About the Tiếng Việt category

Diễn đàn chính thức của Cardano dành cho cộng đồng nói Tiếng Việt.

1 Like

Tuyệt vời, cuối cùng cũng có nơi trao đổi bằng tiếng Việt

cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn của chúng tôi.