Cùng nhau học Haskell

Cùng nhau học Haskell- Bài số 26

20:30 ngày 18/8/2023 nhóm đã cùng nhau học bài số 26 với các nội dung:

 • Understand how the value type is composed.
 • Describe the main constructors provided by the value type.
 • Create tokens using the value type.

Sau đây là một số hình ảnh từ buổi học


1 Like

Cùng nhau học Haskell- Bài số 27

20:30 ngày 25/8/2023 nhóm đã cùng nhau học bài số 26 với các nội dung:

 • Explain what the state monad is.
 • Describe how the state monad is used to test smart contracts.
 • Code simple tests using the state monad
 • Launch the Plutus Simple Model Library documentation.

Một số hình ảnh của buổi học:1 Like

Cùng nhau học Haskell- Bài số 28

** 20:30 ngày 19/9/2023** Nhóm cùng nhau học Haskell đã cùng nhau hoàn tất bài học số 28 với các nội dung:

 • Launch the Plutus Simple Model Library documentation.
 • Describe how the Plutus Simple Model library works.
 • Define tests by using the Plutus Model library.
 • Explain how tests use the state monad.
  Sau đây là một số hình ảnh về buổi học:Khóa học sẽ còn tiếp tục trong tháng 9, 10 và tháng 11 năm 2023

1 Like