Phần thưởng từ dapps

Tôi và mọi người muốn các ví yoroi … sẽ mở rộng thêm các đồng coin trong hệ sinh thái cardano, để những người staking nhận thêm phần thưởng từ các dapp