🇨🇿 Poučení z konce Ardana a Orbis projectůe

Ukončení projektů Ardana a Orbis vyvolalo v komunitě debaty. Investoři jsou zklamaní. Skutečnost je taková, že 90-95 % startupů selže. V blockchainovém odvětví bude skóre pravděpodobně o něco horší. Nebál bych se říci, že 99 % projektů selže. Cardano přežije selhání projektů třetích stran stejně jako všechny ostatní platformy pro chytré smlouvy. V současné době vzniká několik stovek projektů. I kdybychom byli velcí pesimisté, můžeme říci, že za několik let můžeme mít 10 úspěšných projektů s velkým počtem uživatelů. Tento počet, s konkurencí v zádech, bohatě stačí k úspěchu Cardana. Mohli bychom konstatovat, že se vlastně téměř nic nestalo, a tím debatu ukončit. Byla by však škoda nevzít si z této události nějaké ponaučení.

TLDR

  • Kdyby CEO projektu Ardana platil vývojářům nadprůměrně, mohl jich mít 50 na 4 roky.
  • Je normální, že projekt selže. V blockchainovém průmyslu se očekává transparentnost, když je projekt financován komunitou.
  • Blockchain je odvětví jako každé jiné, dokonce rizikovější, takže tam platí stejné zákony jako kdekoli jinde.
  • Projekt Orbis požádal o 1 milion dolarů v rámci fondu Catalyst 8.
  • Pokud projekt třetí strany selže, je to selhání týmu, ne platformy Cardano.

Kolik peněz je potřeba k úspěchu?

Oba projekty měly stejného generálního ředitele, Ryana Matovu. Na oficiálním Twitteru projektu Ardana bylo oznámeno následující: “Bohužel vzhledem k nedávnému vývoji ohledně financování a nejistotě ohledně časového plánu projektu musel být projekt Ardana zastaven. Vývoj projektu Cardano byl obtížný, protože spousta finančních prostředků šla na nástroje, infrastrukturu a bezpečnost.”

V listopadu 2021 projekt získal 10 milionů dolarů ve strategickém kole financování vedeném společnostmi Three Arrows Capital, CFund a Ascensive Assets. Generální ředitel a spoluzakladatel Ryan Matovu tehdy uvedl:

“Spolu s odbornými znalostmi investorů nám toto financování umožní etablovat Ardana jako jednu z předních Defi bran na blockchainu Cardano. Budoucnost je jasná.”

Především je velmi neprofesionální vinit z neúspěchu projektu platformu Cardano. Pokud se nějaký projekt uchází o financování, měl by být obeznámen s vývojem pomocí této platformy a vědět, do čeho jde. Jedině tak lze odhadnout budoucí náklady na vývoj. Pokud tým třetí strany narazí během vývoje aplikace na problémy, může požádat o pomoc tým IOG, jiný projekt nebo komunitu. Oba projekty, Ardana i Orbis, se do poslední chvíle tvářily, že je vše v pořádku. Pokud vím, nikdo, ani investoři, nebyl o problémech informován.

V době oznámení ukončení projektů již v ekosystému Cardano existoval stablecoin, mnoho DEXů a úvěrových platforem. Tyto projekty byly schopné splnit to, co slibovaly, a vývoj se jim evidentně podařil.

10 milionů USD na vývoj projektu Ardana je královský rozpočet. V ekosystému Cardano vzniklo mnoho projektů za mnohem méně. Nemá příliš smysl porovnávat jednotlivé projekty, protože každý z nich má jiné ambice a jiné podmínky vývoje. Co však můžeme udělat, je uvažovat racionálně v kontextu nákladů v tradičním světě IT.

Jaký je průměrný roční plat programátorů v různých zemích? V USA je to 110 000 dolarů, v Kanadě 61 000 dolarů, v Německu 52 000 dolarů, v Singapuru 42 000 dolarů, v Japonsku 36 000 dolarů, v Číně 23 000 dolarů, v Polsku 22 000 dolarů, v Indii 8 000 dolarů.

Pokud by generální ředitel projektu Ardana vyplácel každému vývojáři roční plat 100 000 USD, mohlo by na projektu pracovat 50 členů týmu po dobu 2 let. Pokud by vývojářům dal průměrný evropský plat, mohl by mít 50 vývojářů po dobu 4 let.

Pokud je seznam týmu na oficiálních webových stránkách úplný, měl včetně generálního ředitele pouze 13 členů. Účet projektu na Twitteru byl založen v květnu 2021. Existence projektu byla 1,5 roku. Podle mých výpočtů, i kdyby každý člen týmu bral 200 000 dolarů ročně, musela více než polovina rozpočtu zůstat.

Vůči investorům a komunitě by bylo fér, kdyby tým vysvětlil důvody neúspěchu projektu, co se mu za tu dobu podařilo vybudovat, jaké náklady s tím byly spojené, kolik peněz ve fondu zbývá a co se s nimi bude dělat.

Každý projekt může selhat z mnoha různých důvodů. V blockchainovém odvětví se od týmů očekává především transparentnost. Nemůže být běžné, aby někdo vybral obrovské množství peněz na financování projektu a pak po relativně krátké době oznámil jeho ukončení. To nestačí a neměli bychom to akceptovat. Pokud je projekt alespoň částečně financován komunitou nebo Catalystem, měl by si tým uvědomit, že nemůže jen tak skončit a odejít. Tým má odpovědnost vůči investorům.

Náš pocit je, že Ardana oznámila projekt předčasně a to ještě v době, kdy nebyly dostupné development tools. Tým nejspíš zvolik strategii že “to zkusí a uvidí”.

Financování projektu

Lidé by si měli uvědomit, že investování do startupů je riskantní. Odvětví blockchainu přilákalo mnoho lidí, kteří nemají s investováním žádné zkušenosti. Často si myslí, že hned na začátku investují do něčeho nového a že na tom vydělají. To je velký omyl. Stejně jako v každém jiném odvětví většina projektů selže. Blockchain je odvětví jako každé jiné, dokonce rizikovější, takže v něm platí stejné zákonitosti jako kdekoli jinde.

Odvětví blockchainu je specifické tím, že je stále z velké části neregulované. Proto je v něm více podvodů než v jiných odvětvích. Každý by to měl mít na paměti, když se snaží posoudit rizikovost investice. Během ICO mánie v roce 2017 bylo běžné, že týmy získaly peníze a v tichosti odešly. Často jen dodaly webové stránky a napsaly white paper.

Držitelé ADA by také měli být opatrní při hlasování v Catalystu. Získat financování v Catalystu je pro týmy obtížnější. I přes velkou snahu vybrat relevantní projekty se však stává, že financovaný projekt neuspěje. Opakuji, že jde o zcela normální jev. Pokud projekt získá financování, které je náročné na realizaci, může projekt z mnoha různých důvodů selhat.

Projekt Orbis požádal o 1 milion dolarů v rámci fondu Catalyst 8. Komunita se obávala, že by projekt mohl selhat. Projekt Orbis nebyl financován. To byl pravděpodobně jeden z důvodů, proč projekt skončil.

I když nevíme, zda by projekt Orbis pokračoval, kdyby získal financování, můžeme říci, že Catalyst funguje lépe než běžné projekty ICO. Týmy žádající o financování v Catalystu procházejí určitým filtrováním a musí být schopny odpovědět na relevantní otázky.

Obecně platí, že týmy třetích stran potřebují získat financování a to mohou poskytnout budoucí uživatelé nebo lidé, kteří jsou ochotni riskovat. Riziko je vždy spojeno s možností ztráty investice. Z našeho pohledu by lidé neměli kupovat tokeny pro projekty, jejichž tým je neznámý a které nemají kromě webových stránek a white paperu co ukázat. Týmy by měly žádat o financování od retailu pouze tehdy, když mohou ukázat něco fungujícího.

Existují projekty, které vydaly tokeny poté, co byly úspěšné. Pokud je projekt úspěšný a přijatý, tokeny projektu mají tendenci získat odpovídající tržní hodnotu.

Cardano je platforma

Cardano je platforma, která otevírá třetím stranám možnost vytvořit aplikaci. Tým třetích stran je plně odpovědný za to, zda jejich projekt uspěje, nebo ne.

Vývojáři třetích stran rozhodují o způsobu financování projektu. Projekt může být financován fondy rizikového kapitálu, Catalystem nebo komunitou. Tým je zodpovědný za to, že bude dobře hospodařit s penězi a bude schopen financovat vývoj až do konce.

Pokud projekt selže, je to selhání týmu, nikoli platformy Cardano. Je to podobné, jako když startup získá finanční prostředky od VC na vytvoření nové sociální sítě. Pro vývoj by si vybrali platformu Java. Pokud by tým projekt nedokončil, pravděpodobně by mu nikdo nevěřil, že za neúspěch může Java.

Ekosystém Cardano není pro vývojáře tak přívětivý jako tradiční vývojové platformy. Cardano je mladá platforma, takže vývojáři mohou mít potíže s dokumentací, dostupností nástrojů nebo s hledáním vývojářů. Je možné, že některé potřebné nástroje si tým musí vytvořit sám.

Tým by měl provést dobrou analýzu platformy, než se rozhodne na ní stavět. Pokud následně ujišťuje investory, že je schopen dodat aplikaci podle plánu, musí být toto tvrzení založeno na faktech, nikoli na pocitech. Tým musí vědět, jaké nástroje a možnosti má k dispozici a co mu případně chybí. Na vývoji nástrojů mohou týmy spolupracovat nebo lze na jejich vývoj získat finanční prostředky.

Od týmu Ardana je nefér obviňovat z neúspěchu svého projektu platformu Cardano. Tým s vysokým rozpočtem měl jistě mnoho možností, jak situaci řešit. Bylo například možné projekt pozastavit, vytvořit potřebné nástroje a pak pokračovat dál. Třeba generální ředitel projektu nenašel kvalitní vývojáře. To je ovšem jeho selhání.

Platforma Cardano neúspěšné projekty přežije. Důležité ovšem je, že důvodem neúspěchu není platforma samotná. V tomto případě si to však nemyslím. Navíc postupně vznikají nové nástroje a knihovny a vývojáři se je pomalu učí používat. Na platformě Cardano je možné vyvíjet a existující projekty to dokazují.

Ardana a Orbis budou patřit k mnoha dalším projektům, které neuspějí. Taková je realita. Projekty budou přicházet a odcházet. Cardano zůstane a čase se bude zlepšovat.

Závěr

Projekty by měly mít dobrý odhad, kolik potřebují na vývoj aplikace. Pokud je částka příliš vysoká, měl by být tým schopen vysvětlit proč. Troufám si tvrdit, že za rozpočet, který dostal projekt Ardana, mohla být postavena zcela nová platforma pro chytré kontrakty. Za 10 milionů dolarů mohla vzniknout spousta dalších užitečných aplikací nebo nástrojů. Nejvíce zklamaní jsou investoři, kteří měli ve hře svou kůži. Uvidíme, zda bude tým schopen věrohodně sdělit důvody neúspěchu a vrátit část rozpočtu zpět investorům.

V ekosystému Cardano je velká konkurence. To, co Ardana a Orbis plánovaly dodat, dodají jiné projekty. Pro Cardano se nic nemění a pád těchto dvou projektů určitě přežije.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si originál: Learning from the end of the Ardana and Orbis projects | Cardano Explorer