🇨🇿 O víře a technologii

Jaký je vztah mezi vírou a technologií v kontextu kryptoměn? Co je důležitější pro úspěch? Přečtěte si náš pohled na toto téma.

Jak to bylo na začáteku

Pokud byste se mě zeptali, jak je možné, že byly kryptoměny vynalezeny, řekl bych vám, že internet je důvodem, proč se tak stalo. Internet je významným vědeckým úspěchem, který rozvrátil mnoho tradičních průmyslových odvětví. Například noviny a časopisy vydávaly velcí vydavatelé. Jednotlivci neměli žádné veřejné médium, které by bylo možné použít k publikování jejich článků nebo k šíření jejich názorů. Internet demonopolizoval tiskový průmysl. V dnešní době může každý, kdo má internet, publikovat články a názory. Síla velkých vydavatelů se oslabila. Výzkum v odvětví informačních technologií pokračoval a mnoho vynálezů v kryptografii nám umožnilo používat internetové bankovnictví. Pro kryptoměny to bylo velmi významné, protože lidé začali důvěřovat digitálním číslům a věřili, že mají hodnotu. Aby bylo možné platit, nebylo nutné držet bankovky v rukou. Internetové bankovnictví lze považovat za začátek demonopolizace měn a pravděpodobně šlo o neúmyslný začátek kryptoměn.

Satoshi Nakamoto dal dohromady několik technologií a spustil Bitcoin. Bitcoin je veřejná decentralizovaná síť, která je v rukou celé komunity. Nakamotovým záměrem bylo vytvořit nezávislé digitální peníze. Na začátku byla víra velmi důležitá pro přijetí této veřejné sítě. Technologie byla také důležitá, ale pokud jsme ji trochu zjednodušili, stačilo, aby fungovala bez problémů. Lidé nečelili problémům se škálovatelností a když Alice poslala BTC Bobovi, transakce byla přijata během několika minut a vyřízena do hodiny. Bylo to fantasticky rychlé ve srovnání s bankovními transakcemi v té době.

Lidé často věří více ve sny a přání než ve skutečnost. Lidé z kryptopunkové komunity začali věřit, že vynalezli své vlastní peníze. Existuje silný faktor, který začal tuto víru podporovat. Rostoucí cena BTC coinů. Lidé věří, že pokud uspějí bitcoiny, budou bohatí. Je to pěkný sen a někteří lidé jsou již díky bitcoinu bohatí. Organicky přicházejí další lidé, kteří chtějí vstoupit do klubu.

Myslíme si, že víra je v současné době v případě Bitcoinu důležitější než technologie co se týče adopce. Technologie se za poslední desetiletí příliš nezměnila a s přílivem nováčků je evidentní, že Bitcoin není připraven na mainstream. Transakční poplatky rostou až na jednotky dolarů (v bull runu mohou i výš) a finalizace transakcí může trvat i dny. Spotřeba elektřiny stoupá s rostoucí cenou a neexistuje žádná horní hranice, která by to omezovala. Víra je někdy slepá. Lidé nejsou schopni používat Bitcoin tak, jak byl původně navržen. Mohou ho v podstatě držet a snít o lepší budoucnosti, ve které se Bitcoin stane penězi světa. Někteří lidé nejsou schopni připustit, že k tomu nikdy nedojde bez dalšího rozsáhlého vývoje. Nemluvíme o Lightning Network, který vyřeší všechny problémy Bitcoinu. To je do jisté míry falešná víra. Mluvíme o problémech s decentralizací, nebo o přísnými vládními omezeními, které mohou přinést cenzuru transakcí. Realita je taková, že lidé nakupují a drží BTC prostřednictvím centralizovaných služeb. Pokud platí v obchodě BTC, pak se to děje také prostřednictvím centralizovaných služeb. Pokud chtějí použít BTC k něčemu jinému než k držení, musí tokenizovat BTC mince a použít je v síti Ethereum. Tržní kapitalizace zabaleného BTC (WBTC) je v době psaní článku téměř 2 miliardy USD. Můžeme dojít k závěru, že víra je v případě Bitcoinu silnější než technologie. To je vlastně dobře a rozhodně nechceme říci, že Bitcoin nebude úspěšný. Věříme také, že Bitcoin má potenciál stát se uchovatelem hodnoty. Na druhou stranu očekáváme, že mnoho projektů Bitcoin technologicky předčí. Cardano určitě bude jedním z nich.

Pojďme si promluvit o technologii

Bitcoin byl sestaven z mnoha jednotlivých technologií, které mají zajímavou minulost a je za nimi spousta vědy. Podívejme se na některé z nich.

Protokol podobný blockchainu poprvé navrhl David Chaum v roce 1982 ve své disertační práci „Computer Systems Established, Maintained and Trusted by Mutually Suspicious Groups“. Původní myšlenku vylepšili Stuart Haber a W. Scott Stornetta, kteří v roce 1991 popsali kryptograficky zabezpečený řetězec bloků.

Proof-of-Work poprvé popsali v roce 1993 Cynthia Dwarf a Moni Naor ve své vědecké práci věnované vytvoření antispamového řešení. Odesílatel e-mailu musel příjemci prokázat, že počítač odesílatele spotřeboval malou výpočetní sílu. Pokud by spammeři chtěli poslat spoustu e-mailů, pak by je k tomu mohla odradit velikost výpočetní síly, protože by to mohlo být docela drahé.

Kryptoměny by nikdy nebyly vynalezeny, pokud by neexistoval obor kryptografie. Kryptografie je starší než počítače, ale pro kryptoměny je nejdůležitější kryptografie veřejného klíče. Jedná se o významný vynález v oboru, který přináší mnoho nových možností. V roce 1976 vytvořil mladý student Whitfield Diffie a jeho stanfordský profesor Martin Hellman systém, který umožňoval neomezenému počtu lidí komunikovat s naprostým soukromím. Krátce nato, v roce 1988, vymysleli digitální podpis Shafi Goldwasserová, Silvio Micali a Ronald Rivest. Jedná se o mechanismus, který se používá k podepisování transakcí v kryptoměnách. Bitcoin používá k podepisování transakcí technologii postavenou na eliptických křivkách (ECDSA). Koncept použití eliptických křivek v kryptografii poprvé nezávisle na sobě navrhli autoři Neal Koblitz a Victor Miller v roce 1985. ECDSA má být v Bitcoinu nahrazeno Schnorrovými podpisy. Schnorrův podpis byl vynalezen v roce 1989 a jeho patent vypršel již v roce 2008. Tedy krátce před spuštěním Bitcoinu.

Dalším důležitým kryptografickým nástrojem je hashovací funkce, která se používá v Bitcoinu pro těžební algoritmus a pro hashování veřejných adres. Bitcoin používá hashovací funkci s názvem SHA-2, kterou navrhla Americká národní bezpečnostní agentura (NSA) v roce 2001.

Jak vidíte, Nakamoto použil v Bitcoinu mnoho starých technologií. Je třeba říci, že tyto technologie mohou v příštích desetiletích fungovat stále dobře. Na druhou stranu se technologie rychle vyvíjí a výzkum a věda nikdy nespí. Každá technologie jednoho dne zastará a bude nahrazena novější. Toto není o možnosti, ale někdy o nutnosti. Jakmile se zlepší účinnost kvantových počítačů, bude pravděpodobně nutné zcela nahradit kryptografii. Jakmile bude více lidí chtít používat kryptoměny, budeme potřebovat škálovatelné sítě s rychlými a levnými transakcemi. Jakmile se lidé zeptají, jak jim decentralizace může pomoci vyřešit některé problémy, musíme mít funkce, které skutečně pomohou. Potřebujeme to brzy, ne někde ve vzdálené budoucnosti, kdy bude dodána nebo vylepšena nějaká část Bitcoinu. Potřebujeme to v okamžiku, kdy si lidé budou chtít ve větší míře osvojit decentralizované technologie. To se můžeme dočkat v příštím desetiletí.

Tým IOHK prozkoumal každou jednotlivou část mnoha kryptoměn, aby ji mohl vylepšit. Mimo jiné, mezi nejvýznamnější zlepšení patří síťový konsensus Ouroboros. Jak asi víte, Ouroboros je postavený na principech PoS. Hlavním problémem kryptoměn v dnešní době je nízká škálovatelnost. V případě Bitcoinu na tom až tak nezáleží, protože lidé ho chtějí držet a čekat na vysněnou budoucnost. Škálovatelnost je důležitou vlastností pro splnění mise Cardana. Tým IOHK se rozhodl poskytnout globálně decentralizovanou síť, která nám umožní zbavit se prostředníků. K dosažení tak ambiciózního cíle muselo být navrženo a implementováno mnoho dalších technologií. Mnoho z nich je stále ve vývoji. Cardano bude mít chytré smlouvy. Atala Prism nám umožňuje pracovat s globální digitální identitou. Stabilní mince nás izolují od volatility a umožňují lidem skutečně používat kryptoměny k platbám. Konkurenty projektu Cardano nejsou jiné projekty z krypto světa. Jedná se spíše o současné centralizované sociální a finanční služby. Abychom byli schopni konkurovat centralizovaným službám, potřebujeme špičkové technologie. Technologie, která lidem poskytuje stejné uživatelské zkušenosti jako ty centralizované, ale bude decentralizovaná. To je velká výzva. Proto se Cardano buduje již dlouhou dobu. Bylo nutné vylepšit každou část kryptoměn a bez výzkumu a vědy by to nebylo možné.

Co potřebujeme víc?

Potřebujeme více víry nebo technologie? Myslíme si, že masové přijetí kryptoměn není možné bez prvotřídní technologie, která je schopna přilákat nové lidi a poskytnout řešení jejich problémů. V tuto chvíli je Cardano více o vynikající technologii než o víře. Jedná se o mladší technologii a mnoho lidí má tendenci spojovat ji dohromady s mnoha neúspěšnými ICO projekty. To je velmi špatná perspektiva. Realita je taková, že jen velmi málo projektů kryptoměny má silné fundamenty. Cardano je určitě jedním z nich.

Víra v kryptoměnový projekt je něco, co lze zvýšit pouze prostřednictvím síťového efektu. Lidé o poslání Cardana uslyší a budou se o něj zajímat. Vyzkouší tuto technologii a zjistí, že funguje bez problémů. Může to být pomalý proces a může to trvat několik let. Bitcoin je tu od roku 2009 a jeho přijetí je relativně nízké. Existuje silná víra, že bitcoin je zajištění proti systému a lidé jsou ochotni jej koupit i přes vysoké transakční poplatky. Lidé jsou také ochotni využívat služby Ethereum navzdory vysokých transakčních poplatků. Viděli jsme mnoho neúspěchů a ukradených peněz a přes to všechno lidé stále věří, že Ethereum bude součástí naší budoucnosti. Očekáváme, že technologie začne být v příštím desetiletí důležitější než víra.

Víra byla velmi důležitým aspektem pro vzestup kryptoměn a dostává nás do bodu, kdy potřebujeme technologii, která by umožnila další adopci napříč průmyslovými odvětvími. Myslíme si, že Cardano má v příštím desetiletí lepší pozici než Bitcoin, protože v tuto chvíli je relativně snazší přilákat nové uživatele než technologicky inovovat protokol. Pozor, nemluvíme o tržní kapitalizaci projektů. Mluvíme o masové adopci ve smyslu každodenního používání. Myslíme si, že skutečná hodnota jde ruku v ruce s používáním a adopcí. Pokud se Cardanu podaří zbavit nás prostředníků, pak můžeme říci, že definice úspěchu byla splněna. Bude-li Cardano úspěšné, bude v příštích deseti letech tržní kapitalizace vyšší. Je to velmi pravděpodobný předpoklad. Bude tržní kapitalizace Cardano vyšší než kapitalizace bitcoinu? Abych byl upřímný, nikdo neví a koho to vlastně zajímá. Poslání obou projektů je odlišné, a tedy i jejich definice úspěchu. Víra v Bitcoin pravděpodobně posune tržní kapitalizaci nahoru. To neznamená, že lidé nemohou použít Cardano nebo jiné projekty jako decentralizovanou finanční páteř světa. Bitcoin pravděpodobně nebude mít inteligentní smlouvy a nepomůže nám třeba v odvětví správy dodávek (supply management) ani v tokenizaci dalších digitálních aktiv. Není to poslání Bitcoinu a to je dobře. Na druhou stranu, bylo by v naší digitální budoucnosti užitečné použít Cardano k tokenizaci aktiv a jejich decentralizované výměně? Určitě ano. Bitcoin zde není, aby bojoval s požadavky úřadů a dodržoval předpisy. Cardano je postaveno také pro tento účel.

Na otázku nelze objektivně odpovědět, protože názory lidí se liší. Pro někoho je užitečnější koupit BTC a zajistit proti tisku fiat měn. Pro někoho jiného může být užitečnější použít stabilní coiny a vyhnout se bankovním účtům nebo dokonce mít šanci využívat platební sítě. Narušení současných centralizovaných služeb, institucí a úřadů by mohlo mít na společnost mnohem větší dopad než nové digitální úložiště hodnoty. Dá se říci, že Bitcoin není daleko od svého cíle a jeho osud je realističtější. V případě Cardana je cíl vzdálenější a nejistý. Na cestě bude pravděpodobně více překážek. Na druhou stranu, pokud Bitcoin uspěje, budou lidé požadovat decentralizaci jako koncept. Z našeho pohledu je v tuto chvíli technologie důležitější než víra.

Závěr

„Hodl“ narativ úzce souvisí s vírou v lepší budoucnost. Kryptoměny se nepoužívají denně a nevyřešily žádný skutečný problém většiny lidí na planetě. Finanční svoboda bude možná, pouze pokud na ni bude technologie připravena a umožní ji miliardám lidí používat na denní bázi. Když budeme mít takovou technologii, můžeme o tom začít realisticky mluvit. Teď ji nemáme. Věříme, že Cardano může být projektem, který bude masově přijat za svou špičkovou technologii. Nebude to jen o držení ADA v peněžence, ale o každodenním používání decentralizované technologie. Mělo by to být konečným cílem pro všechny projekty a ty se v tom mohou se navzájem podporovat. Úspěch jednoho pomůže ostatním.

Přečtěte si původní článek: