Intersect: Là gì? tại sao lại quan trọng? và thúc đẩy sự tiến bộ như thế nào?

Khi hệ sinh thái Cardano chuẩn bị đón chào kỷ nguyên Voltaire, một tổ chức hoàn toàn mới dựa trên thành viên đã ra mắt với mục đích tạo ra một thế hệ công cụ mới để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quản trị Cardano.

Tên của tổ chức đó là: Intersect.

Thúc đẩy tiến bộ tại giao điểm của Cardano và cộng đồng của nó

Intersect là một tổ chức dựa trên cộng đồng, được giao nhiệm vụ đảm bảo duy trì và phát triển liên tục của hệ sinh thái Cardano.

Duy trì công nghệ cốt lõi của Cardano và phát triển lộ trình cho tương lai thu hút một nhóm đa dạng các bên liên quan. Như một điểm tập hợp tự nhiên—một quảng trường của Cardano—Intersect cho phép các công ty và tổ chức đóng góp vào hệ sinh thái để nâng cao và phát triển tiếng nói của họ về cách Cardano nên tiến hóa.

Được hình thành từ quan điểm rằng mọi tiếng nói đều xứng đáng được lắng nghe và quyền lực không nên tập trung vào tay một số ít, mà nên được phân tán rộng rãi, Intersect đoàn kết các thành viên với tầm nhìn chung để tạo ra một hệ sinh thái an toàn, bảo mật và hợp tác, nơi sự phát triển và tiến hóa liên tục của Cardano được đảm bảo.

Ý nghĩa của việc cùng nhau xây dựng trên Intersect

Cardano được thành lập dựa trên niềm tin rằng kiến ​​trúc kế thừa toàn cầu hiện tại đã lỗi thời và không còn phù hợp với mục đích. Càng nhiều người tham gia, tin tưởng và đóng góp cho Intersect thì chúng ta càng có thể cùng nhau phá vỡ kiến ​​trúc này và xây dựng một hệ thống toàn cầu công bằng hơn cho tất cả mọi người.

Vì lý do này, các thành viên Intersect đóng vai trò trung tâm trong việc định hình hướng đi tương lai của Cardano — hãy khám phá bên dưới xem việc trở thành thành viên Intersect có thể mang lại điều gì cho riêng bạn và toàn thể cộng đồng Cardano.

Các công ty

Đối với các công ty, Intersect cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào các bản thiết kế và công nghệ cơ bản cho cộng đồng, bắt đầu với Cardano Node, các thư viện Cardano cốt lõi và tài liệu, kiến ​​thức và cộng tác viên đi kèm.

Cá nhân

Đối với các cá nhân, Intersect tập hợp tất cả những ai muốn có tiếng nói trong tương lai của Cardano, đồng thời đảm bảo rằng họ có tất cả các nguồn lực cần thiết để hiểu đầy đủ về lựa chọn mà họ đưa ra.

Nhà phát triển

Đối với các nhà phát triển, Intersect sẽ đưa ra các quyết định nhanh hơn về các đề xuất, khả năng hiển thị rõ ràng hơn trong quy trình CIP và tính minh bạch về nơi gửi và nêu vấn đề.

Cộng đồng

Đối với cộng đồng Cardano, Intersect là điểm lọc để tập hợp tất cả các tiếng nói, tài nguyên và dự án đặc biệt trong Cardano. Nó vừa là trung tâm triết học vừa là trung tâm hành chính về tin tức Cardano mới nhất, các dự án nguồn mở, kho lưu trữ, tài liệu, hướng dẫn và kiến ​​thức cần thiết để duy trì giao thức.

Tương lai của Intersect vào năm 2023 và hơn thế nữa

Intersect đặt cộng đồng Cardano làm trọng tâm trong sứ mệnh cùng nhau xây dựng.

Để theo đuổi mục tiêu này, Intersect sẽ là tòa thị chính của cộng đồng nhằm thúc đẩy công nghệ cốt lõi của Cardano và phát triển lộ trình cho tương lai của Cardano. Điều này bao gồm các cơ hội tài trợ dưới hình thức tài trợ và gói công việc mà các thành viên có thể đăng ký, tổ chức các sự kiện để gắn kết cộng đồng và các ủy ban khởi động để đảm bảo mọi thành viên đều được lắng nghe trong cuộc thảo luận về tương lai của Cardano.

Tài trợ và gói công việc

Đây có thể được hiểu như những tóm tắt về yêu cầu thu mua, ghi nhận các yêu cầu mà Cardano và các tổ chức (bao gồm, nhưng không giới hạn, Intersect) cần sự hỗ trợ từ nhà cung cấp để thực hiện. Thông qua các nhóm làm việc, ủy ban và ban quản trị, Intersect, tiếp nối các cuộc bỏ phiếu và mệnh lệnh của cộng đồng Cardano, sẽ xác định các gói công việc nhằm duy trì trạng thái hiện tại của Cardano hoặc đóng góp vào Lộ trình Kỹ thuật định hướng tương lai của nó.

Intersect cũng có thể đề xuất các gói công việc để cộng đồng xem xét và phê duyệt. Sau khi được phê duyệt và tạo ra, Intersect sẽ mời các thành viên có kinh nghiệm và năng lực tham gia đấu thầu, và tiến hành giám sát.

Đối với các gói công việc lớn hơn, Intersect sẽ thúc đẩy tiến độ thực hiện và, thông qua các thành viên của mình, yêu cầu các công ty phải chịu trách nhiệm. Các thành viên sẽ tham gia vào quá trình quản trị của Cardano thông qua các ủy ban và nhóm làm việc do các thành viên dẫn dắt, và cuối cùng có thể soạn thảo các đề xuất hành động quản trị có tính kỹ thuật cao.

Sự kiện

Các thành viên của Intersect, ban đầu là Thành viên sáng lập, cũng sẽ có cơ hội đề xuất và điều hành các sự kiện cho các thành viên đồng nghiệp cả qua mạng và như những cuộc gặp gỡ tại địa phương.

Tham vọng của những sự kiện này sẽ là hợp nhất hệ sinh thái Cardano và xây dựng các mối quan hệ làm việc bền chặt hơn — rất quan trọng để hiện thực hóa tiềm năng cuối cùng của hệ sinh thái Cardano. Các hội nghị thành viên này sẽ yêu cầu một nhóm làm việc có trách nhiệm lên kế hoạch liên tục cho các sự kiện và nội dung—do đó, tất cả các thành viên sẽ có cơ hội tiếp thị.

Ủy ban

Khi Intersect ra mắt, các ủy ban và nhóm làm việc sẽ hình thành và trở thành động lực thúc đẩy mọi thứ mà Cardano có thể đạt được. Ngay từ đầu, Ủy ban Thông số sẽ được tổ chức tại Intersect để giúp điều chỉnh các mục tiêu và Ban Chỉ đạo Kỹ thuật sẽ theo dõi ngay sau đó để giúp hướng dẫn tiến độ về phía trước.

Các ủy ban và nhóm làm việc khác có thể hình thành xung quanh CIP hoặc các chủ đề cụ thể mà các thành viên muốn có một diễn đàn có cấu trúc và sẽ là chìa khóa để thúc đẩy sự thống nhất trong cộng đồng rộng lớn hơn.

Đặt bạn vào trung tâm tương lai của Cardano

Cuối cùng, tương lai của Intersect sẽ phụ thuộc vào mong muốn của các thành viên. Là một thành viên, bạn sẽ có cơ hội xác định vai trò của mình trong việc định hình sự phát triển liên tục của Cardano và cách nó hỗ trợ sự phát triển của giao thức.

Intersect tồn tại để thúc đẩy sự phát triển liên tục của Cardano hướng tới quản trị có sự tham gia và tương lai tự duy trì. Nếu bạn muốn trở thành một trong những Thành viên Sáng lập của Intersect, đóng vai trò trung tâm trong việc cho phép các cá nhân và cộng đồng làm việc cùng nhau để chủ động định hình tương lai của chính mình, hãy bắt đầu hành trình của bạn với Intersect.

Original Version