🇨🇿 Proof-of-Reserve nezabrání potenciální ztrátě krypto aktiv

Generální ředitel společnosti Binance řekl, že Proof-of-Reserves (PoR) může obnovit důvěru v kryptografický průmysl. Nejsem o tom přesvědčen. PoR může zvýšit transparentnost centralizovaných burz, ale rozhodně nezabrání dalším bankrotům a problémům spojeným s centralizací. Je to jistě krok dobrým směrem, ale uživatelé by měli vědět, že DeFi řeší problémy spojené s centralizací úplně, zatímco možnosti Binance a dalších burz zůstávají omezené.

TLDR

  • PoR obětuje soukromí ve prospěch transparentnosti.
  • Zprávy PoR by měly obsahovat také informace o závazcích třetích stran.
  • Místo Proof-of-Reserve potřebujeme Proof-of-Audit. Auditovaný zdrojový kód služeb DeFi nepotřebuje regulaci.
  • Je obtížné regulovat držení soukromého klíče. Je tedy obtížné regulovat DeFi.

Co je Proof-of-Reserve

Proof-of-Reserve je snímek zůstatků v bezpečném úložišti burzy (cold storage) v určitém čase. Jedná se o kryptoaktiva, které uživatelé vložili na burzu. Burza by je měla pravidelně zveřejňovat a nezávislý auditor by je měl ověřovat. Cílem PoR je přesvědčit uživatele, že burza drží jejich prostředky a je likvidní.

Existuje několik způsobů, jak prokázat rezervy aktiv. Může to být tradiční audit třetí stranou, který provádějí důvěryhodné společnosti, nebo důkaz využívající technologie Merkle tree.

V souladu se svým odhodláním poskytovat plnou transparentnost zveřejnila společnost Binance svůj důkaz rezerv, v němž zveřejnila adresy peněženek a zůstatky šesti největších kryptoměn listovaných na burze. V listopadu 2022 držela Binance 475 000 BTC, 4,8 milionu ETH, 17,6 miliardy USDT, 601 milionů USDC, 58 milionů BNB a přibližně 21,7 miliardy vlastního stablecoinu BUSD. Celkové rezervy držené společností Binance mají hodnotu přibližně 69 miliard USD.

K iniciativě Binance se připojily i další kryptoměnové burzy a jejich zprávy jsou v různých podobách veřejně dostupné.

Proof-of-Reserve nezabrání možné ztrátě aktiv

PoR může mít různé kvality v závislosti na tom která burza ho zveřejňuje. Ve většině případů se reporty zobrazují k určitému datu. I když burza zveřejňuje adresy blockchainu, na kterých jsou držena krypto-aktiva, není povinna komentovat každý významnější přesun z adresy na adresu po vydání reportu.

Burzy by měly poskytovat nejen adresy blockchainu, ale také důkaz o vlastnictví soukromého klíče. Burzy mohou v reportech používat blockchainové adresy, u nichž soukromé klíče vlastní pouze generální ředitel nebo jiná velryba nějak spojená s burzou.

Pokud burzy provádějí audit pouze čtvrtletně a pouze s částí svého portfolia, mohou se vždy před auditem ujistit, že mají dostatek kryptoaktiv. Mohou si je dočasně vypůjčit od jiné burzy a po auditu je vrátit. Pokud by burzy zveřejňovaly adresy v blockchainu, bylo by to pro burzu komplikovanější, ale jak jsme řekli, burza nemusí po auditu vysvětlovat převody aktiv.

PoR je pro uživatele nevýhodný z hlediska soukromí. Pokud si uživatel vybere kryptoaktiva z burzy a zaplatí s nimi v obchodě, obchodník se může podívat, zda mince byly na konkrétní burze. Pokud ano, obchodník má jistotu, že uživatel používá danou burzu. Při platbách by nemělo být možné, aby se kdokoli snadno dozvěděl tento typ soukromých informací. PoR obětuje soukromí ve prospěch transparentnosti.

Největším problémem PoR je, že burza má plnou kontrolu nad vklady uživatelů. Burza může být vykradena externím útočníkem nebo se může jednat o podvod ze strany zaměstanců. Kryptoměny mohou na žádost úřadu zmrazit vklady konkrétních uživatelů nebo jim může být nařízeno dočasné uzavření. Kryptoměny mohou cenzurovat transakce, shromažďovat údaje o uživatelích a propojovat blockchainové adresy se skutečnými identitami.

K reportu PoR by měl být připojen externí audit, který odhalí všechny závazky burzy. Burza může držet velké množství kryptoaktiv, ale pokud někomu dluží, může zkrachovat. To se může stát například tehdy, pokud je burza nucena zaplatit vysokou pokutu. Uživatelé mohou o svá aktiva přijít navzdory pravidelným reportům.

Not your keys, not your coins. Pokud držíte mince na kryptografických burzách, můžete PoR vnímat jako gesto dobré vůle. Měli byste vědět, že obětujete své soukromí a o své mince můžete kdykoli přijít. Pokud se generální ředitel rozhodne udělat exit scam, může to udělat den po vydání PoR reportu.

Decentralizované finance, ne Proof-of-Reserve

Služby DeFi na platformě Cardano nepotřebují Proof-of-Reserve. Ideální služba DeFi je self-custody a třetí strana by neměla mít možnost zneužít aktiva uživatelů.

Chápu, že centralizované burzy chtějí dokázat, že jim nehrozí kolaps jako FTX. PoR lze z krátkodobého hlediska považovat za pozitivní krok, ale neměli bychom si myslet, že to vyřeší problémy spojené s možností zneužití moci zprostředkovatelů.

Tradiční banky fungují jen proto, že jsou regulované a kontrolovatelné. Po krachu FTX je pravděpodobné, že krypto burzy budou ještě více regulovány než dnes. Tím se přiblíží k TradFi. Zavedení PoR lze vnímat jako snahu o zvýšení transparentnosti a oddálení tvrdé regulace.

DeFi není CeFi. Pokud decentralizovaná finanční služba umožňuje self-custody, neměla by být regulována vůbec nebo minimálně. Místo regulace bychom měli v Cardano ekosystému zavést kvalitní audity zdrojového kódu. Toho chce tým IOG dosáhnout. Místo Proof-of-Reserve potřebujeme Proof-of-Audit. Pokud můžeme mít spolehlivé decentralizované služby, není co regulovat.

Je nebezpečné si myslet, že regulace může zabránit úpadku finančních společností. V tradičním finančním světě se nám to nepodařilo a v případě technologie blockchain je to ještě obtížnější. Ti, kdo volají po přísnější regulaci a odmítají uznat potenciál DeFi, by si měli uvědomit, že regulace decentralizovaných aplikací má své meze.

Jak může někdo regulovat držení soukromého klíče? Jedině tak, že pod hrozbou trestu odnětí svobody zakáže jeho používání. Pokud někdo volá po přísnější regulaci DeFi a myslí si, že vhodným řešením je PoR, volá v podstatě po zákazu používání všech blockchainů včetně Bitcoinu. V podstatě by se tím zablokovala možnost vybudovat DeFi v Bitcoin ekosystému. Problémy by mohla mít také LN.

Má-li být svět kryptoměn ve svých názorech konzistentní a trvat na tom, že Bitcoin může být lepšími penězi, nemůžeme si zároveň přát přísnější regulaci za cenu obětování základních principů decentralizace. Hranice je těžké definovat a čím méně regulace, tím lépe. Regulace centralizovaných burz je v pořádku, vyžadování PoR je také v pořádku. Naším cílem je vybudovat finanční svět, ve kterém se nebudeme muset spoléhat na regulaci a PoR, ale pouze na sebe a dobře auditované decentralizované služby.

Závěr

Reporty PoR jsou lepší než nic, ale neřeší žádný zásadní problém, který mohou vyřešit platformy chytrých kontraktů, jako je Cardano. Zvyšování schopností decentralizovaných sítí a služeb je zásadní, protože lidé nechtějí kryptoměny pouze držet v hardwarových peněženkách, ale využívat je i k jiným věcem. Obchodování s kryptoaktivy je důležité kvůli cenotvorbě, ale je v podstatě jedno, jestli probíhá na centralizovaných nebo decentralizovaných burzách. Dokud budou lidé nuceni spoléhat se na velké centralizované burzy, bude docházet k bankrotům.

Je neuvěřitelné, že burzy Binance a Coinbase dohromady drží přes 2,5 milionu BTC. Jedním z důvodů může být to, že se lidé bojí držení mincí, ale hned dalším důvodem je, že lidé chtějí obchodovat a vyměňovat mince. Společným cílem kryptoměnové komunity by mělo být nahrazení velkých burz decentralizovanými alternativami.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si originál v AJ: Proof-of-Reserve will not prevent the potential loss of your assets | Cardano Explorer