Cardano Weekly Report_Báo cáo Tuần Cardano_2024/04/12

CÔNG NGHỆ CỐT LÕI - CORE TECHNOLOGY

Trong hai tuần qua, nhóm ledger đã đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình thử nghiệm. Họ đã cải thiện việc tạo dữ liệu cho các cuộc kiểm tra sự phù hợp và đảm bảo rằng việc triển khai được tổ chức tốt hơn nhiều. Ngoài ra, nhóm còn cải tiến cơ sở hạ tầng, triển khai các bản sửa lỗi cho nút v.8.10, thực hiện một số cập nhật sau phát hành và cập nhật các công cụ.

VÍ VÀ DỊCH VỤ - WALLETS AND SERVICES

Tuần này, nhóm Lace đã phát hành Lace v.1.10. Phiên bản này có các cập nhật sau:

  • Trải nghiệm người dùng tích hợp đơn giản hơn nhiều. Nhóm đã nỗ lực giảm thời gian cần thiết cho việc tạo, khôi phục và tích hợp ví cứng.
  • Tương tác ví DApp được cải tiến. Nhóm đang triển khai giai đoạn 1 của kế hoạch 3 giai đoạn nhằm bổ sung các lớp bảo vệ mới cho việc biểu diễn giao dịch thông qua mô hình tương tác ví DApp tốt hơn.
  • Cải tiến giao diện stacking views. Nhóm đã thêm các tùy chọn sắp xếp, cải thiện chức năng tìm kiếm và cải tiến giao diện Staking pool.

Để biết thêm thông tin, hãy xem blog Lace .

HỢP ĐỒNG THÔNG MINH - SMART CONTRACTS

Tuần này, nhóm Plutus đã cập nhật trình biên dịch Plutus Tx. Bản cập nhật này đảm bảo rằng PlutusTx.Bool.&&PlutusTx.Bool.|| đoản mạch bất cứ khi nào có thể. Trước đây, chúng không đáng tin cậy trong việc đoản mạch, có nghĩa là && có thể đánh giá đối số thứ hai ngay cả khi đối số thứ nhất là False . Nhóm sẽ phát hành bản cập nhật này trong phiên bản 1.26.0.0.

MỞ RỘNG - SCALING

Tuần này, nhóm Hydra đã phát hành Hydra v.0.16.0. Phiên bản này hỗ trợ cardano-node v.8.9.0 cùng với định dạng khối Conway tương ứng. Ngoài ra, nhóm đã cập nhật một số ứng dụng khách Hydra - hydrawkupo - để tương thích với định dạng API Hydra mới.

Nhóm Mithril tiếp tục triển khai chứng nhận giao dịch Cardano trong mạng Mithril. Họ tập trung vào việc mở rộng quy mô chữ ký và tạo bằng chứng cho mạng chính, hoàn thành việc lưu trữ giao dịch gia tăng, kích hoạt chữ ký của các giao dịch trên testing-preview mạng và chuẩn bị một mạng mới để thử nghiệm khả năng mở rộng quy mô mainnet dữ liệu. Nhóm cũng đã đạt được tiến bộ trong việc tạo ra nguyên mẫu để phân quyền đăng ký người ký với relay và mạng ngang hàng (P2P). Ngoài ra, họ còn làm việc để tái cấu trúc các nhà cung cấp cơ sở dữ liệu của trung tâm tổng hợp.

Cuối cùng, nhóm đã cung cấp một tính năng do cộng đồng yêu cầu hiển thị ở định dạng có thể đọc bằng máy các phiên bản tối thiểu của nút Cardano mà người ký hỗ trợ. Họ cũng cung cấp hướng dẫn thiết lập thủ công cho relay trong hướng dẫn người dùng SPO .

VOLTAIRE & SANCHONET

Nhóm ledger đã làm việc để bổ sung nhiều thử nghiệm đơn vị và thuộc tính liên quan đến Conway phù hợp với cơ chế quản trị trên chuỗi CIP-1694. Những điều này bao gồm một số bản sửa lỗi đối với trạng thái sổ cái và thêm một số phiên bảnToJSON cần thiết cho nút Cardano.

Như mọi khi, nếu bạn quan tâm đến việc thử nghiệm chức năng quản trị, hãy tham gia SanchoNet – môi trường mạng thử nghiệm của Cardano để cùng nhau tạo ra một hệ thống quản trị vững chắc, phi tập trung và thực sự được điều khiển bởi cộng đồng.

CATALYST

Tuần này trong Project Catalyst , nhóm tiếp tục đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị cho Fund12, dự kiến ​​ra mắt bằng một sự kiện trực tiếp tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha vào ngày 26 tháng 4. Bạn có tham gia trực tiếp không? Hãy nhớ đăng ký qua cổng đăng ký lu.ma và nhận vé của bạn. Không thể đến được? Không sao! Toàn bộ sự kiện sẽ được phát trực tiếp. Hơn nữa, sáng kiến Catalyst working groups mang đến thêm cơ hội để tương tác với cộng đồng Cardano địa phương trên toàn cầu hoặc tham gia vào các nhóm trực tuyến ở nhiều địa điểm và những ngày trong các tuần tới. Xem lịch trình đầy đủ của các sự kiện để biết thêm thông tin.

GIÁO DỤC - EDUCATION

Tuần này, nhóm Education sẽ hỗ trợ Voltaire trong quá trình đào tạo ủy ban hiến pháp tạm thời. Họ cũng đã xuất bản Bài học 18 của Haskell Bootcamp, bao gồm các hàm functor .

Nguồn: https://www.essentialcardano.io/development-update/weekly-development-report-as-of-2024-04-12

1 Like

Cám ơn, bài viết cập nhật thông tin hay quá :smiling_face_with_three_hearts:

1 Like

cảm ơn bạn, bài viết cập nhật đầy đủ thông tin cho cộng đồng

1 Like

Cảm ơn Bạn.

Cảm ơn Bạn nhiều nha.