vodafone používat pro ražbu tokenů Cardano. Pokud budou schopni nabídnout zajímavé případy použití a zákazníci Vodafonu začnou používat peněženky Cardano ze svého mobilu, bude to vstupenka do ekosystému Cardano. V tuto chvíli nevíme, jak budou zákazníci Vodafonu držet NFT, takže nejásejme, ale doufejme v to nejlepší.

Myslíme si, že mnoho držitelů BTC, kteří ztratili mince ve službách jako Celsius, začne více přemýšlet o DeFi. Bitcoin nemá DeFi, takže jedinou možností je tokenizovat BTC, převést je do ekosystému Cardano a začít používat DeFi.

Žádnou z výše popsaných možností nelze provést z centralizované burzy. Lidé by si to měli uvědomit a více přemýšlet o Satoshiho vizi. Pokud chtějí, aby kryptoměny uspěly tak, jak si Satoshi představoval, musí držet kryptoaktivum ve vlastní peněžence. Úspěch kryptoměn závisí na tom, že bude stále více lidí používat své vlastní peněženky.

Peníze poslané na burzu svět příliš nezmění, protože nenaučí lidi myslet a hlavně chovat se jinak. Vlastní úschova může být pro mnoho lidí obtížná a mohou se jí bát. Týmy musí přemýšlet o tom, jak tento proces co nejvíce usnadnit, a komunity by měly nováčkům co nejvíce pomáhat.

Závěr

Když se zamyslíte nad tím, jak lidé jásají nad schváleným Bitcoin ETF, zjistíte, že do světa kryptoměn nepřináší nic významného. Někteří lidé chtějí mít snadný přístup ke kryptoměnám a vnímají je jako investici. Tito lidé však svět nezmění. Svět změní ti, kteří pochopí význam samosprávy asetů a začnou kryptoměny a decentralizované služby používat peer-to-peer způsobem.

Článek napsali Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si článek v AJ: https://cexplorer.io/article/can-defi-have-a-positive-effect-on-the-self-custody-of-assets