🇻🇳 Cardano Weekly Report_Báo cáo Tuần Cardano_2022/02/25

Cardano Weekly Report_Báo cáo Tuần Cardano_2022/02/25

DAEDALUS
Tuần này, nhóm đã làm việc để cải thiện việc xử lý lỗi và phản hồi cho những người dùng đang muốn “làm trống” ví của mình (ví dụ: nếu người dùng muốn chuyển toàn bộ ADA của họ sang ví khác hoặc bán mọi thứ có trong ví).

Họ cũng đã chứng minh được tính khả thi của việc cho phép Google Analytics trong Daedalus.

ADRESTIA
Tuần này, nhóm đã tiến tới hoàn thiện quy trình giao dịch mới để mint và burn token.

Họ cũng đã cải tạo lớp DB trong ví cardano và thiết kế MVP cardano-js-sdk.

MẠNG LƯỚI
Tuần này, nhóm đã khắc phục sự cố một trong những lỗi điều hành liên quan iOSimPOR. Họ đã test trên mô phỏng trình quản lý kết nối IOSimPOR và gỡ lỗi liên quan IOSimPOR gặp phải khi làm việc trên một vấn đề trước đó.

Họ cũng tiếp tục phân tích và giám sát hoạt động của các nhà vận hành Pool trên mainnet và thực hiện một phân tích xử lý giao dịch trong khi cố gắng tái tạo sự cố có thể gây ra do Relay không chạy các giao thức đồng bộ chuỗi, tạo Block và gửi giao dịch.

PHI TẬP TRUNG CARDANO
Tuần này, nhóm đã triển khai code kết nối ledger và vá cardano node để chạy với nhánh tích hợp của chúng tôi. Một số lỗi đã được phát hiện, nhưng sau khi vá, node đã tạo thành công các khối Byron từ \ mainnet \ và đã viết và khởi động lại chính xác từ các tệp snapshot bằng cách sử dụng back-end trong bộ nhớ.

Nhóm cũng đã đưa bộ thử nghiệm OnDisk vượt qua trong nhánh tính năng UTXO HD, sử dụng các khối không có payload (thông tin hoặc thông điệp thực tế trong dữ liệu được truyền) . Họ cũng đã thêm getTentativeHeader vào ChainDB và quản lý để chạy các bài kiểm tra Test.Ouroboros.Storage.LedgerDB.OnDisk trên master.

Nhóm Jörmungandr đã hoàn thiện việc kiểm đếm gia tăng, phân phối phần thưởng cho Fund7 (của dự án Catalyst) và giới thiệu một kỹ sư mới.

GOGUEN
Nhóm Marlowe đã thiết lập một bài kiểm tra e2e với Cucumber và Playwright và chạy demo cho nhóm.Họ cũng đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của quá trình di chuyển POSIXTime,trở lại với việc “tuần tự hóa”(1) JSON thủ công cho MarloweClientInput và thay đổi giao diện người dùng để sử dụng địa chỉ thay vì WalletId hoặc PubKeyHashing.
(1) Tuần tự hóa (serialization): Trong tin học, tuần tự hóa hay tuần tự hóa là quá trình dịch cấu trúc dữ liệu hoặc trạng thái đối tượng sang một định dạng có thể được lưu trữ hoặc truyền đi và tái tạo lại sau này.

Họ cũng đã sửa một lỗi khiến các hợp đồng không xuất hiện trong phương thức hợp đồng, đã tạo một báo cáo về phản hồi từ người dùng (trong Notion(2)) và thuyết trình trước nhóm.
(2)Notion: là một phần mềm quản lý dự án và ghi chú. Notion là một phần mềm được thiết kế để giúp các thành viên của một công ty hoặc tổ chức điều phối các thời hạn, mục tiêu và nhiệm vụ vì lợi ích của hiệu quả và năng suất.

Cuối cùng, họ đã khởi động lại testnet riêng, cập nhật Playground trong sản phẩm để phù hợp với main, tổ chức lại JIRA và chỉnh sửa các hạng mục công việc còn tồn đọng.

Link nguồn: ĐÂY

Chào bạn.
Làm sao mình đăng bài lên đây được vây?
Làm báo cáo hàng tuần này có được hưởng lợi gì không nhỉ?
Thank you !!