🇨🇿 Bourání mýtů: Cardano nemá kotvu ve fyzickém světě

Říká se, že funguje pouze PoW, protože při vytváření konsensu se spotřebovává elektřina. PoS nemá žádné ukotvení ve fyzickém světě, a proto nemůže fungovat. Vysvětlíme vám, že Cardano má tu nejlepší kotvu, jakou může mít.

Základní principy PoW a PoS

Síťový konsensus každé blockchainové sítě musí zajišťovat 2 klíčové funkce: bezpečnost a decentralizaci. Obě musí být dlouhodobě udržitelné a škálovat spolu s přijetím. Kvalita těchto funkcí by se měla udržet v čase, nebo v ideálním případě růst s přibývajícími uživateli.

Pro vytvoření PoW bloku je nutné poskytnout důkaz o vyřešení výpočetně náročné kryptografické úlohy. Těžaři v bitcoinové síti si musí zakoupit speciální hardware v hodnotě přibližně 5 000 USD, který je schopen tuto úlohu vyřešit. Tato činnost spotřebovává poměrně velké množství elektrické energie.

Všichni těžaři mezi sebou soutěží o to, kdo úlohu vyřeší jako první, protože odměnu získá pouze vítěz. Aby měli jednotliví těžaři šanci získat odměnu, musí se spojit a rozdělit si blokovou odměnu. Proto se spojují do poolů.

Základní princip konsensu sítě Cardano je v podstatě podobný. Zájemci o účast v síťovém konsensu si musí zakoupit mince ADA. Poté mohou buď provozovat vlastní pool, nebo mince delegovat do vybraného poolu. Jednotlivé pooly mezi sebou nesoutěží o to, kdo vytvoří blok v daném slotu. Každých 20 sekund síť vybere lídra slotu, kterému přidělí právo vytvořit nový blok. Základem pro losování jsou celkové stake všech registrovaných poolů v síti.

PoS i PoW jsou systémy, ve kterých je právo vytvořit blok delegováno na pooly.

Nalezení kotvy ve fyzickém světě

V síti PoW si těžaři musí koupit fyzické zařízení a zaplatit náklady na energii. Obojí jsou fyzické zdroje. Proto se říká, že Bitcoin má kotvu ve fyzickém světě. V síti Cardano stačí vlastnit mince ADA, které jsou digitální. Říká se, že mince nemají kotvu ve fyzickém světě.

Především je důležité si uvědomit, že digitální mince mají tržní hodnotu, protože jsou digitálně vzácné. To platí pro mince ADA i BTC. Fyzické ukotvení lze technicky vzato považovat za kapitál investovaný do nákupu mincí. Pro jednotlivce není rozdíl, zda si koupí miner za 10 000 USD a zaplatí náklady na energii, nebo si koupí digitální mince. Kupující musel kapitál k nákupu nějak získat, obvykle vlastní fyzickou nebo duševní prací. Vložený kapitál reprezentuje skin in the game (vlastní kůži ve hře).

Rozdíl je samozřejmě v tom, že držitel ADA drží svůj podíl navždy a nemůže o něj přijít. Při těžbě se energie spotřebovává neustále, takže těžaři musí neustále pokrývat náklady ze získaných odměn. Je to zásadní rozdíl? Rozhodně je to nějaká starost navíc, a pokud se objeví efektivnější těžař, může ostatní vyřadit z provozu.

Mezi stakingem a těžbou není téměř žádný zásadní rozdíl. Pokud těžaře nevytlačí konkurence, stále si udržuje přibližně stejný podíl v síti. Co se týče kůže ve hře, těžař i staker si svůj podíl koupili za 10 000 dolarů. To je zásadní. Těžař v daném období utratí za energii řekněme 1 000 dolarů, ale na odměnách dostane zpět přibližně o něco více. Řekněme 1 050 dolarů. 50 dolarů je zisk. Držitel ADA také získá odměnu za staking. V obou případech lze odměnu použít jako investici do rozšíření podnikání.

Pro minera není složité zapnout ASIC hardware a jednou měsíčně uhradit náklady za energii. Jediné o co se stára je sledování hodnoty BTC, neboť to rozhodne o profitabilitě byznysu. Níže si ukážeme, že staking reward není zadarmo, jak si mnozí myslí.

Někdo může namítnout, že fyzická kotva je energie, nikoli kapitál. Jaký je však rozdíl mezi energií v hodnotě 10 000 USD, kterou můžete prodat na trhu, nebo 10 000 USD, které máte v peněžence? Z našeho pohledu žádný. Pokud máte mince ADA v hodnotě 10 000 USD, můžete je použít k nákupu energie nebo USD. Útočníky odrazují vysoké náklady na útok a skutečnost, že vlastně útočí na svůj vlastní majetek. To platí jak pro PoS, tak pro PoW.

Dalo by se také argumentovat tím, že historie blockchainu je chráněna spotřebovanou energií a k případnému přepsání starých bloků by se musela energie spotřebovat znovu. To je spravedlivý argument. Zkuste přepsat historii Cardana. To nelze, protože všechny stakeholdeři mají kůži ve hře a nutí je to chovat se zodpovědně. Útočník by musel získat soukromé klíče od velké části provozovatelů poolů, kteří by si je museli záměrně ponechat. Druhou možností je útok hrubou silou, což je výpočetně velmi nákladný proces, řekněme podobný PoW.

Pokud se nad tím zamyslíte, lze lidi považovat za fyzickou kotvu. Jsou to lidé, kteří provozují ASIC miner nebo drží mince ADA. Lidé rozhodují o tom, zda se chtějí podílet na decentralizaci sítě a na který konkrétní pool delegují svůj podíl (mince nebo hash rate). V našem případě se jedná o podíl v hodnotě 10 000 USD. Přítomnost energie v případě PoW nám přijde nadbytečná.

Pokud se zamyslíte nad bezpečností a decentralizací sítí, zjistíte, že jde především o to, aby byla rozhodovací pravomoc rozdělena mezi co nejvíce nezávislých subjektů. Lidé jsou důležití. Lidé jsou ti, kteří mají v rukou stake. Čím větší je počet čestných lidí, kteří drží více než polovinu stake v síti, tím decentralizovanější a bezpečnější síť bude.

Pokud bude většinový podíl držet jediný subjekt, bude síť centralizovaná, ale může být bezpečná, pokud se držitel bude chovat čestně. Nezáleží na tom, zda se bavíme o mincích ADA nebo o hash rate. Princip je stejný.

Decentralizace je důležitější než povaha zdroje na kterém je decentralizace vybudovaná.

Kritici PoS tvrdí, že odměna je zdarma. Tak tomu ale není. Staking je aktivní práce, při níž delegáti dohlížejí na práci poolu ve vlastním zájmu. Delegáti dostávají odměnu pouze tehdy, pokud jimi zvolený pool produkuje bloky. Ekonomické pobídky fungují v PoS velmi dobře. V zájmu provozovatelů poolu je získat odměnu, takže jsou nuceni podávat dobré výkony. Jejich stake je posílen delegovanými mincemi. Všichni delegáti dohlížejí na pooly a mohou kdykoli delegovat mince jinam. Troufám si tvrdit, že těžaři PoW nejsou při kontrole poolů tak aktivní jako delegátoři ADA. Je to proto, že v sítích PoW hraje větší roli náhoda. To je další důvod, proč říkám, že lidé jsou fyzickou kotvou.

V PoS síti mají držitelé mincí nad konsensem přímou kontrolu. U PoW sítí to neplatí.

Ignorujte povahu zdroje a soustřeďte se na to podstatné

Nyní zapomeňme na to, co jsem napsal, a porovnejme hash rate jako fyzický zdroj a digitální mince jako digitální zdroj. To, co by nás mělo nejvíce zajímat, není povaha zdroje, ale vliv síťového konsenzu na výše uvedené klíčové vlastnosti a jejich dlouhodobou udržitelnost. Jinými slovy, důležitější je, kolik lidí si může dovolit připojit se k síťovému konsensu, jak jsou nastaveny pobídky, zda si poctiví účastníci mohou snadno udržet většinu a podobné věci.

Energetická závislost PoW je považována za výhodu. Zaměřme se na nevýhody. Energie je obnovitelný zdroj, takže není vzácná, ale je drahá.

Nevýhodou je, že Bitcoin musí mít dostatečný rozpočet na pokrytí nákladů na energii. Bezpečnost sítě Bitcoin je tedy přímo závislá na tržní hodnotě mincí BTC. Když se hodnota BTC zvýší, těžaři si mohou koupit více energie. Bohužel to platí i naopak, takže s klesající hodnotou mincí BTC klesá i bezpečnost. Protože se bloková dotace každé 4 roky snižuje v důsledku půlení odměn, snižuje se i rozpočet na zabezpečení. Vyrovnání rozpočtu prostřednictvím transakčních poplatků je nejisté.

Energie má v různých zemích různou hodnotu, což ekonomicky ovlivňuje schopnost lidí podílet se na decentralizaci Bitcoinu. Lidé se mohou zapojit pouze tehdy, pokud je to výhodné. To je další nevýhoda, protože v ideálním případě by se měl decentralizace účastnit každý, kdo má zájem, i s malým kapitálem. U Bitcoinu můžeme pozorovat postupnou centralizaci těžby v rukou velkých firem. Lidi odrazují vysoké počáteční náklady a rizikovost těžby.

Mince ADA jsou digitálně vzácným neobnovitelným zdrojem a mají tržní hodnotu.

Cardano je chráněno vzácným zdrojem, vlastními mincemi. Výhodou je, že k účasti na decentralizaci sítě potřebujete jen malé množství kapitálu. Bezpečnost sítě Cardano roste s decentralizací. Decentralizace roste s distribucí mincí mezi stakeholdery. Digitální zdroj vykonává z hlediska klíčových vlastností lepší službu než fyzický zdroj. Náklady na provoz sítě Cardano jsou navíc o 99,5 % nižší než u Bitcoinu, takže síť nebude mít tak naléhavý problém s vyčerpáním rozpočtu na bezpečnost.

S vyšším přijetím sítě pravděpodobně poroste hodnota mincí ADA a s ní může růst i ochrana proti 51% útoku. V současné době jsou náklady na získání prostředků potřebných pro 51% útok vyšší u Cardana než u Bitcoinu. 51% útok na Cardano je dražší, ale může být technicky jednodušší, protože útočník nepotřebuje velké množství hardwaru. Bitcoin je chráněn jakousi další fyzickou vrstvou. Tato výhoda se však bude časem zmenšovat s tím, jak bude vyvíjen stále účinnější hardware. Technologický pokrok v podstatě snižuje výhodu spoléhání se na hardware.

Útočník v síti PoW musí platit za energii a hardware. V případě Cardana musí přesvědčit stakeholdery, aby mu mince prodaly. Ti nemusí být ani při rostoucí hodnotě mincí ADA ochotny je prodat, protože mohou chtít pokračovat ve stakingu. Mohou prodávat pouze odměny. Útočník opět překonává fyzický zdroj, a to mysl lidí, kteří drží svůj stake. Dalo by se říci, že Cardano chrání digitální nedostatek mincí, které lidé nemusí být ochotni prodat.

Jednoduše řečeno, Cardano je chráněno chamtivostí, Bitcoin je chráněn energií. Obojí lze považovat za fyzické kotvy.

Závěr

Cardano i Bitcoin udržují lidé, a aby mohli získat odměnu od sítí, musí si koupit potřebný zdroj. Hodnotu mincí ovlivňuje poptávka. V digitálním světě nemají mince žádnou hodnotu. Přesněji řečeno, síť sama neví, jakou hodnotu mají mince pro lidi. Lidé žijí ve fyzickém světě a činí ekonomická rozhodnutí, která jsou pro ně výhodná. Držení mincí ADA je volba. Cardano má ukotvení ve fyzickém světě, i když to nemusí být na první pohled zřejmé.

Držitelé BTC síť aktivně nechrání. Poptávka zvyšuje cenu mincí, a to zvyšuje rozpočet na zabezpečení bitcoinu. To platí i pro mince ADA s tím rozdílem, že Cardano využívá mince přímo k decentralizaci a zabezpečení. Držitelé ADA musí více přemýšlet o tom, kde své mince drží a do jakého poolu je delegují. Musí aktivně dohlížet na pooly a v případě potřeby je delegovat jinam.

Držitelé BTC se spoléhají na to, že těžaři a provozovatelé poolů budou svou práci dělat dobře, ale nemají na ně přímý vliv. Držitelé ADA mají přímou kontrolu nad sítí. Troufám si říct, že držitelé ADA jsou fyzickou kotvou. Lidé stále ještě žijí ve fyzickém světě.

Tento článek napsali Cardanians za podpory Cexplorer.

Přečtěte si článek: Myth busting: Cardano has no anchor in the physical world | Cardano Explorer