🎉 Cardano Eastern Townhall Fund10 Ideadfest Reel Aug 26th

:tada: Cardano Eastern Townhall Fund10 Ideadfest :tada:

:clap:Cùng nghe các chủ dự án từ Việt Nam, Nhật Bản và Indonesia trình bày về dự án của mình cho Fund10 Project Catalyst tại phiên Ideafest ngày hôm nay tại phòng họp Eastern Townhall.

:tickets: Nếu bạn quan tâm đến Blockchain, công nghệ tiền điện tử và tầm ảnh hưởng của chúng trong tương lai, đừng bỏ lỡ sự kiện quan trọng này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đặt câu hỏi, góp ý và trao đổi cùng những tâm huyết dự án này.

:seedling:Link các dự án sẽ trình bày hôm nay: Fund10 IdeaFest - Public viewable

:seedling: Link trình bày của các dự án: https://www.youtube.com/watch?v=ikZM0AIWFZY&list=PLnMV9YICkyOVo878oW1AcIKcttq3OUeRV

:round_pushpin:Platform : easterntownhall | Twitter, Instagram | Linktree