🇻🇳 Các Hành Động Quản Trị Cardano - Cardano’s Governance Actions

Cộng đồng Cardano đang mong đợi Chang Hard-Fork, vì nó sẽ bắt đầu quá trình chuyển đổi sang quản trị on-chain. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mô tả các hành động quản trị, vòng đời của chúng và các nguyên tắc cơ bản của việc bỏ phiếu.

Sự chuyển đổi từ kỷ nguyên Shelley sang kỷ nguyên Voltaire

Trong kỷ nguyên Shelley, các hoạt động quản trị chỉ được chấp thuận bởi 3 đơn vị sáng lập là IOG, Cardano Foundation và Emurgo. Họ cần chìa khóa quản trị cho việc đó. Có 7 key quản trị. Để phê duyệt hành động quản trị, cần phải có 5 chữ ký.

Trong kỷ nguyên Voltaire, các đơn vị sáng lập sẽ được thay thế bởi 3 cơ quan quản trị mới.

Các cơ quan quản trị mới sẽ là Constituniontal Commitee (CC), Decentralization Representaties (DReps) và Staking Pool Operatiors (SPO).

Trong thực tế, điều này có nghĩa là số lượng khóa quản trị sẽ không cố định mà linh hoạt.

Hành động quản trị

Bất kỳ chủ sở hữu ADA nào cũng có thể đề xuất hành động quản trị chuỗi. Điều này yêu cầu một khoản đặt cọc và số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi hành động được hoàn tất. Việc hoàn thiện hành động quản trị ngụ ý rằng nó đã được phê chuẩn hoặc đã hết hạn. Số tiền gửi sẽ được xác định bởi tham số Tiền gửi govAction.

Một giao dịch liên quan đến một hành động quản trị bao gồm một ID hành động quản trị, một khoản tiền đặt cọc, một địa chỉ thưởng để hoàn trả khoản đặt cọc (khi hành động hoàn tất), Một điểm neo cho dữ liệu mở rộng cần thiết để lý giải hành động và một hash digest được sử dụng để tham chiếu đến các hành động cùng loại trước đó. (điều này giúp tránh va chạm với một hành động khác cùng loại).

Mỗi hành động sẽ bao gồm một số thành phần dành riêng cho loại của nó:

Loại hành động quản trị Dữ liệu bổ sung
1. Kiến nghị bất tín nhiệm Không có
2. Ủy ban/mức độ mới Tập hợp các bản tóm tắt hash disgests của khóa xác minh (các thành viên sẽ bị xóa), bản đồ các bản tóm tắt hash disgests của khóa xác minh theo số epoch(thành viên mới và giới hạn nhiệm kỳ của họ) và một phân số (mức độ mới)
3. Cập nhật Hiến pháp hoặc chính sách đề xuất Một điểm neo trong Hiến pháp và một hash tùy chọn của chính sách đề xuất
4. Khởi đầu hard-fork Phiên bản giao thức chính mới (lớn hơn)
5. Thay đổi tham số giao thức Các tham số được thay đổi
6. Rút tiền từ quỹ Bản đồ từ thông tin xác thực cổ phần đến số dương của Lovelace
7. Thông tin Không có

Các hành động quản trị được phê chuẩn thông qua bỏ phiếu on-chain.

Mỗi loại hành động quản trị có các điều kiện tiên quyết phê chuẩn riêng nhưng luôn có sự tham gia của ít nhất hai trong số ba cơ quan quản lý. Hard fork là một trường hợp đặc biệt cần có sự phê chuẩn của tất cả các cơ quan quản lý.

Để một hành động quản trị nhất định được phê chuẩn, đa số hai cơ quan quản lý có quyền biểu quyết phải bỏ phiếu CÓ và đáp ứng một mức độ cụ thể. Mỗi mức độ là một tham số quản trị.

DReps và SPO bỏ phiếu bằng stake (1 Lovelace = 1 Phiếu bầu) trong khi các thành viên của Constitutional Committee bỏ phiếu theo kiểu 1 người = 1 phiếu bầu.

Để đảm bảo tính hợp pháp trong trường hợp bỏ phiếu DReps và SPO, mức độ chấp nhận tối thiểu không được thấp hơn 50% số stake được ủy quyền.

Như được mô tả trong hình ảnh, DReps và SPO có quyền bỏ phiếu về đề nghị hành động quản trị bất tín nhiệm.

Mức độ được thiết lập ở mức 51% stake. Phần lớn stake trong cả nhóm DReps và SPO đã bỏ phiếu CÓ và mức độ yêu cầu đã được đáp ứng. Điều này ngụ ý rằng hành động quản trị sẽ được ban hành.

Hiện tại, bảy loại hành động quản trị riêng biệt đã được xác định, ba trong số đó liên quan đến Constitutional Committee.

DReps có quyền đưa ra quyết định về tất cả các hành động quản trị. Constitutional Committee được yêu cầu phê duyệt tất cả các hành động, ngoại trừ những hành động liên quan đến chính nó. Ngoại lệ duy nhất là việc sửa đổi hiến pháp cũng phải nhận được sự chấp thuận của ủy ban. SPO chỉ có quyền bỏ phiếu cho các hành động liên quan đến nhiệm vụ, hard fork và hành động Thông tin.

Hard fork cần được chú ý đặc biệt vì nó cho phép cộng đồng đưa ra những thay đổi quan trọng, không tương thích ngược với giao thức. Việc bắt đầu một hard fork đòi hỏi phải thay đổi phiên bản chính của giao thức. Tuy nhiên, để kích hoạt hard fork, phần lớn SPO trước tiên cần cài đặt phiên bản mới của client, biểu thị sự đồng ý của họ với những thay đổi mới trong giao thức.

Về mặt kỹ thuật, việc kích hoạt hard fork tạo thành một sự thay đổi của một tham số. Mặc dù SPO không có quyền bỏ phiếu về các thay đổi tham số, nhưng phiên bản chính của giao thức là tham số duy nhất mà họ bỏ phiếu.
image

Một hành động quản trị là một sự kiện on-chain được khởi tạo bởi một giao dịch. Nó có thời hạn, sau đó không thể thực hiện được. Hoạt động quản trị trải qua bốn giai đoạn:

  • Một hành động được coi là được đề xuất khi nó được tích hợp vào chuỗi khối.
  • Một hành động được coi là đã phê chuẩn khi nó tích lũy đủ số phiếu ủng hộ.
  • Một hành động không được phê chuẩn trước thời hạn được coi là đã hết hạn.
  • Một hành động đã được phê duyệt được coi là được thực hiện khi nó được kích hoạt trên mạng.

Các hành động quản trị chỉ được xác minh để phê chuẩn ở ranh giới của mỗi epoch. Trong cùng giai đoạn khi snapshot để phân phối cho stake, phiếu bầu cho các hành động quản trị cũng được kiểm tra.

Sau khi được phê chuẩn, các hành động sẽ được chuẩn bị để ban hành. Do đó, tất cả các hành động quản trị được đệ trình sẽ được phê chuẩn và sau đó được ban hành hoặc sẽ hết hạn.

Lưu ý rằng không có trạng thái nào bị từ chối trong vòng đời của hành động quản trị.

Tất cả các hành động quản trị được ban hành ở ranh giới của epoch sau khi được phê chuẩn. Điều này ngụ ý rằng nếu thời hạn hết hạn của hành động quản trị chẳng hạn là 10 epoch thì hành động đó có thể được phê chuẩn và ban

hành, chẳng hạn, chỉ 2 epoch sau khi được đệ trình.

Trong hình minh họa, bạn có thể quan sát thấy rằng việc quản lý hành động đã được đề xuất ở epoch 1. Thời hạn hết hạn được đặt ở cuối epoch 9. Trong kịch bản đầu tiên, hành động đã được phê chuẩn ở epoch 6, vì vậy nó được ban hành sau quá trình chuyển đổi đến epoch 7.

Trong kịch bản thứ hai, vào cuối epoch 9, hành động không được phê chuẩn nên từ epoch 10 nó được coi là hết hạn.

A diagram with numbers and a line Description automatically generated with medium confidence

Nếu một hành động quản trị không được ban hành, điều đó có nghĩa là đa số tất cả các nhóm bỏ phiếu đủ điều kiện đã bỏ phiếu chống lại nó hoặc mức độ bỏ phiếu cần thiết không được đáp ứng.

Trình tự thực hiện các hành động quản trị được xác định bởi thứ tự chấp nhận của chúng đối với chuỗi. Phương pháp này giải quyết hiệu quả mọi xung đột có thể phát sinh, chẳng hạn như khi hai tham số thay đổi trong cạnh tranh.

Bỏ phiếu

Bước vào kỷ nguyên Voltaire, các giao dịch Cardano sẽ được chỉnh sửa để hỗ trợ các hoạt động quản trị và bỏ phiếu. Những người tham gia sẽ có thể gửi các giao dịch với các hành động quản trị và phiếu bầu.

A diagram of a group of people Description automatically generated

Mỗi giao dịch bỏ phiếu bao gồm:

  • ID hành động quản trị
  • Một vai trò (CC, DRep hoặc SPO)
  • Một chứng nhận quản trị cho vai trò
  • Một điểm tham chiếu tùy chọn cho thông tin có liên quan đến cuộc bỏ phiếu
  • Phiếu bầu: Có, Không, Phiếu trắng

A close-up of a keyboard Description automatically generated

Đối với SPO và DReps, số phiếu bầu (“Có”, “Không” hoặc “Phiếu trắng”) tỷ lệ với số Lovelace được ủy quyền cho họ tại thời điểm hành động được xác minh để phê chuẩn. Điều này xảy ra mỗi lần trong quá trình chuyển đổi epoch cho đến khi hành động quản trị hết hạn.

Nếu cử tri chọn “Phiếu trắng” một hành động quản trị, stake của họ sẽ không được tính vào stake biểu quyết đang hoạt động, nghĩa là nó không góp phần đạt đến mức độ cần thiết để phê chuẩn hành động.

Một cử tri có thể bỏ phiếu nhiều lần cho mỗi hành động quản trị. Các phiếu bầu được gửi chính xác sẽ thay thế mọi phiếu bầu trước đó có cùng thông tin xác thực và vai trò. Nói cách khác, cử tri có thể linh hoạt thay đổi lập trường của mình đối với bất kỳ hành động nào.

Sau khi hành động quản trị được phê chuẩn, việc bỏ phiếu sẽ chấm dứt và mọi giao dịch có chứa phiếu bầu bổ sung đều trở nên không hợp lệ.

Đối với các thành viên của Constitutional Committee, mỗi thành viên hiện tại có một phiếu biểu quyết, bảo đảm quyền biểu quyết ngang nhau giữa các thành viên ủy ban.

Hình ảnh minh họa việc đệ trình một hành động quản trị. Hành động đã được gửi vào Epoch1, với thời hạn hết hạn được ấn định vào cuối Epoch14, đó là thời điểm dự kiến ​​diễn ra quá trình xác minh cuối cùng và phê chuẩn tiềm năng đối với hành động quản trị. DREP và SPO có quyền bỏ phiếu về hành động quản trị cụ thể này.

A diagram of a chart Description automatically generated with medium confidence

SPO và DREP tích cực tham gia vào quá trình bỏ phiếu, giúp đáp ứng mức độ yêu cầu trước Epoch 11. Đến cuối Epoch 11, đa số stake đã đồng ý với đề xuất. Do đó, hành động quản trị đã được phê chuẩn vào cuối Epoch 11 và được ban hành vào đầu Epoch 12.

Bài viết gốc: https://cexplorer.io/article/cardano-s-governance-actions

*Vui lòng góp ý để bản dịch hoàn hảo hơn nha Cả nhà.