📣 Gimbalabs phiên thứ 3 cho phòng họp phía Đông!

:mega: Gimbalabs phiên thứ 3 cho phòng họp phía Đông!!! :earth_asia:

Vòng voting đã kết thúc nhưng Cardano vẫn sẽ phát triển 24/7. Gimbalabs sẽ tiếp tục tổ chức buổi hướng dẫn live về Plutus theo múi giờ phía Đông. Đây là cơ hội tuyệt vời cho cộng đồng tiếp cận sớm với Plutus - là một ngôn ngữ lập trình để viết các hợp đồng thông minh trong chuỗi khối Cardano.

6 phiên đầu tiên này tập trung vào việc xác định các người hướng dẫn tương lai cho cộng đồng Đông bán cầu.

:red_circle: Từ những phiên hướng dẫn này, một proposal sẽ được nộp để tiếp tục phát triển chương trình cho các người hướng dẫn trong tương lai.
Nếu bạn muốn liên lạc trực tiếp với Plutus Devs, hãy bắt đầu học Plutus và hướng dẫn lại cho cộng đồng của bạn!

:spiral_calendar: Ngày tổ chức (hôm nay) : Thứ 7, 24/09 2022
:alarm_clock: Thời gian : 18:00 – 19:00
:computer: Tham dự tại : Zoom Meeting (Breakout Room Gimbalabs)

:pushpin: Tham dự bằng cách nào?
:point_right: Click to Register to the Zoom link: Meeting Registration - Zoom

:pushpin: Bắt đầu học Plutus qua đâu?
:point_right: Click to Learn our Plutus Project-Based Learning: تسجيل في Plutus Project-Based Learning (Summer 2022)