🇨🇿 Proof-of-Stake je vhodným konsensem pro finanční revoluci

Proof-of-Work (PoW) a Proof-of-Stake (PoS) jsou dva různé koncepty, které plní stejný úkol. Oba přístupy mají své nesporné výhody i nevýhody. Argumenty proti PoS bohužel často pramení z nepochopení nebo přehlížení problémů PoW. Pojďme si v tomto článku představit argumenty ve prospěch PoS.

TLDR:

 • Decentralizace Bitcoinu degraduje. Podle jedné studie kontroluje asi 50 velkých těžařů 50% hash rate.

 • PoW těžba je exkluzivní, neboť účastníci musí investovat do hardware a energie. Větší hráči si snáze vyjednají slevy, mají proto kompetitivní výhodu.

 • PoS sítě mohou být více decentralizované, neboť každý se může snadno účastnit staking.

 • Nakamoto koeficient Bitcoinu je 4.

 • Kritická infrastruktura Bitcoinu je závislá na 3 poskytovatelých internetových služeb.

 • PoS je krtizovaný za to, že lidé stakují na burzách. Bitcoin má úplně stejný problém, neboť lidé jsou nucení těžit prostřednictvím třetích stran.

 • Cardano funguje podobně jako Bitcoin a je postavený na Nakamoto konsensu. Jediný rozdíl je, že místo konzumace energie se využívá moderní kryptografie.

 • Náklady na 51% útok jsou v případě Cardano minimálně asi 330x vyšší (6 bilionů USD) než v případě Bitcoinu (18 milionů USD).

 • PoW sítě nemusí být dlouhodobě ekonomicky udržitelné.

 • Odolnost PoS sítí proti 51% útoku je založená na distribucí mincí. Dokud budou uživatelé ochotni chránit síť, útočník nemá šanci.

 • PoS sítě jsou mnohem odolnější proti různým útokům a to díky nezávislosti na elektrické energii.

 • Při poklesu hodnoty BTC jsou mineři donuceni prodávat mince. Stakers nemusí ADA mincí prodávat, takže bezpečnost sítě neklesá.

 • Oblíbený argument “rich gets richer” platí více pro PoW sítě než pro PoS sítě.

 • Bitcoin se podobá fiat měnám, neboť klíčové rozhodovaní probíhá v malé exkluzivní skupině. V PoS sítích má každý jednotlivec hlas. BTC holders důvěřují PoW miners podobně jako USD holders důvěřují Fed.

Úvod

Satoshi Nakamoto zahájil finanční revoluci spuštěním Bitcoinu v roce 2009. Bitcoin používá konsensus PoW a ten po celou dobu své existence funguje velmi dobře a prokázal své kvality. Žádný protokol však nežije ve vakuu a vzhledem k dynamickému prostředí a vnitřnímu nastavení protokolu se jednotlivé vlastnosti v průběhu času mění. Bitcoiny se netěží na velkém počtu notebooků jako na začátku. Těžaři si musí pořídit drahý hardware a delegovat hash rate na vybraný pool. Prostřednictvím procesu zvaného halving se rozpočet na zabezpečení pravidelně mění. Některé trendy nejsou pozitivní a je fér o nich otevřeně diskutovat.

Kolem roku 2015 začal tým IOG budovat Cardano. Tým zvažoval, zda bude výhodnější používat PoW nebo PoS. Rozhodnutí pro PoS padlo po pečlivém výzkumu a mnoha vědeckých studiích. Cardano začalo PoS používat v roce 2020 a protokol funguje bez větších problémů a potřeby restartování. Mnoho vědeckých prací je peer-reviewed a byli prezenzovány na mnoha konferencích. Studie Ouroboros Praos Proof-of-Stake má více než 100 citací v jiných článcích. Je třeba zmínit, že všechny vědecké studie a zdrojové kódy jsou otevřené. Kdokoli na světě se může podívat, jak je systém PoS navržen a jak funguje.

Zajímavý článek o PoW vs. PoS pochází od Lyn Aldenové, která považuje PoW za lepší řešení. Pokusíme se ukázat, že PoS nabízí v mnoha ohledech zajímavou alternativu.

Lyn se ve své práci zaměřila na PoS Etherea. My se zaměříme na PoS projektu Cardano, protože tento konsensus známe lépe. A co je důležitější, PoS na Cardana v době psaní tohoto článku funguje již téměř 2 roky. Není třeba spekulovat o tom, co by mohlo teoreticky fungovat. Praxe ukazuje, jak PoS v posledních dvou letech funguje.

Důležité funkce sítě

Pro veřejné blockchainové sítě jsou nejdůležitější následující vlastnosti. Proto jim v tomto článku věnujeme nejvíce prostoru.

 • Decentralizace: decentralizace je klíčovou vlastností, která odlišuje všechna současná finanční řešení od blockchainových sítí. Decentralizace spočívá v rozdělení rozhodovacích pravomocí mezi co největší počet nezávislých účastníků.
 • Bezpečnost: vzhledem k decentralizované povaze blockchainových sítí je bezpečnost postavena na zcela jiných principech než centralizovaná řešení. Bezpečnost blockchainových sítí je založena na teorii her a je postavena na strategii lidí, kteří nezávisle na sobě chtějí maximalizovat svůj vlastní zisk. Bezpečnost sítí závisí na finančních pobídkách, které musí motivovat k poctivému chování a být v souladu se zájmy sítě. Síť zůstane bezpečná, pokud budou poctiví účastníci tvořit většinu.
 • Dlouhodobá udržitelnost: blockchainové sítě jsou jako podniky, které fungují s rozpočtem a mají příjmy a výdaje. Síť platí účastníkům konsensu za bezpečnost a decentralizaci. Příjmy se skládají z peněžní expanze, která může mít své limity, a z výběru transakčních poplatků. Bitcoiny a Cardano mají omezený počet mincí, takže časem budou příjmy stále více záviset především na transakčních poplatcích.

Decentralizace a bezpečnost jsou parametry, které musí časem růst s vyšším přijetím sítě. Čím více lidí je na protokolu blockchain závislých, tím vyšší bezpečnost je vyžadována. To znamená, že náklady na útok musí růst, aby se útočníci nepokoušeli útok spáchat. Současně musí růst decentralizace, protože budou narůstat pokusy politiků a korporací o kontrolu sítě.

Rozpočet sítě přímo určuje, jak dlouho lze tyto klíčové vlastnosti udržovat na dostatečně vysoké úrovni. S klesajícím rozpočtem může teoreticky klesat i kvalita zabezpečení a decentralizace, což může vést k úspěšnému pokusu o útok.

Je důležité poznamenat, že nikde není definováno, co je dostatečná úroveň zabezpečení a dostatečná úroveň decentralizace. Týmy by měly usilovat o to, aby tyto vlastnosti byly co nejvyšší a aby se s jejich přijetím škálovaly. Tento úkol může být velmi složitý za předpokladu, že nebudou porušena základní pravidla protokolu.

Rozdělení moci

Není technologicky možné, aby všichni účastníci veřejné sítě měli stejné postavení. V případě Cardana i Bitcoinu mají největší zodpovědnost provozovatelé poolů, protože vytvářejí bloky. Mohou tedy například rozhodovat o tom, jaké transakce budou do bloku zahrnuty, nebo na který blok navázat v případě forku. Pokud chtějí regulační orgány prosadit cenzuru transakcí, stačí, když se zaměří na provozovatele poolu. Čím větší počet poolů z různých zemí v síti existuje, tím odolnější bude síť vůči regulačním tlakům.

Další skupinu tvoří subjekty, které delegují pravomoci na provozovatele poolů. V případě PoW sítí, jako je Bitcoin, těžaři delegují hash rate na vybraný pool. Podobně v případě sítí PoS, jako je Cardano, stakeři delegují mince na zvolený pool. V zásadě se jedná o stejný proces. Delegovatelé důvěřují, že se provozovatel vybraného poolu bude chovat čestně. Pokud tomu tak není, delegují výkon na jiný pool. Je zdravé, pokud je v síti více provozovatelů poolu a je ekonomicky proveditelné založit nový pool.

Provozovatelé poolu mohou mít vlastní podíl na rozhodovací pravomoci (vlastní hash rate nebo mince), ale většinou jsou závislí na delegátech. V případě útoku jsou to právě delegáti, kteří mohou útok odvrátit nebo si delegováním pravomocí vynutit požadované chování provozovatelů poolu. Pokud by například regulátoři donutili velký pool cenzurovat transakce, delegáti by začali podporovat jiný pool. Opět platí, že čím více je moc rozdělena mezi delegáty, tím odolnější bude síť vůči útokům. S rostoucí distribucí moci roste i demokratické rozhodování.

Bitcoin na začátku neměl žádné pooly. Každý mohl těžit blok na svém notebooku a získat odměnu. Decentralizace Bitcoinu byla na maximální úrovni, protože uživatelé měli zhruba stejné postavení. To se změnilo s příchodem ASIC minerů a vznikem poolů. Uživatelé si museli pořídit drahý hardware, aby se jim vyplatilo těžit mince BTC. S příchodem poolů existovala malá skupina subjektů, které mohly vytvářet bloky. Bezpečnost sítě se výrazně zlepšila, ale decentralizace začala výrazně klesat.

Dnes produkci bloků dominuje přibližně 9 velkých poolů. Jedním z hlavních hráčů je burza Binance. Všimněte si, že kdyby se Foundry USA Pool, Binance a AntPool dohodly na spolupráci, měly by dohromady více než 51% hash rate. Delegáti by mohli delegovat hash rate jinam, pokud by to bylo pro síť výhodné. Otázkou je, jak rychle by na případný problém reagovali.

Z těžby bitcoinů se stal byznys. Podnikatelé skupují desítky tisíc ASIC těžařů a umisťují je do velkých těžebních hal. Velcí hráči mohou s dodavateli hardwaru a energie vyjednat výrazné slevy. Mohou dokonce vyjednat lepší podmínky s provozovateli poolů. Energie je v různých částech světa různě drahá, takže těžba bude vždy geograficky soustředěna do míst, kde jsou lepší podmínky. Dlouhou dobu dominovala těžbě Čína. Pokud by v daném regionu byly výrazně lepší podmínky pro těžbu, došlo by opět ke koncentraci. Domácí hobby těžaři nemají šanci konkurovat. Zejména v oblastech, kde je energie drahá nebo jí je nedostatek. Těžba bitcoinů je exkluzivní záležitost dostupná pouze bohatým a pouze v určitých částech světa.

Současný stav decentralizace a bezpečnosti bitcoinu popisuje vědecká studie vypracovaná odborníky z Cambridge v roce 2021. Dovolte nám ocitovat jeden odstavec.

Ukazujeme, že těžební kapacita Bitcoinu je vysoce koncentrovaná a trvá již pět let. Největších 10 % těžařů kontroluje 90 % a pouhých 0,1 % (asi 50 těžařů) kontroluje téměř 50 % těžební kapacity. Tato koncentrace těžební kapacity je navíc proticyklická a mění se podle ceny Bitcoinu. Snižuje se po prudkém nárůstu ceny Bitcoinu a zvyšuje se v obdobích, kdy cena klesá, resp. riziko 51% útoku se tedy zvyšuje v obdobích, kdy cena Bitcoinu prudce klesá nebo po halvingu, kdy se cena odměn snížuje na polovinu.

Jak je vidět, podle studie je dlouhodobý trend z hlediska decentralizace velmi negativní. Studie se zabývá také bezpečností, ale k té se dostaneme později. Podívejme se nyní na to, jak moc je síť Cardano PoS decentralizovaná a proč tomu tak je.

Decentralizace a bezpečnost sítí PoS roste spolu s distribucí nativních mincí. To je výhoda, protože klíčové parametry rostou s vyšší mírou adopce, tj. s vyšším společenským a finančním významem sítě. V síti Cardano může být každý držitel mince ADA zároveň delegátem. Staking lze považovat za jakousi analogii k těžbě bitcoinů. V Bitcoinu nemají držitelé BTC žádná rozhodovací práva a nemohou se podílet na konsensu sítě. U sítí PoS může rozhodovat doslova každý uživatel mince. Dodejme, že nejen na úrovni síťového konsensu, ale také v určité formě decentralizovaného řízení.

Držitelé mincí mají vždy největší zájem na bezpečnosti a decentralizaci sítě. Jedná se o největší skupinu, která si mince za své peníze kupuje. Díky poptávce po mincích se zvyšuje jejich hodnota, což má vliv na bezpečnost, protože mince slouží také jako odměna pro provozovatele poolu a delegáty. V sítích PoW jsou delegáty pouze podnikatelé, kteří nepotřebují mince držet. Jde jim pouze o zisk. V sítích PoS jsou držitelé mincí zároveň osobami s rozhodovací pravomocí, což dává větší smysl.

Z našeho pohledu nedává smysl, aby ti, kteří mají největší kůži ve hře, tedy vlastníci mincí, neměli žádná rozhodovací práva. Držitelé BTC musí důvěřovat těžařům, že budou jednat v jejich zájmu. Těžaři však budou vždy preferovat své vlastní ekonomické zájmy. Dodejme, že většina držitelů mincí nebude provozovat plnohodnotný uzel, takže na konsensus nemají vliv ani z hlediska volby klienta.

Pokud chcete mít v síti POS rozhodovací pravomoc, stačí mít mince a lehkou peněženku. Dalo by se říci, že vlastníci mincí jsou zároveň vlastníky sítě.

Staking je podstatně inkluzivnější, protože kdokoli na světě si může koupit mince za stejnou hodnotu. Není třeba kupovat drahý hardware, když chtějí uživatelé začít se stakingem. Staking není riskantní záležitost, takže je pravděpodobnější, že se ho bude chtít účastnit více lidí. Cardano nemá žádné minimální požadované množství mincí pro staking. Uživatelům stačí doslova pár mincí.

Pro PoW i PoS by si každý rád zajistil pasivní příjem. Staking je však pro běžné lidi podstatně dostupnější. Sobecké ekonomické zájmy zvyšují decentralizaci a bezpečnost sítí PoS. U sítí PoW se zvyšuje pouze bezpečnost na úkor decentralizace. Přesněji řečeno, o účast v PoW těžbě se může pokusit kdokoli na světě. Jednotliví podnikatelé mezi sebou soutěží, jejich počet se však postupem času snižuje, protože uspět mohou jen ti nejlepší.

Jinými slovy, úspěch v těžbě POW závisí na mnoha vnějších faktorech, zatímco v případě PoS stačí nákup mincí, aby se držitel mincí mohl dlouhodobě účastnit stakingu a pravidelně získávat odměny.

Pokud se podíváte na počet poolů v síti Cardano, uvidíte velké množství menších hráčů. V síti Cardano jsou samozřejmě i velryby. Výhodou sítí PoS však je, že protokol si je vědom své decentralizace a může ekonomicky motivovat její růst. Teoreticky lze maximální odměny v epoše dosáhnout pouze tehdy, pokud existuje určitý požadovaný počet saturovaných poolů. Dodejme, že v síti je více než 1,1 milionu delegátů a jejich počet neustále roste.

Kvalita decentralizace není jen o konsensu sítě, ale také o základní infrastruktuře. Organizace Trail of Bits, pověřená agenturou DARPA, vydala zprávu hodnotící decentralizaci bitcoinu a etherea. Dovolte mi citovat jednu větu z této zprávy:

Nakamotův koeficient Bitcoinu je čtyři, protože převzetí kontroly nad čtyřmi největšími těžebními pooly by zajistilo hashrate dostatečnou k provedení 51% útoku.

To je v podstatě velmi podobné zjištění jako ve výše citované studii.

Ze zprávy se také dozvíte, že provoz protokolu Bitcoin je nešifrovaný a 60 % síťového provozu prochází pouze třemi poskytovateli internetových služeb. To může představovat kritickou zranitelnost, protože poskytovatelé internetu a hostingu mají možnost libovolně zhoršit nebo odmítnout službu jakémukoli uzlu.

Dalším zjištěním je, že těžební protokol Stratum je nešifrovaný a v podstatě neautentizovaný. Pomocí škodlivých útoků lze odhadnout hashrate a výplaty těžaře v poolu a manipulovat se zprávami Stratum, aby bylo možné ukrást procesorové cykly a výplaty účastníkům těžebního poolu.

Lidé se někdy příliš soustředí na síťový konsensus a zapomínají, že decentralizace závisí také na síťové vrstvě. V případě Bitcoinu je tato vrstva zastaralá a zranitelná.

Přímé a nepřímé delegování moci

PoS je kritizován za to, že lidé stakují na centralizované burzy. To je oprávněná kritika, ale když se podíváte na obrázek výše, uvidíte, že Binance má 11% podíl. To je menší podíl než u těžby bitcoinů, kde má Binance 14% podíl.

Staking na burzách znamená, že lidé svěřují mince třetí straně, která rozhoduje o tom, jakému poolu je svěří. Burzy pak mohou vytvářet vlastní pooly a používat mince uživatelů k delegování. Burzy mohou mince zneužít k útoku nebo je může ukrást útočník, který je pak použije k útoku. Jak je vidět, podíl společnosti Binance není významný a bude mít pravděpodobně časem klesající tendenci. Lidé budou centralizovaným řešením věřit stále méně a na trhu se budou objevovat decentralizovaná řešení. Kromě toho poroste i počet hlavních hráčů. V současné době to nepředstavuje velké riziko. Komunita pracuje na tom, aby lidé byli poučeni o rizicích spojených s centralizovanými burzami a stakovali z vlastních peněženek.

Obecně lze delegování moci rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé delegování znamená, že vlastník mincí nebo hash rate, tedy ten, kdo za ně zaplatil, si přímo vybírá pool, do kterého je deleguje, a svou volbu může kdykoli změnit. Nepřímá delegace znamená, že uživatel svěří mince nebo hash rate třetí straně, která slíbí odměnu a sama rozhodne, na koho moc deleguje. Delegáti tedy nemají volbu zcela pod kontrolou.

Je důležité zmínit, že Bitcoin má s nepřímou delegací hash rate úplně stejný problém jako sítě PoS se stakingem na burzách. Lidé si mohou koupit výpočetní výkon od třetích stran, které za jejich peníze provozují těžbu PoW. Říká se tomu těžba v cloudu. Pokud je například v Evropě cena energie drahá a lidé přesto chtějí na těžbě vydělávat, mohou si od třetí strany v Americe koupit hash rate nebo si pronajmout ASIC minery. Platby probíhají prostřednictvím bankovních účtů. Vše se provádí na dálku.

Problém je stejný jako u stakingu, protože třetí strana si může vyhradit právo na to, jaký pool bude delegovat. I když si uživatel může vybrat pool, těžko může zkontrolovat, zda třetí strana delegovala hash rate na zvolený pool. Uživatelé platí, aniž by měli kontrolu nad využitím hash rate. Možnost zneužití hash rate k útoku je podobná jako u zneužití mincí. Třetí strana v podstatě nic neriskuje, protože mnoho lidí může za energii zaplatit předem.

Velké třetí strany mají vždy tu nevýhodu, že jsou snadno napadnutelné. Útočník může v okamžiku útoku hash rate dočasně přerušit nebo ji přesměrovat tam, kam potřebuje.

V sítích PoS lze tento problém řešit osvětou uživatelů nebo legislativou (centralizovaným burzám lze zakázat staking). U sítí PoW je to mnohem složitější, protože těžba PoW je z principu exkluzivní a ti, kdo se jí chtějí účastnit, musí v podstatě důvěřovat třetí straně. Jiná volba neexistuje.

Na webových stránkách společnosti Genesis Mining najdete informaci, že její služby využívají více než 2 miliony lidí. Podobných hráčů je navíc více. Tyto třetí strany se významně podílejí na celkovém hash rate pro těžbu bitcoinů.

Zdroje a zabezpečení

Rozdělení rozhodovací pravomoci závisí na konkrétním zdroji. Pro těžbu PoW je důležitá spotřeba energie. Elektřina je drahý a nekonečný zdroj, který není vzácný. Elektřinu lze koupit za peníze, což lze v kontextu těžby bitcoinů považovat za druh investice s cílem dosáhnout zisku. Zdroj je třeba spotřebovat, za což se získává odměna. Náklady na těžbu jsou pokryty odměnou a v ideálním případě na ní účastníci vydělají. Těžba je riskantní záležitost a nemusí být zisková.

Mince v projektech PoS jsou drahý a omezený zdroj. Samotný zdroj je proto vzácný. Mince se při stakingu nespotřebovávají. Odměna je vždy zaručena protokolem za poctivé chování.

Jak jsme psali výše, odměny budou stále více záviset na výběru poplatků. Podívejme se na největší rozdíly mezi PoW a PoS.

Bitcoin zajišťuje svou bezpečnost prostřednictvím hrubé síly. Pokud chce někdo Bitcoin napadnout nebo přepsat historii, musí bezpodmínečně spotřebovat dané množství elektřiny. Jiná možnost neexistuje.

Sítě PoS, jako je Cardano, zakládají svou bezpečnost na decentralizaci, tj. distribuci mincí ADA. Čím větší je distribuce rozhodovacích pravomocí, tím obtížnější je síť napadnout. Je nutné napadnout velké množství nezávislých subjektů, které rozhodují samy za sebe, včetně zabezpečení svých poolů a mincí. Jednotlivé subjekty musí dobře chránit své soukromé klíče. To však odpovídá snahám celého odvětví a lidé jsou zvyklí používat hardwarové peněženky. Pro provozovatele poolů je to nutnost.

Spotřeba energie plní v sítích PoW dva úkoly. Zaprvé je to forma loterie, která pomáhá rozhodnout, kdo získá právo vytvořit nový blok v daném časovém období. Za druhé je to zabezpečení proti přepsání historie.

PoS Cardano je postaven na stejných principech jako Bitcoin a vychází z Nakamotova konsensu. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že místo spotřeby energie se používá moderní kryptografie (Key Evolving Signature, Verifiable Random Function). Kryptografie se používá k loterii, tj. k určení, kdo získá právo vyrobit další blok. Zásadní rozdíl je v podstatě jen v množství spotřebované energie. Rozdíl je značný. Zatímco Bitcoin potřebuje zhruba stejné množství elektřiny jako evropská země, Cardano potřebuje zhruba stejné množství jako hotel. Pokud jde o ochranu proti přepisování historie, bylo by nutné prolomit kryptografické klíče, což by byl výpočetně nákladnější proces než snaha získat vyšší hash rate pro několikadenní útok PoW.

Bezpečnost sítí PoW je přímo závislá na ceně mincí v době útoku. Na medvědím trhu je větší pravděpodobnost, že k útoku dojde. Vypočítejme jednodenní náklady na 51% útok na Bitcoin, přičemž zanedbáme transakční poplatky a cenu hardwaru. Transakční poplatky nejsou významnou složkou rozpočtu, zejména na medvědích trzích. Předpokládejme, že útočník plánoval útok delší dobu, takže by skupoval starší hardware od těžařů, kteří během medvědího trhu kapitulovali a ukončili činnost. Teoreticky by mohl získat starší hardware. Při hodnotě mincí BTC 20 000 USD by jednodenní útok stál zhruba 18 000 000 USD.

Pokud se útočníkovi útok PoW podaří, získá také blokovou odměnu za nejdelší řetězec, takže náklady na útok se mu v podstatě vrátí, pokud jde o energii. Náklady na útok jsou spojeny pouze s hardwarem.

Útok na síť PoS je také závislý na hodnotě mincí. Útočník si však nekupuje externí nekonečný zdroj za danou cenu (jako je energie). Útočník musí nakoupit přímo nativní mince projektu v požadovaném množství. V případě sítě Cardano například přibližně 51 % mincí ADA. V době psaní tohoto článku je hodnota mincí ADA 0,50 USD, takže útok by stál nejméně 6 000 000 000 USD. Útok na síť Cardano by byl asi 333krát dražší než útok na Bitcoin.

Jedná se však pouze o teoretické náklady útoku. Vzhledem k tomu, že bezpečnost sítí PoS souvisí spíše s decentralizací, musel by útočník nějak zařídit, aby mu lidé mince prodali. Jakmile by se na volném trhu objevila vysoká poptávka po mincích, jejich hodnota by také vzrostla. To by motivovalo lidi k nákupu mincí pro účely stakingu. Náklady na útok by se neustále zdražovaly. Je obtížné odhadnout, zda je možné, aby jeden subjekt nakoupil tak velké množství mincí. Čím vyšší je poptávka po nákupu mincí, tím méně pravděpodobný je útok. Opět nejde jen o hodnotu mincí. Útokům pomáhá předcházet také jejich distribuce. S tím, jak se adopce sítě, tj. distribuce mincí ADA, stále zvyšuje, se pravděpodobnost útoku snižuje. Velryby navíc nemusí být ochotni své mince prodávat. Dokud jsou v síti poctivé velryby, je útok v podstatě nemožný.

Je poměrně obtížné vyčíslit, o kolik je PoW lepší než PoS, nebo naopak, pokud jde o odolnost proti 51% útoku. Oba koncepty si vedou velmi dobře. V obou případech útočník útočí na své vlastní bohatství. Pokud někdo vlastní 1 % nativních mincí sítě PoS, má v podstatě dost peněz na pohodlný život včetně své rodiny. V případě mincí BTC tomu tak není.

Rozpočet na bezpečnost

Bezpečnost protokolů Bitcoinu přímo souvisí s hodnotou mincí BTC. Pokud se hodnota mincí BTC zvyšuje, zvyšuje se i bezpečnost. Bohužel to platí i naopak. To znamená, že při každém dalším půlení, ke kterému dochází každé 4 roky, se musí hodnota mincí BTC rovněž zvýšit nejméně 2krát, aby se zachovala alespoň současná úroveň bezpečnostního rozpočtu. Jak jsme však vysvětlili výše, žádoucí vlastností je, aby se bezpečnost škálovala s přijetím.

Během poslední býčí série vzrostla hodnota BTC přibližně 3,3krát a nyní klesla pod ATH předchozí býčí série. To v podstatě znamená, že pokud má Bitcoin překonat poslední ATH, musí být násobek vyšší než minule. To je rozhodně možné. S vyšší kapitalizací však bude obtížnější udělat násobky.

Náklady na jednodenní útok lze vypočítat tak, že se vezme počet odměn za den a vynásobí se aktuální hodnotou BTC a velikostí blokové odměny. Pokud je hodnota BTC v roce 2032 například 500 000 dolarů, výpočet by vypadal takto:

144 * 500,000 * 0.78 = 56,160,000

Pokud zanedbáme transakční poplatky, mohl by rozpočet na zabezpečení v roce 2032 činit zhruba 56 milionů USD za předpokladu, že hodnota BTC dosáhne této předpokládané hodnoty.

PoW je velmi dobrou ochranou proti vnějšímu 51% útoku, ale pouze do doby, než bude k dispozici dostatečný rozpočet. To se jeví jako problém, protože nikdo nedokáže předpovědět hodnotu mincí BTC v budoucnosti. Nezapomínejme, že hodnota bitcoinů může po dosažení ATH ve čtyřletém cyklu klesnout o 80 %, takže o stejnou částku klesne i zabezpečení. Lze tedy říci, že bitcoin nemusí být dlouhodobě ekonomicky udržitelný.

Zajímavá práce na téma bezpečnostního rozpočtu pochází od Paula Sztorce. V článku najdete následující tabulku, která ilustruje klesající odměnu za blok a předpokládanou hodnotu BTC. Paul předpovídá, že po roce 2032 začne bezpečnostní rozpočet klesat.

Podle našeho názoru nemá smysl spekulovat o vývoji trhu v dlouhodobém horizontu. Je jasné, že zabezpečení PoW může mít vážné problémy řekněme po 20-30 letech.

Sítě PoS na tom mohou být podstatně lépe, protože rozpočet na zabezpečení není tolik závislý pouze na hodnotě mincí, ale také na jejich distribuci. Útočník musí mít více než polovinu mincí, které jsou ve stakingu. Dá se očekávat, že pokud bude mít Cardano v budoucnu významnou společenskou a finanční roli, hodnota mincí ADA se v příštích 10-20 letech zvýší nejméně 10x, možná 20x. Pokud by se hodnota mincí ADA dostala například na 10 USD, minimální náklady na útok by činily zhruba 125 000 000 000 USD. To se zdá být z hlediska bezpečnosti sítě dostatečné.

Náklady na provoz sítě PoS budou vždy podobné, víceméně jako náklady na provoz hotelu. Je reálné očekávat, že se vybere dostatek transakčních poplatků na odměnu provozovatelům poolu a delegátům.

Proveďme jeden rychlý a hypotetický výpočet. Pokud by nějaká síť zpracovávala 1 000 transakcí za sekundu za cenu 0,20 USD, vydělala by každý den 17 280 000 USD. V případě sítě PoS by staker s 0,001% podílem vydělal 172 dolarů denně. Pro běžnou síť PoS by to byla dostatečná odměna, která by motivovala uživatele k držení mincí. Sítě PoS mohou být hypoteticky ekonomicky udržitelné pouze z vybraných poplatků. Zanedbali jsme náklady na provoz sítě, ale ty jsou v sítích PoS minimální.

V případě sítí PoW není situace tak dobrá, protože podobný příjem sítě by nezajistil dostatečné zabezpečení sítě. Ještě horší je, že značnou část příjmů používají těžaři na pokrytí nákladů na energii. Zisk těžařů by tedy byl relativně malý. Nezapomínejme, že náklady na hardware a placení daní jsou také výdaje, se kterými musí těžaři počítat.

Jakmile se dotace sítě začne výrazně snižovat, což bude někdy po roce 2044, kdy bude odměna za blok činit 0,09 BTC, bude muset síť Bitcoin vybírat desítky, ale lépe stovky milionů USD na poplatcích. Pokud se škálovatelnost první vrstvy nezlepší, budou muset uživatelé platit poplatky v řádu stovek USD.

Samozřejmě, pokud by hodnota mincí BTC byla v desítkách milionů USD, síť by nebyla na poplatcích tak závislá.

Předpovídat příjmy z vybraných poplatků je také poměrně problematické, protože vývoj závisí na technologickém pokroku, přijetí a ochotě lidí platit drahé poplatky na prvních vrstvách. Vždy budou fungovat běžné tržní principy, a pokud bude existovat levnější alternativa, lidé ji budou používat. Je pravděpodobné, že lidé budou k převodu hodnoty používat druhé vrstvy a jiná levnější řešení, takže tato řešení budou vybírat transakční poplatky na úkor prvních vrstev.

Dopad na životní prostředí

Cardano je přibližně 100 000krát energeticky úspornější než Bitcoin. Může to být více nebo méně v závislosti na hodnotě mincí BTC, protože skutečná spotřeba energie závisí na velikosti odměny. To je důležitý faktor, protože vysoká spotřeba energie bude vždy kontroverzním tématem. Pokud dnes provozujeme několik sítí PoS, bude stále obtížnější ospravedlnit provoz sítě PoW. Vždy bude existovat velká část populace, která je ekologicky smýšlející a bude PoW odmítat. Mladší generace má tendenci starat se o životní prostředí více než starší generace.

Zastánci PoW, včetně Lyn, tvrdí, že PoS je mnohem složitější konsensus, a proto bychom měli raději používat PoW. Už proto, že PoW je jednodušší. Obáváme se, že tento argument je ve světě technologií těžko obhajitelný. Je to jako argumentovat, že bychom neměli vyrábět účinnější a čistší spalovací motory, protože to zvyšuje riziko dopravních nehod. Nebo že bychom měli používat první generaci mobilních telefonů a pokrok by se zastavil u psaní textových zpráv. Skutečnost je taková, že věda a výzkum neustále posouvají technologie kupředu. Zdokonalování technologií je přirozenou součástí naší kultury. Dnes téměř nikdo neví, jaké technologie jsou v mobilním telefonu použity a jak přesně fungují. Přesto je všichni používáme.

PoS je složitější konsenzus, ale to neznamená, že nefunguje. Jak jsme psali v úvodu, všechny vědecké studie a zdrojové kódy jsou otevřené. Pokud můžeme vytvořit technologie šetrnější k životnímu prostředí, měli bychom je používat a lidé k tomu přirozeně tíhnou.

PoW i PoS se opírají o kryptografii, která je založena na matematice. Funkčnost lze vědecky ověřit. Z našeho pohledu není PoS v zásadě složitější než PoW. Řekněme, že se používají různé kryptografické nástroje. Jak velký je rozdíl mezi hashovací funkcí a Key Evolving Signatures?

Není důvod dávat přednost starým kryptografickým nástrojům a obávat se nových. Staré kryptografické nástroje zastarávají a přestávají být bezpečné. Je důležité vytvářet stále nové. S nástupem kvantové výpočetní techniky bude současná kryptografie nahrazena. Blockchainové sítě na to buď budou připraveny, nebo zaniknou. Jinými slovy, i Bitcoin bude muset za několik let používat složitější kryptografii.

Různé útoky na síť

Decentralizované sítě by v ideálním případě neměly mít jediný bod selhání. Realita je taková, že blockchainové sítě mají významné aktéry. Jsou to především provozovatelé poolů a skupina delegátů.

V sítích PoW je relativně snadné fyzicky napadnout důležité body, protože těžba probíhá ve velkých těžebních halách, které lze snadno vystopovat. V minulosti došlo k poklesu hash rate v důsledku zaplavení Číny. Pokud se některá země rozhodne těžbu zakázat, trvá dlouho, než se těžaři ASIC nějak dopraví jinam.

Sítě PoS jsou vůči fyzickým útokům mnohem odolnější, protože jsou závislé v podstatě jen na internetu a elektřině. Miliony lidí po celém světě mohou prostřednictvím peněženky delegovat výkon na vybraný pool. Pokud některá země zakáže staking nebo provozování poolu, lze mince převést během několika minut a relativně rychle založit podnik na druhém konci světa.

ASIC minery lze snadno zabavit a následně použít k útoku nebo zničit. U mincí je to obtížnější, protože delegáti jsou více rozmístěni po celém světě. Je tedy horší je najít a vymáhat právo.

Pokud hash rate neočekávaně klesne a nelze jej rychle dodat, produkce bloků se zpomalí. To může rychle zahltit síť novými transakcemi. Pokud k tomu dojde na začátku cyklu úpravy obtížnosti, může trvat relativně dlouho, než bude síť opět použitelná.

Sítě PoS nic takového jako úpravu obtížnosti nemají. V pravidelných krátkých intervalech dostávají různé pooly právo na výrobu dalšího bloku. Buď tuto šanci využijí a dostanou odměnu, nebo ji nevyužijí. Pokud se některému poolu nepodaří vyrobit blok v daném časovém intervalu, není to problém, protože šanci brzy dostane jiný pool.

Závislost bitcoinu na hardwaru a elektřině je považována za výhodu, protože je ukotven ve fyzickém světě. Má však i zjevné nevýhody. Pokud by prodejce vytvořil novou technologii, která by byla výrazně efektivnější než konkurenční řešení, a rozhodl by se své zařízení neprodávat a místo toho ho používat sám, v podstatě by centralizoval těžbu. Časem by takový hráč zcela ovládl síť.

Něco podobného se může stát s energií. Pokud by stát chtěl ovládnout těžbu a tím v podstatě ovládnout hlasovací proces, stačilo by mu dotovat energii nebo vybudovat nový zdroj. Něco podobného by mohlo udělat více států. Problém je, že podnikatelé by byli v nevýhodě a retail by neměl vůbec šanci se na těžbě podílet. Síť by v podstatě ovládalo několik států.

Účast na decentralizaci musí být co nejširší, protože touha po kontrole sítě roste spolu s jejím významem. V současné době business v podstatě vytlačil retail ze systému. Časem může Bitcoin ovládat několik velkých podnikatelů nebo několik států. V mém okolí není nikdo, kdo by těžil BTC. Několik lidí těží ETH. Znám však desítky lidí, kteří stakují ADA. Taková je dnešní realita.

Postavit decentralizaci PoS sítě a rozhodovacího procesu na distribuci mincí se zdá být lepším návrhem. Přesto se státy mohou pokusit nakoupit velké množství mincí a získat nadvládu. Jakmile by několik velkých hráčů získalo výraznou dominanci, lidé by ztratili důvěru a přešli by do jiné sítě. Snaha získat dominanci a zneužít svého postavení nedává ze strany velkých hráčů příliš smysl.

Lze říci, že jak sítě PoW, tak sítě PoS může ovládat několik subjektů, které mají velký rozpočet. Z tohoto pohledu nevidíme mezi oběma konsensuálními protokoly žádný rozdíl.

Decentralizované sítě by měly být odolné nejen vůči vnějším útokům, ale také vůči útokům vnitřním. Tedy vůči útokům ze strany provozovatelů poolů a velkých delegátů. Za předpokladu dostatečně velkého bezpečnostního rozpočtu jsou sítě PoW dobře odolné vůči vnějším útokům. Podle výše citované studie kontroluje 50 % hash rate přibližně 50 těžařů. To znamená, že pokud by těchto 50 těžařů spolupracovalo, mohli by společně síť ohrozit. Přestože 50 aktérů je stále relativně velký počet, může se tento počet časem snížit. Zvyšuje se riziko zneužití moci.

Sítě PoS budou pravděpodobněji odolné nejen vůči vnějším útokům, ale také vůči vnitřním útokům, a to za předpokladu, že distribuce mincí poroste. Sítě PoS jsou mladší, takže si budeme muset počkat několik let, než budeme moci vyvodit pevné závěry.

Velryby budou vždy přítomny v každém systému, kde lze získat moc prostřednictvím peněz. Je reálné si představit, že týmy spolu s komunitou budou nuceny přijít s novými pravidly s cílem zvýšit decentralizaci.

Je zajímavé sledovat, jak se lidé chovají při velkých propadech hodnoty mincí. Těžaři PoW musí mince pravidelně prodávat, aby zůstali ziskoví. Při prudkém poklesu hodnoty mincí jsou těžaři nuceni mince rychle prodávat, aby byli schopni pokrýt své náklady na energii. To však způsobuje další pokles hodnoty mincí. To způsobuje paniku na trhu a masivní výprodej. Alternativně mohou těžaři dočasně vypnout ASIC minery a počkat, jak se situace vyvine. Obě tyto možnosti mohou snížit bezpečnost bitcoinu. Navíc trpí vlastníci mincí.

U sítí PoS nemá pokles hodnoty mincí tak dramatický dopad na bezpečnost. Během nedávného poklesu hodnoty BTC pod úroveň 20 tisíc dolarů počet lidí, kteří stakovali mince ADA, neklesl. Staking s sebou nenese žádné přímé riziko ztráty peněz, kromě poklesu hodnoty mincí ADA. Lidé jsou ochotnější odolat krátkodobému poklesu ceny, protože pokud věří v návratnost hodnoty mincí ADA, nemají důvod přestat se stakingem. V podstatě tak pokračují v ochraně sítě proti 51% útoku. Nezávislost na elektřině se v tomto případě jeví jako výhoda.

Pokud by na trhu existovalo velké množství ASIC těžařů a rozpočet na odměnu těžaře by se postupem času snižoval, byli by těžaři motivováni těžit mince z jiného novějšího projektu. Těžaři jsou v podstatě žoldáci, kteří chtějí za svou práci odměnu a půjdou tam, kde je odměna vyšší. Mladší projekty mohou mít vyšší odměny, takže těžaři se mohou snadno přesunout jinam. Může se stát, že mladší projekt PoW bude mít vyšší hash rate než Bitcoin. To samozřejmě závisí na poptávce po mincích konkurenčního projektu, zároveň však tento scénář do jisté míry závisí na hodnotě mincí BTC.

Můžeme si představit, že svět bude čelit energetické krizi v důsledku přechodu na zelené zdroje energie a zvýší se tlak na rozumnou spotřebu. Vládám se těžba PoW nemusí líbit a mohou mít tendenci těžaře vyhnat ze země, jako to udělala Čína. Důvody mohou být pouze ekologické. To alespoň krátkodobě oslabí hash rate. Sítě PoS tento problém nemají.

Existuje mnoho dalších vektorů útoku, které jsme nepopsali. Ukazuje se však, že sítě PoW nemají oproti sítím PoS žádnou extra výhodu a závislost na spotřebě energie se zdá být spíše nevýhodou. Pokud již fungující PoS sítě jako Cardano, Algorand, Polkadot zůstanou po několik příštích let bezpečné a nikomu se nepodaří prolomit jejich ochranu, bude zřejmé, že PoW není potřeba.

Potřeba trestat

V práci od Lyn lze najít následující argument:

Proof-of-work je jednoduchý, protože není třeba trestat špatné těžaře, kteří se snaží validovat špatný řetězec nebo vytvářejí neplatné bloky, které neodpovídají pravidlům sítě uzlů. Jejich trestem je jednoduše to, že utratili elektřinu za bloky, které nebyly platné nebo nebyly zahrnuty do nejdelšího možného řetězce, a tím přišli o peníze. Ránu si způsobují sami, a proto se to málokdy děje záměrně. Mezi blockchainem a reálnými zdroji existuje hmatatelné spojení.

Cardano nemusí přímo trestat špatné aktéry. Nepotřebuje něco takového jako slashing, protože má jedinečné schéma sdílení odměn, které podporuje vysokou míru decentralizace v prostředí, kde jsou všechny zúčastněné strany ekonomicky motivovány k racionálnímu chování. Nashova rovnováha je předpis strategie pro každého racionálního účastníka, který má tu vlastnost, že pokud se jí ostatní účastníci řídí, nemá pro racionálního účastníka smysl se od ní odchýlit.

Pokud pool v dané epoše záměrně nevytvoří žádné bloky, nedostane odměnu. Tento trest je dostatečný, protože útočník provozuje svůj pool a není protokolem odměňován. Aby měl pool šanci razit bloky, musí mít dostatečný stake. Tento vklad je tvořen buď mincemi operátora, nebo mincemi delegáta. Pokud pool není ziskový, delegáti migrují jinam, čímž posilují konkurenční pool. Provozovatel poolu může používat vlastní mince a záměrně poškozovat síť. K tomu však nedochází, a i kdyby se tak stalo, nemělo by to na produkci bloků významný vliv.

Lyn předpokládá, že vazba na fyzický zdroj, který je neustále spotřebováván, je nezbytná k tomu, aby se lidé chovali racionálně. Lidé se však chovají racionálně kvůli možnosti získat odměnu. Přímý trest není nutný. Není obtížné zavést do protokolu přímé tresty za nízkou efektivitu produkce bloků, ale dosavadní praxe ukazuje, že to není nutné.

Kupní síla mincí ADA a možnost směnit je za fiat měnu je dostatečným pojítkem mezi digitálním a fyzickým světem. Konsensus sítě nemusí spotřebovávat nadměrné množství elektrické energie, aby byl bezpečný a spolehlivý.

Bohatí bohatnou

Oblíbeným argumentem, který popisuje i Lyn, je, že v síti PoS bohatí bohatnou. Tento argument se nám jeví jako nepravdivý. Lyn napsala:

V systému proof-of-stake platí, že čím více mincí máte, tím větší máte hlasovací právo, a ti, kdo mají mince, jsou také těmi, kdo vydělávají nové mince ze stakingu. Protože nemusí vynakládat prostředky na staking, mohou jednoduše zvyšovat svou celkovou částku ve stakingu, protože získávají průběžné mince z odměn za staking, a exponenciálně zvyšovat svůj vliv na síť v průběhu času, a to navždy. Jinými slovy, dominance v síti má tendenci vést k další dominanci v síti.

Argument “čím více mincí máš, tím větší hlasovací sílu máš” lze přepsat na “čím větší hash rate máš, tím větší hlasovací sílu máš”. Platí to jak v případě PoS, tak v případě PoW.

Pokud jde o zisk, vždy vydělá více ten, kdo má větší byznys. Pokud provozujete desetkrát více ASIC minerů, vyděláte desetkrát více než ten, kdo provozuje jeden ASIC miner.

Cardano odměňuje delegáty proporcionálně. Pokud držíte 100 mincí ADA, obdržíte v průměru 5,4 mince ADA za rok. Pokud držíte 100 000 mincí ADA, dostanete 5 433 mincí ADA. Pokud tedy držíte 1 000krát více mincí, vaše odměna je 1 000krát vyšší. Vaše kůže ve hře je vyšší, takže je spravedlivé, že máte větší hlasovací právo.

Ve skutečnosti záleží na tom, jak rychle dokážete odměnu využít, abyste získali větší vliv na rozhodování v síti a zároveň odměnu. Cardano je spravedlivější než Bitcoin, protože každá nová mince ADA se automaticky započítává do vašeho vkladu a zvyšuje ho. V případě PoW tomu tak není. Abyste mohli zvýšit svůj podíl na hash rate v síti, musíte mít možnost si ze získaných odměn koupit nový ASIC miner. Odměny tedy musíte sbírat delší dobu, než si budete moci koupit nový ASIC miner. Jako domácí hobby těžař můžete čekat i rok. Velký podnikatel vydělává každý den dost na to, aby si mohl koupit nový ASIC miner, takže může rozšířit podnikání rychleji než hobby těžař.

V případě sítí PoW platí že bohatí bohatnou rychleji. U sítí PoS je tento problém podstatně méně dramatický.

Tým IOG zveřejnil první výzkum o rovnostářství v kryptoměnách a doporučujeme si jej přečíst.

Spravedlivé rozdělování mincí

Dalším častým argumentem je, že pouze u PoW je distribuce mincí spravedlivá, protože všechny mince musí být vytěženy. U sítí PoS si tým může ponechat velký počet mincí a udržet si tak kontrolu. Troufáme si tvrdit, že Cardano mělo spravedlivou distribuci mincí. V oběhu je přes 33 800 000 000 mincí ADA, což je více než 75 % celkového množství mincí. Veřejnosti bylo prodáno 26 000 000 000 kusů.

Co je to vlastně spravedlivá distribuce mincí? Z pohledu nových uživatelů jde o to, jak mohou mince získat. Dnes investoři do kryptoměn nakupují mince na burzách. Těžko si lze představit, že by někdo začal těžit bitcoiny, pokud se vstupní náklady pohybují v tisících USD. Nováčkům je jedno, jaká byla počáteční distribuce mincí. Co by nováčky mělo zajímat, je, kolik mincí je v současné době v oběhu z celkového množství a jaké je současné složení držitelů. Pokud většinu mincí drží tým a investoři VC, může to být nebezpečné, pokud se rozhodnou prodávat ve velkém.

V praxi by nebylo možné dosáhnout spravedlivého rozdělení mincí, protože ti, kteří nakoupili jako první, nakoupili výrazně levněji. U volatilních aktiv nelze spravedlnosti dosáhnout stejným způsobem jako u akcií. Nákup kryptoměn s sebou vždy nese riziko, a kdo je na začátku ochotnější podstoupit riziko, má vyšší zisk. Nepředstírejme, že způsob těžby mincí nebo jejich počáteční prodej v rámci ICO je významnější, než ve skutečnosti je. Spravedlivé rozdělení by bylo takové, při kterém by všichni lidé na planetě dostali stejné množství mincí ve stejnou dobu. To je nedosažitelný cíl.

Komodita vs. akcie

Lyn a další se domnívají, že mince BTC jsou komoditou, zatímco mince sítě PoS jsou kapitálem. BTC je považován za zlato, zatímco mince ADA za akcie sítě Cardano. Nemyslíme si, že je rozumné snažit se popisovat kryptoměny starými ekonomickými nálepkami. Nicméně se na to podívejme.

Mnoho těžařských společností těží zlato a zlatník ho přeměňuje na zlaté slitky, které si můžete koupit. Tento slitek není závislý na těžební společnosti. Ta může zkrachovat a zlatý slitek bude mít stále stejnou hodnotu. Mezi zlatem a těžebními společnostmi není žádná vazba. Těžba zlata a vlastnictví zlata jsou od sebe zcela odděleny. Těžba zlata nemusí vůbec probíhat, pokud není ekonomicky rentabilní.

V případě kryptoměn je existence mincí přímo závislá na síti a její schopnosti vytvářet nové bloky. Bez sítě by mince nebyly likvidní. Vlastník mincí je tedy závislý především na ekonomickém modelu, bezpečnosti a decentralizaci sítě. Pokud chtějí držitelé kryptoměn chránit své bohatství, musí nadále sledovat stav sítě, rozumět základním mechanismům a v případě nebezpečí mince včas prodat. Mezi existencí sítě a vlastnictvím mincí existuje přímá souvislost.

Je výhodné oddělit těžbu PoW od vlastníků mincí BTC, nebo je lepší, když mají vlastníci mincí ADA nad sítí Cardano určitou kontrolu?

Současný finanční svět funguje tak, že všichni uživatelé USD nemají kontrolu nad měnovou politikou. Měnovou politiku kontroluje Federální rezervní systém (Fed). Uživatelé USD musí důvěřovat Fedu, což je malá skupina subjektů. Držení mincí BTC je v podstatě totéž. Držitelé BTC musí důvěřovat těžařům PoW a provozovatelům poolů. Kontrola nad jejich chováním je minimální. Jak jsme řekli, většina uživatelů neprovozuje a nebude provozovat plné uzly. Těžba je exkluzivní záležitost. BTC je tedy z hlediska kontroly velmi podobný fiat měně. Těžaři PoW, stejně jako FED, budou vždy upřednostňovat své vlastní zájmy před zájmy držitelů BTC. Jediný rozdíl je v tom, že držitelé BTC spoléhají na neměnnost pravidel Bitcoinu. Ta jsou však pouze jakousi společenskou smlouvou mezi uživateli a týmem spolu s účastníky těžby.

Představte si, že by každý jednotlivý držitel USD mohl svým podílem rozhodovat o měnové politice. Takto fungují sítě PoS. Držitelé ADA mají kontrolu nad konsensem sítě a mohou přímo rozhodnout, který pool podpoří. Tím se v podstatě podílejí na decentralizaci, zajišťují, aby pooly necenzurovaly transakce, a mohou dokonce přímo rozhodovat o měnové politice. Společně tak zaručují, že měnová politika zůstane nezměněna. Pokud by se měla za jakýchkoli podmínek změnit, rozhodnou o tom všichni majitelé mincí ADA, nikoli malá skupina těžařů. To nemá nic společného se současným fiat světem.

Chápu argument, že BTC je kvůli těžbě jako zlato, ale obávám se, že toto přirovnání není ve světě internetu přesné. Navíc prostřednictvím kryptoměn chceme mít lepší systém, než je ten současný finanční. Řešením je rozdělit moc mezi všechny uživatele, nikoliv ponechat důležité pravomoci malé skupině aktérů.

Kdybychom se měli rozhodnout, zda nahradit současný finanční svět sítí PoW, nebo PoS, rozhodně se jako vhodnější jeví síť PoS. Jako výhoda se nám jeví, že ten, kdo drží mince ADA, má navždy také poměrnou rozhodovací moc v síti. Naopak, pokud jsou lidé nuceni vynakládat finanční prostředky (spotřeba energie), aby měli rozhodovací pravomoc, jeví se to jako exkluzivní systém, ve kterém rozhodují pouze bohatí.

Jedním z dalších důvodů je, že nikdo nedokáže předvídat budoucnost a je velmi pravděpodobné, že pravidla sítě bude nutné změnit. Pokud například dojde rozpočet na zabezpečení bitcoinu a bude třeba zavést inflaci, kdo bude rozhodovat? Mají to být těžaři, nebo všichni držitelé mincí BTC? Jak bude hlasování probíhat? Sítě PoS jsou na decentralizované řízení a budoucnost připraveny mnohem lépe.

Schopnost snadno se přizpůsobit novým podmínkám může být velkou výhodou proti rigidním systémům, které nelze změnit. Debata není o tom, zda pravidla měnit, nebo ne, ale hlavně o tom, kdo bude rozhodovat. Jedním ze základních pravidel decentralizace je, že všichni v systému mají rovné postavení. To v podstatě znamená, že pokud se změnou souhlasí většina, je to v pořádku a změna může být provedena.

Závěr

Konsensus PoW i PoS má své nevýhody a žádná blockchainová síť není úplná. Decentralizace Bitcoinu se zhoršuje a dlouhodobá bezpečnost je nejistá. Cardano je stále relativně nová síť, ale od nasazení konsensu PoS je decentralizovanější, útok na ni je nákladnější a je těžší ho provést. Sítě PoS jsou obecně dlouhodobě mnohem udržitelnější.

Nástup kvantových počítačů donutí týmy zcela změnit současnou kryptografii. Blockchainové sítě jsou stále závislé na lidech. To nejdůležitější, co sítě mají, jsou týmy a komunity. Jakékoli zásadní změny v pravidlech protokolu musí být v souladu s přáním většiny komunity, protože tak naplňujeme základní princip decentralizace. Jak správně uchopit komunikaci mezi týmem a komunitou je stále předmětem výzkumu a experimentů.

Vážné debaty o výhodách a nevýhodách sítí PoW a PoS zatím neprobíhají. Komunity mezi sebou spíše bojují, než aby o nich debatovaly. Mnoho argumentů je falešných a založených spíše na ideologii než na realitě nebo racionálním uvažování. To je škoda, protože pokud chceme skutečně najít vhodné sítě a decentralizovat náš svět, musíme spolupracovat na hledání nejlepších kandidátů.

Obrázky a linky najdete v AJ verzi: