CARDANO BLOCKCHAIN HO CHI MINH MEETUP - 7/4/2024

:star2: Sự Kiện “Cardano Blockchain Ho Chi Minh Meetup”
- Kết nối Đam Mê, Khám Phá Tiềm Năng!

:date: Ngày: Chủ nhật ngày 07/04/2024
:clock3: Thời gian: 8:00 ~11:30 (Tiệc trà từ 8:00~9:00)
:office: Địa điểm: THINK TRAINING SPACE - 116 Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tại sự kiện “Cardano Blockchain Ho Chi Minh Meetup”, bạn sẽ:

:small_blue_diamond: Cập nhật thông tin về hệ sinh thái Cardano
:small_blue_diamond: Hiểu rõ hơn về quản trị phi tập trung Cardano, CIP1694
:small_blue_diamond: Nắm bắt cơ hội phát triển, vị thế trong Intersect - tổ chức quản lý vận hành các hoạt động quản trị CIP.
:small_blue_diamond: Kết nối và chia sẻ kiến thức với cộng đồng Cardano tại Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hãy tham gia để trải nghiệm không gian thú vị, kết nối với những người có cùng đam mê và tìm hiểu cách bạn có thể đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái Cardano.

Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này! Hãy đảm bảo bạn đăng ký tham dự sớm để giữ chỗ cho mình.

:link: Đăng ký tham dự tại Cardano Blockchain Ho Chi Minh Meetup, Sun, Apr 7, 2024, 8:00 AM | Meetup
*Sau khi click vào link👆, Sign In/Sign Up rồi bấm Attend nha Cả nhà.
(vì số lượng có hạn, vui lòng đăng ký sớm)

image

image

1 Like