[Master] DRep Code of Conduct - Vietnamese Version

Gửi đến Cộng Đồng bản dịch tiếng Việt của [Master] DRep Code of Conduct được soạn thảo dành cho DRep CIP1694 và DRep Catalyst.

*Vietnamese Version

*English Version

Cộng đồng xem và góp ý để nội dung được hoàn thiện hơn nha.
Cảm ơn rất nhiều.