Žádné pálení ADA mincí

Čas od času chce někdo navrhnout vypálení mincí ADA v ekosystému Cardano. Vysvětlíme vám, proč je to hloupý nápad.

Co způsobuje pálení mincí

Projekt Cardano má omezený počet mincí na 45 000 000 000 ADA. Pálení mincí by znamenalo, že se maximální počet mincí sníží o předem stanovený počet. Obvykle se pálí mince z oběhu. Tyto mince by už nikdo nemohl nikdy použít. Pokud je po mincích stálá poptávka, mohlo by spálení mincí způsobit jejich nedostatek na trhu. To by mohlo ovlivnit růst hodnoty mincí ADA. Zbývající mince by byly vzácnější. Pálení mincí je v podstatě krátkodobá spekulace, která z dlouhodobého hlediska nemá žádný význam.

Kryptoměny jsou stále velmi volatilní a jedním z důvodů je nízká adopce. S růstem využitelnosti poroste i síťový efekt. Od určité úrovně přijetí si mince lépe udrží stabilní hodnotu. Pálení mincí užitečnost projektu nezvyšuje. Poptávku po mincích musí ovlivňovat především dlouhodobá užitečnost projektu. Nerad srovnávám mince ADA s akciemi, ale v zásadě je podobnost v tom, že existuje vysoká poptávka po akciích těch společností, jejichž služby mají velký síťový efekt.

Pálení mincí by bylo zásahem do předem definované měnové politiky sítě Cardano. Měnit měnovou politiku kvůli krátkodobé spekulaci není dobrý nápad. Kryptoměny se chtějí odlišit od tradičního finančního světa tím, že jednotlivec nemá možnost měnit pravidla podle své potřeby. Jednou stanovená pravidla by měla platit navždy. Pokud se mají měnit základní pravidla protokolu, jako je měnová politika, měla by s tím souhlasit většina komunity.

Pokud by došlo k jednomu pálení mincí, mohlo by se stát, že by někdo jiný požadoval další pálení mincí. To by mohlo výrazně poškodit pověst projektu, protože by nikdo nevěděl, kdy k dalšímu pálení dojde. Lidé by mince ADA drželi pouze ze spekulativních důvodů, a to rozhodně není cílem projektu. Mince ADA by měly být klíčem k decentralizaci projektu. Jejich tržní hodnota je sice důležitá, ale neměla by být jediným důvodem, proč mince držet. Uživatelé mohou vlastnit Cardano prostřednictvím mincí ADA, což je pro budoucnost velmi důležité.

Spalování mincí s sebou přináší mnoho otázek. Například koho požádat o spálení mincí, komu mince spálit nebo jak spálení technicky provést.

Je naivní požádat Charlese Choskinsona, aby mince spálil. Cardano je decentralizovaná síť. Charles je generálním ředitelem IOG, ale nemá nad sítí Cardano žádnou kontrolu. Charles ani tým nemají kontrolu nad mincemi ADA uživatelů. Všichni držitelé mincí ADA mají kontrolu nad konsensem sítě. Každý uživatel má své ADA mince pod vlastní kontrolou, pokud drží privátní klíče.

Charles může vlastnit mince ADA. Ale je hloupost chtít po někom, aby se dobrovolně vzdal svého vlastního majetku. Je to jako chtít po někom, aby spálil svou fiat měnu ve prospěch ostatních lidí. Pro jednotlivce to může být citelná ztráta, ale pro ostatní to neznamená žádný znatelný rozdíl.

V decentralizované síti nemůže rozhodovat centrální autorita. Žádost by proto musela být předložena celé komunitě a muselo by se o ní hlasovat. Vše ostatní by mohlo být považováno za centrální rozhodnutí, což by komunita vnímala negativně.

Jaké mince ADA spálit? Předpokládám, že žádn ADA stakeholder by dobrovolně nespálil své vlastní mince. Cardano má projektovou pokladnu. Bylo by možné tyto mince spálit? Vlastníkem těchto mincí je přece komunita, ne? Mince ADA v pokladnici se používají na rozvoj ekosystému. Používají se k financování vítězných projektů v Catalystu. Není chytré pálit mince, které lze použít pro rozvoj ekosystému.

Takže nejlepší by asi bylo spálit mince žadatele.

Jak lze mince spálit? Spálení lze provést převedením požadovaného množství mincí do neaktivních, nelokalizovatelných peněženek, čímž se mince záměrně ztratí. Tyto mince, ke kterým není možné získat přístup, byly v podstatě navždy zničeny, jinými slovy spáleny. Existují i jiné způsoby, jak mince navždy spálit.

Proč ničit hodnotu? Proč ji nepoužít?

Proč vlastně ničit mince, které mají hodnotu a lze je použít k něčemu užitečnému? Pálení mincí má vždy jen krátkodobý efekt, většinou čistě spekulativní. Z dlouhodobého hlediska nepřineslo žádnému projektu nic pozitivního. Pro většinu uživatelů to jen změnilo některá čísla týkající se měnové politiky. Při vysoké volatilitě efekt pálení rychle mizí.

Je vhodné se ptát, co přináší projektu hodnotu. Je důležité, aby se projekty rozvíjely a rostlo jejich přijetí. Nepomáhá ničit hodnotu, ale využívat hodnotu k budování nové hodnoty. Pálení mincí možná udělá radost všem držitelům ADA, ale ti na oplátku nepřinesou nic pro síť ani pro komunitu. Možná mince po pumpě prodají. Mnohem chytřejší je použít mince jako odměnu pro ty, kteří chtějí budovat něco nového. Catalyst slouží k tomu, aby si držitelé ADA mohli vybrat projekty, které dostanou financování. Mince ADA slouží k vybudování něčeho, co má dlouhodobou hodnotu.

Existuje rčení, že nic dobrého na světě není zadarmo. Pokud ano, může to být podezřelé. Něco pravdy na tom je. Pokud má vzniknout nějaká nová hodnota, musí na ní někdo pracovat a je v pořádku, když tito lidé dostanou odměnu.

Blockchainové sítě budou mít smysl pouze tehdy, pokud budou přijaty. K přijetí nedojde bez technologických inovací a smysluplných služeb. Investice do rozvoje ekosystému a projektů souvisejících se zvyšováním adopce jsou konkrétními místy, kde má smysl použít mince z projektové pokladny.

Úspěšné projekty mohou vést k vyšší míře přijetí. Vyšší míra přijetí může vést ke zvýšení hodnoty mincí ADA. Zvýšení užitečnosti projektů bude mít dlouhodobý vliv na hodnotu mincí ADA. Navíc hodnota mincí ADA v projektové pokladně poroste, takže bude více prostředků na další rozvoj ekosystému. Vysoká volatilita kryptoměn je velmi nepříjemná a stabilizuje se až s vyšším přijetím a užitečností. Pálení mincí má přesně opačný efekt a volatilitu zvyšuje.

Má vůbec smysl mince pálit?

Ethereum pálí poplatky. Toto pálení je součástí měnové politiky a probíhá postupně. Pálení je součástí pravidel v protokolu. Myšlenka je taková, že pokud by se spálilo více mincí ETH, než kolik se vydá nových mincí, mělo by Ethereum deflační měnovou politiku. Čím více poplatků se spálí, tím více deflační bude Ethereum. ETH se někdy označuje jako ultrazvučné (ultrasound) peníze.

Tento systém je trochu zvláštní, protože poplatky jsou něco, co by mělo pokrýt náklady na provoz a údržbu sítě. Ethereum odměňuje uzly, které produkují bloky, prostřednictvím inflace nových ETH a zároveň spaluje vybrané poplatky. Zdá se, že tyto dva principy jdou proti sobě. Ethereum se tak snaží tlumit efekt nekonečné inflace.

Nutno říci, že to může ekonomicky fungovat, i když princip může být obtížněji pochopitelný. Měnová politika Etherea může být inflační i deflační. Počet mincí v budoucnu lze odhadnout jen s malou mírou přesnosti.

Cardano je srozumitelnější, protože využívá poplatky přímo tam, kde jsou potřeba. Tedy k odměňování provozovatelů poolů a delegátů. Kromě toho se poplatky používají k naplnění projektové pokladny. Síť poplatky vybírá a nakládá s nimi podle potřeby. Vybírání a používání poplatků nemá žádný vliv na měnovou politiku. Jedná se o oběhové hospodářství, kde uživatelé platí těm, kteří si odměnu zaslouží. O mincích ADA v pokladnici rozhodují zúčastněné strany.

Hlavní výhodou je, že poplatky pokladnu naplňují, takže pokud bude Cardano úspěšné, nikdy mu nedojdou peníze na další rozvoj. Díky tomu je Cardano dlouhodobě udržitelné.

Dostatek mincí ADA v pokladně je zárukou, že bude možné financovat řešení problémů, které mohou v budoucnu nastat. Cardano je navíc nezávislé na VC fondech. Vývojáři budou placeni přímo z pokladny projektu a budou pracovat pouze na tom, na čem se komunita shodne. Nehrozí, že by VC fondy získaly nad protokolem kontrolu. Pokud by se místo plnění pokladny pálily poplatky, musel by se vymyslet jiný systém, který by zajistil udržitelnou decentralizaci projektu na úrovni rozhodování.

Závěr

Doufám, že jsem vás přesvědčil, že pálení mincí nemůže projektu přinést nic dobrého, ale spíše mu uškodit. Mince ADA jsou vzácným zdrojem, který by se měl využívat, nikoli zneužívat. Pokud chcete projektu Cardano pomoci, můžete navrhnout vlastní projekt a pokusit se získat financování prostřednictvím Catalystu. Případně můžete hlasovat o tom, který projekt je podle vás nejlepší. Obojí pomůže více než náročné pálení mincí.

Tento článek napsali Cardanians za podpory Cexplorer.

Přečtěte si článek: No burning of ADA coins | Cardano Explorer