🇨🇿 Proč držet ADAe

Proč lidé drží ADA? Většina lidí považuje kryptoměny za investici, a proto je kupuje. Změnit vnímání může být obtížné, protože to vyžaduje změnu myšlení a vnímání věcí v širším kontextu. Mají-li kryptoměny uspět, je nutné, aby se vnímání lidí změnilo. Troufáme si tvrdit, že to je jedna z největších překážek jejich přijetí. Pro nováčky musí být velmi obtížné vyznat se v různých pohledech na to, co přesně kryptoměny jsou. Navíc se to značně liší projekt od projektu. Rozhodně vám nebudeme přesně říkat, co je ADA, protože názory mohou být subjektivní. Věříme, že vás přesvědčíme, že nejde jen o prázdnou investici.

TLDR

  • Pro nováčky nejsou kryptoměny peníze, protože sledují grafy a vnímají hodnotu věcí ve fiat měnách stejně jako většina populace.
  • Cardano spolu s algoritmickými stablecoiny může být nezávislým peněžním systémem s vlastními platebními sítěmi a finančními službami.
  • ADA se nemusí nutně stát prostředkem směny, ale jako rezervní měna nebo prostředek decentralizace může hrát mnohem důležitější roli.
  • Lidé by měli ADA vnímat jako klíč ke svobodě a možnosti kontrolovat technologie, které budou používat k finančnímu spojení s okolním světem.

Proč lidé považují kryptoměny za investici?

Nikdo vám nedá ADA jen tak, když si o ni řeknete. Mince si musíte koupit sami na burze. Jakmile to uděláte, začnete se hned druhý den zajímat, jestli jste vydělali, nebo prodělali. Pravděpodobně začnete sledovat graf hodnoty vůči USD. Toto chování je logické. Zároveň je to jeden z hlavních důvodů, proč je pro lidi těžké vnímat kryptoměny jako novou formu peněz. Je to proto, že k nim přistupují úplně stejně jako k jiným investicím. Když sledujete graf, přemýšlíte o změně kupní síly. Okamžitě se přikloníte k výhodnějšímu nákupu během poklesu hodnoty a prodeji na vrcholu. Protože tak činí naprostá většina držitelů, a to včetně institucí, můžeme v krátkých časových úsecích pozorovat volatilitu v desítkách procent. To má vliv na vnímání. Nováčci totiž musí zpochybňovat mnoho narativů a memů, které mohou kolem sebe vidět.

Zatímco si většina lidí peníze vydělává svojí prací, kryptoměny si musí kupovat. Proces nákupu není vnímaný jako vstup do nového finančního světa. Není snadné opustit současný finanční svět neboť vazby na něj zůstavají stále velmi silné.

Jeden z falešný příběhů se snaží lidem vnutit myšlenku, že by neměli vidět hodnotu ADA v kontextu USD. Tvrdí, že 1 ADA je stále jen 1 ADA. To se musí zdát velmi hloupé, protože většina lidí na planetě vnímá hodnotu věcí kolem sebe ve fiat měnách. Má se nově příchozí člověk zařadit do malé skupiny lidí, kteří začnou vnímat svět zcela jinak než zbytek populace? To se nemusí zdát jako atraktivní chování.

Ilustrujme si to na příkladu. Obrázek NFT má hodnotu 1000 ADA. Je to hodně, nebo málo? Pokud jste si koupili ADA za 0,3 USD, vnímáte hodnotu NFT jako 300 USD. Problém je, že pro dlouhodobé držitele to může být pouze 50 USD. Pokud by hodnota NFT zůstala nezměněna, její hodnota pro nově příchozího za půl roku může snadno činit 3 000 USD. Pro jednu skupinu může být NFT levné. Pro nováčky naopak velmi drahé.

Nyní si místo NFT představte, že držitel kryptoměny má zájem o koupi nového telefonu v hodnotě 1000 USD. V době psaní tohoto článku by to odpovídalo přibližně 3000 ADA. Problém je v tom, že někdo si tuto částku mohl v minulosti koupit za 150 USD. Nováček, který si nedávno koupil kryptoměnu, musel za 3000 ADA zaplatit 1000 USD. Pokud však hodnota ADA klesla o 5 %, zjistí, že na telefon nemá peníze, protože je ve ztrátě.

Zatímco early adopters rádi utrácejí ADA, nováčci se budou chovat zcela jinak. Obě skupiny navíc mohou spekulovat, že příští rok zaplatí za telefon pouze řekněme 500 ADA. Nákup tedy odloží.

Popsaný jev souvisí se spravedlivým rozdělením mincí. Ti, kteří si krypto osvojí dříve, mají značnou ekonomickou výhodu oproti těm, kteří teprve přijdou. Zatímco jedna skupina slaví výrazné zhodnocení portfolia a na Twitteru zveřejňuje fotografie s novým závodním autem nebo jachtou, nováčci očekávají, že budou mít stejné štěstí. Může jim to trvat 5 až 10 let, nebo takové štěstí mít nebudou.

Navíc ti, kdo si kryptoměny osvojí dříve, mohou utratit značnou část svého portfolia v době, kdy kryptoměny dosáhnou nové ATH, což může způsobit pokles trhu o desítky procent. Kryptoměny se možná nikdy nezbaví volatility a v důsledku toho budou po několik příštích desetiletí vnímány především jako finanční spekulace.

Nově příchozí mohou mít pocit, že jsou pouze poskytovateli exit likvidity pro early adopters. Vysoká volatilita bude tento nepříjemný pocit jen utvrzovat. Každý kdo má pocit že mu investice může změnit bude mít potřebu část portfolia prodat a koupit si jiné více stabilní asety nebo nemovitosti. Je to logické chování a radit nováčkům že mají držet navždy je hloupé.

Mince ADA jako nativní měna ekosystému Cardano

Ačkoli výše popsaný jev bude vždy přítomen, nativní mince platforem pro chytré kontrakty se běžně stávají nativní měnou ekosystému. ADA se přirozeně stává nativní měnou ekosystému Cardano. NFT se nakupují za ADA.

Každý, kdo prodává své zboží za kryptoměny, musí počítat s tím, že okruh potenciálních kupujících bude relativně malý a může se měnit v závislosti na stavu trhu. Hodnota zboží by měla mít vždy význam v kontextu fiat měn.

Je rozhodně dobře, že se ADA v ekosystému Cardano používá jako platební prostředek. I když si nemyslíme, že se volatilita kryptoměn v příštích letech zásadně sníží, určitá možnost tu je. Je dobře, že lidé mají možnost platit mincemi ADA. Posiluje to jeden z narativů, který část komunity považuje za důležitý.

Je velmi obtížné předvídat vývoj kryptoměn. Jedno je ale jasné, s volatilitou se budeme muset nějak vypořádat. Jedním ze způsobů mohou být stablecoiny. V souvislosti s algoritmickým stablecoinem DJED si dovedu představit, že lidé budou za ADA nakupovat rezervní měnu SHEN a že budou utrácet DJED. ADA se může stát rezervní měnou a stablecoiny se budou používat k platbám. Je to cesta, kterou se budou ubírat všechny kryptoměny? To nikdo neví.

S příchodem CBDC se může finanční svět zásadně změnit. Záleží nejen na kupní síle mincí nebo digitálních tokenů, ale také na sítích, přes které se bude hodnota přenášet. Je možné, že s příchodem CBDC vzniknou systémy podobné těm, které existují v Číně. Státy mohou ovlivňovat pohyb peněz na základě sociálního kreditu svých občanů. Lze předpokládat, že pokud by státy chtěly něco takového prosadit, musely by se zbavit všech alternativních sítí, které by byly považovány za konkurenci. Od určité úrovně přijetí by to však pro vlády nemusel být tak snadný úkol. Je v zájmu všech blockchainových sítí, aby se začaly etablovat jako alternativní finanční systémy.

V kontextu Cardano je třeba vnímat význam ADA jako technologie, která se může stát alternativním finančním systémem nezávislým na státech. Kontrolu nad systémem budou udržovat uživatelé prostřednictvím mincí ADA. Cardano se spolu s algoritmickými mincemi může stát nezávislým peněžním systémem s vlastními platebními sítěmi a finančními službami.

ADA se nemusí nutně stát prostředkem směny, ale jako rezervní měna nebo prostředek decentralizace může hrát mnohem důležitější roli.

Role ADA v ekosystému Cardano

Lidé někdy zapomínají, že celým smyslem blockchainového odvětví je decentralizace na technologické a sociální úrovni. Pro lidi byl vývoj grafu zajímavější než samotná technologie. Přesto je to právě technologie, která je pro naši budoucnost mnohem důležitější. Pokud chtějí mít vlády větší kontrolu nad lidmi, a to by se mělo týkat i plateb, jsou důležité sítě, přes které se bude hodnota přenášet. Neměnná měnová politika je zajímavá pouze v kombinaci s technologií, která uživatelům umožňuje používat decentralizovaný finanční systém. Druhé vrstvy, jako je Hydra, decentralizovaná řešení digitální identifikace, jako je Atala PRISM, nebo sítě poskytující soukromí, jako je Midnight, jsou technologie, které musí být spojeny s měnou se stabilní kupní silou.

ADA je vstupenkou do ekosystému Cardano. Je to cenný zdroj, na kterém je decentralizace Cardana postavena. Pokud budou lidé držet mince ADA, budou mít kontrolu nad celým ekosystémem, včetně možnosti rozhodovat o jeho budoucím vývoji.

ADA je součástí motivačního modelu a slouží jako odměna pro ty, kterým záleží na decentralizaci a bezpečnosti sítě Cardano. Staking je ekonomická pobídka, která kromě stabilního zisku v mincích ADA zajišťuje i decentralizaci.

Lidé by měli ADA vnímat jako klíč ke svobodě a možnosti kontrolovat technologii, kterou budou používat k finančnímu spojení s okolním světem. Představte si, že jste jedním z miliardy lidí, kteří mají jen malou kontrolu nad bankou, u níž máte účet, nebo nad společností PayPal, přes kterou provádíte většinu svých plateb. Spolu s dalšími lidmi dostáváte pravidelné odměny za to, že se staráte o ekosystém a rozhodujete, co nového se vytvoří. Cardano nebude mít žádného generálního ředitele, ale kolektiv zodpovědných lidí z celého světa, jejichž zájmy a cíle mohou být velmi podobné a zásadně se lišit od toho, co chtějí vlády.

Nikdy v minulosti neměli lidé větší příležitost udržet si kontrolu nad systémem, na kterém závisí jejich životy. Architektura klient-server to ani neumožňuje. Banky a komerční firmy generují zisk pro své vedení. Uživatelé nemají žádný vliv na rozhodování. Mince ADA zůstanou pouhou investicí, pokud nezačnete vnímat možnosti, které Cardano nabízí. Do jisté míry je to v pořádku, protože i pouhé držení ADA zajišťuje decentralizaci sítě. Každý držitel ADA však bude vlastnit kus Cardana a bude mít stále větší možnost o něm rozhodovat.

Z hlediska budoucího přijetí a vytvoření alternativy, která může zabránit státům ve vytváření systémů sociálního kreditu, je důležitější používat Cardano než držet ADA. Staking je velmi dobrý začátek. Porozumět algoritmickým stablecoinům a začít je alespoň částečně používat může být dobrý nápad. Bude trvat ještě několik let, než se stablecoiny rozšíří, ale podle průzkumu společnosti Deloitte to obchodníci plánují.

Používejte stablecoiny a vyvíjejte tlak na obchodníky, aby je přijímali. Pro platby používejte decentralizované technologie, nikoliv třetí strany. Jedině tak kolem sebe vytvoříme alternativní finanční svět, který můžeme kontrolovat.

Téměř vše je v současném finančním světě centralizované a zneužívané prostředníky. Smyslem decentralizace je změnit stávající systém, nebo pro něj vytvořit alternativu. Centralizované systémy budou navždy ponechávat kontrolu úzké skupině lidí. Smyslem decentralizace je zbavit se těch kteří systémy centrálně kontrolují, neboť jim nemůžeme věřit. Tyto skupiny musíme nahradit kolektivním rozhodováním všech uživatelů.

Budoucnost kryptoměn nemůžeme predikovat. Nedělejme si však iluze, že na kryptoměny přejde celý svět v dalších 10 letech. Kryptoměny mohou navždy zůstat jen alternativou pro ty, kteří ji budou chtít používat. I to má ale obrovský smysl.

Pokud by bylo možné prodat CBDC za DJED, uživatelé se přepnout s centralizovaných sítí do decentralizovaných bez rizika volatility. Tento snadný krok jim umožní existovat ve svobodném finančním světě, ve kterém je nikdo nebude sledovat a omezovat na základě ekonomických rozhodnutí.

Závěr

Decentralizované peníze musí být dobrým prostředkem směny. Kryptoměny v současnosti nejsou dobrým prostředkem směny, a proto je většina lidí na planetě nepovažuje za dobré peníze. Vnímají je spíše jako dobrou investici. Pokud na nich mohou vydělat alespoň 10x, budou je ochotni používat k platbám. Větší šance však je, že kryptoměny prodají za fiat měny, aby si udrželi stabilní kupní sílu po delší dobu. Decentralizované peníze nesmí být synonymem vysoké volatility.

Cardano je platforma chytrých kontraktů a díky tomu máme možnost se s volatilitou vypořádat. Algoritmické stablecoiny mohou být tou správnou cestou. Přestože se jich lidé kvůli krachu Terra Luna (USD) bojí, musíme v tomto úsilí pokračovat. DJED je úplně jiný projekt než Terra a doufejme, že za 5 let o tom nikdo nebude pochybovat. ADA může být rezervní měnou ekosystému Cardano, na které budeme schopni vytvořit stabilní ekonomické prostředí. To pro přijetí bezpodmínečně potřebujeme. Nečekejme, že se volatilita kryptoměn sníží sama od sebe, protože na to si můžeme počkat opravdu dlouho. Je lepší něco dělat než čekat na nejistý výsledek. DJED je rozhodně krok správným směrem. Zkuste se na ADA dívat jako na něco víc než jen prázdnou investici. ADA je vstupenkou do ekosystému Cardano.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si původní článek v AJ: https://cexplorer.io/article/why-hold-ada