馃嚨馃嚤 Obecno艣膰, czynny udzia艂 i przewodzenie rozmowom s膮 kluczowe

Ta publikacja ukaza艂a si臋 2 czerwca 2020 r. w brytyjskiej gazecie CityAM i zosta艂a napisana przez Nathana Kaisera, przewodnicz膮cego i Hinricha Pfeifera, sekretarza generalnego Fundacji Cardano. Grafika autorstwa ADAtainment. Poni偶szy tekst to t艂umaczenie.

Prawodawstwo jest kluczem do szerokiej akceptacji poprzez praktyczne zastosowania blockchaina - czy to na rynkach wschodz膮cych, czy w krajach rozwini臋tych. Stabilne otoczenie regulacyjne i sprzyjaj膮ce innowacjom klimaty polityczne sprzyjaj膮ce post臋powi technologicznemu maj膮 kluczowe znaczenie dla kszta艂towania wzrostu opartego na technologii.

Odk膮d koncepcja blockchaina zosta艂a wprowadzona w 1991 roku, nasze postrzeganie technologii uleg艂o zmianie, a jego zbiorowe zrozumienie ci膮gle si臋 zmienia, w trakcie, gdy zmierzamy w stron臋 ery przysz艂o艣ci opartej na technologii blockchain. Aby m贸c rozwija膰 si臋 na pe艂n膮 skal臋, potrzebujemy przepis贸w, kt贸re wspieraj膮 ci膮gle zmieniaj膮cy si臋 rewolucyjny wzrost.

Uzbrojona w misj臋 kszta艂towania ustawodawstwa, Fundacja Cardano jest zaanga偶owana wraz z wiod膮cymi 艣wiatowymi przedstawicielami r贸偶nych bran偶 w opracowywaniu projekt贸w akt贸w prawnych i omawianiu ich wdra偶ania z organami regulacyjnymi. I to nie bez zdrowej dawki interesuj膮cych debat na temat 鈥瀙rzeregulowania鈥 sektora!

Przejrzyste zasady, ocena istniej膮cych przepis贸w i regulacji oraz uchwalanie nowych przepis贸w to filary kszta艂towania gospodarek przyjaznych blockchainowi. Fundacja Cardano wsp贸艂pracuje z regionalnymi i krajowymi rz膮dami oraz organami regulacyjnymi w celu kszta艂towania norm prawnych w celu zwi臋kszenia racjonalno艣ci dzia艂ania wszystkich stron.

Blockchain - jako przemys艂 i technologia - umo偶liwi rozmaitym jurysdykcjom dywersyfikowa膰 ich gospodarki i zwi臋kszy ich atrakcyjno艣膰 wobec innowacji. Z kolei solidne i funkcjonuj膮ce ramy prawne b臋d膮 sprzyja膰 rozwojowi projekt贸w maj膮cych realne zastosowanie w 偶yciu, opartych na blockchain, poprawi膮 klimat inwestycyjny, stworz膮 miejsca pracy i zapewni膮 d艂ugoterminowy wzrost gospodarczy.

Proaktywne kszta艂towanie norm i ram prawnych zapewni impuls do dalszego rozwoju r贸偶nych najnowocze艣niejszych technologii. W tym zakresie Fundacja Cardano z dum膮 prowadzi rozmowy z organami regulacyjnymi po obu stronach Atlantyku. Nieaktualne przepisy cz臋sto przeszkadzaj膮 post臋powi naukowemu i ryzykuj膮 przenoszenie firm technologicznych do jurysdykcji sprzyjaj膮cych innowacjom.

W zwi膮zku z tym szwajcarska Fundacja Cardano pomaga organom prawodawczym i decydentom w Afryce, obu Amerykach, Azji i Europie, a tak偶e jej sojusznikom z wiod膮cych stowarzysze艅 bran偶owych. Produkt Cardano, blockchain oparty o protok贸艂 proof-of-stake, ju偶 wspiera r贸偶ne inicjatywy koncentruj膮ce si臋 na zarz膮dzaniu, wdra偶aniu, prowadzeniu dzia艂a艅 z zakresu fintech, inteligentnych umowach i edukacji.

M贸wi膮c dok艂adniej, Fundacja Cardano jest aktywnym cz艂onkiem waszyngto艅skiego Proof of Stake Alliance (POSA), kt贸ry w lutym przes艂a艂 ameryka艅skiej Komisji Papier贸w Warto艣ciowych i Gie艂d (SEC) zestaw zalece艅 w bia艂ej ksi臋dze, w kt贸rym wskazano, 偶e sieci zainteresowanych stron zapewniaj膮 infrastruktur臋 us艂ugow膮, a nie produkty finansowe. Ameryka艅scy decydenci polityczni ch臋tnie wspieraj膮 rozw贸j blockchaina i obserwuj膮 post臋py bran偶y, o kt贸r膮 toczy si臋 gra - i coraz lepiej rozumiej膮 r贸偶nice mi臋dzy protoko艂ami proof-of-work (dow贸d pracy) i proof-of stake (dow贸d stawki).

Podatek od stakingu to jest szczeg贸lna kwestia, kt贸r膮 poruszamy wraz z naszymi sojusznikami POSA. Tylko w ubieg艂ym roku w stolicy USA odby艂y si臋 spotkania z Departamentem Skarbu, Urz臋dem Skarbowym, Biurem Polityki Podatkowej i kluczowymi decydentami. Zaplanowane jednogodzinne spotkania trwa艂y trzy godziny 鈥 to znak zdrowego zainteresowania kwesti膮 regulacji zasad podatkowych.

Po drugiej stronie Atlantyku Fundacja Cardano wsp贸艂pracuje z Mi臋dzynarodowym Stowarzyszeniem Zaufanych Aplikacji Blockchain (INATBA), w bliskiej komitywie z Komisj膮 Europejsk膮, aby u艂atwi膰 rozmowy programist贸w i projekt贸w zwi膮zane z technologi膮 rozproszonego rejestru (DLT) z organami regulacyjnymi i decydentami w kwestii przysz艂o艣ciowego wygl膮du technologii blockchain.

Manmeet Singh, wiceprezes Fundacji Cardano, jest jednym z za艂o偶ycieli Blockchain for Europe (BC4EU), organizacji z siedzib膮 w Brukseli, kt贸ra pomaga decydentom Unii Europejskiej w doprowadzeniu blockchaina do jeszcze wi臋kszych sukces贸w.

Na pocz膮tku tego roku Fundacja Cardano wraz z innymi cz艂onkami BC4EU przedstawi艂a wniosek dotycz膮cy rozporz膮dzenia w sprawie ram prawnych UE w zakresie zasob贸w kryptowalutowych. Zharmonizowane podej艣cie na poziomie UE zapewni bardzo potrzebn膮 jasno艣膰 prawn膮 dla bran偶y blockchain i jej u偶ytkownik贸w, poniewa偶 unijne przepisy dotycz膮ce us艂ug finansowych nie obejmuj膮 wyra藕nie krypto-aktyw贸w. Dlatego ka偶da klasyfikacja zasob贸w tego typu powinna by膰 neutralna technologicznie i oparta na ich funkcjach i cechach. Jest to pierwszy tego rodzaju krok w kierunku wsp贸lnego podej艣cia do kryptowalut.

Technologia Blockchain najprawdopodobniej odegra istotn膮 rol臋 w gospodarce Unii Europejskiej, a znaczenie najnowocze艣niejszej technologii b臋dzie ros艂o wraz ze wzrostem uznania prawnego. W zwi膮zku z utrzymuj膮c膮 si臋 niepewn膮 sytuacj膮 gospodarcz膮 z powodu pandemii konieczne s膮 skuteczne przepisy w celu wzmocnienia w艂adzy i stymulowania gospodarek krajowych.

Dzia艂anie Fundacji Cardano co do kszta艂towania ustawodawstwa obejmuje r贸wnie偶 opracowywanie przepis贸w dotycz膮cych przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy, integralno艣ci rynku, traktowania podatkowego i ustawodawstwa wraz z Global Digital Finance (GDF), londy艅skim organem bran偶owym.

W szczeg贸lno艣ci w sektorze us艂ug finansowych Fundacja Cardano wraz z Alhorithmic Contract Types Unified Standards (ACTUS) tworzy standardowe ramy dla inteligentnych kontrakt贸w w finansach.

Poniewa偶 globalna gospodarka zacznie si臋 odradza膰 po konsekwencjach Covid-19, mamy nadziej臋, 偶e blockchain stanie si臋 narz臋dziem wzmacniaj膮cym pozycj臋 zar贸wno ma艂ych, 艣rednich, jak i du偶ych przedsi臋biorstw, w艣r贸d rozwijaj膮cej si臋 bran偶y blockchain. Spowoduje to wyk艂adniczy wzrost zapotrzebowania, ale tak偶e woli politycznej do opracowania solidnych przepis贸w dotycz膮cych technologii blockchain.

Doprowadzi to prawdopodobnie do rewizji przez wiele jurysdykcji ich atrakcyjno艣ci dla innowacji. Z kolei wiele kraj贸w rozpocznie ocen臋 istniej膮cych ram prawnych w celu uwzgl臋dnienia najnowocze艣niejszych technologii i rozwoju. W ubieg艂ym roku Fundacja Cardano po艂o偶y艂a podwaliny pod wiod膮c膮 rol臋 w kszta艂towaniu zr贸wnowa偶onego wzrostu zwi膮zanego z blockchainem w Afryce, doradzaj膮c w zakresie budowania ram prawnych zarz膮dzania. Solidne przepisy pomog膮 krajom tego regionu rozwin膮膰 lokalny rynek fintech i zwi臋kszy膰 ich og贸ln膮 biznesow膮 atrakcyjno艣膰.

Jednak publiczna adopcja realnych przypadk贸w u偶ycia blockchaina wymaga nie tylko wsparcia legislacyjnego, ale tak偶e otwarto艣ci ze strony obecnych lider贸w bran偶y, a tak偶e zwi臋kszonej edukacji, 艣wiadomo艣ci i wsp贸艂pracy mi臋dzy kluczowymi zainteresowanymi stronami.

Kluczem jest wsp贸艂praca z decydentami, organami regulacyjnymi i politykami, aby zwi臋kszy膰 szanse na nasz wsp贸lny sukces i zapewni膰 powszechne przyj臋cie. Fundacja Cardano wspiera ca艂y przemys艂 i t臋 rewolucyjn膮 technologi臋. Nasz膮 misj膮 jest zatem pom贸c blockchainowi w osi膮gni臋ciu pe艂nego potencja艂u, poniewa偶 zapotrzebowanie na rozwi膮zania obs艂uguj膮ce t膮 technologi臋 stale ro艣nie.

Wiemy, 偶e nasze cele s膮 bardzo ambitne, ale nie niemo偶liwe do osi膮gni臋cia. Fundacja Cardano ma nadziej臋, 偶e wraz z partnerami i konkurentami wytyczy szlak poprzez ustanowienie ram prawnych, standard贸w i polityk dla bran偶y blockchain. Parlamenty narodowe w艂a艣nie zacz臋艂y m贸wi膰 o przepisach dotycz膮cych technologii blockchain 鈥 wyklarowanie si臋 sytuacji potrwa pewnie lata, ale samo w sobie jest ju偶 znacz膮cym kamieniem milowym.

Kliknij tutaj, aby przeczyta膰 oryginalny artyku艂.