Intersect Meetup Ho Chi Minh - 21/7/2024

:star2: Sự kiện: Intersect Meetup Hồ Chí Minh
- Kết nối đam mê, khám phá tiềm năng!

:date: Ngày: Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024
:clock3: Thời gian: 8h30 - 11h30
:office: Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, 275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam (Tầng 10)

Hãy cùng tham gia Intersect Meetup Hồ Chí Minh để tìm hiểu về:
:small_blue_diamond: Quản trị phi tập trung trên Cardano - CIP1694
:small_blue_diamond: Tổng quan về Intersect
:small_blue_diamond: Năm trụ cột cốt lõi của Intersect
:small_blue_diamond: Cơ hội trên Intersect
:small_blue_diamond: Cập nhật về các hoạt động và tài trợ của Intersect
:small_blue_diamond: Hướng dẫn đăng ký thành viên Intersect
:small_blue_diamond: Hỏi đáp về Intersect
:small_blue_diamond: Tea Break - Giao lưu kết nối

Đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về Intersect và khám phá các cơ hội đóng góp cho hoạt động quản trị phi tập trung của Cardano.
Đăng ký ngay để cùng giao lưu, học hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong Intersect, Hệ sinh thái Cardano.
Đăng ký tại đây: Intersect Meetup, bấm “Attend”
Form đăng ký thông tin Thiệp Mời: Intersect Meetup Ho Chi Minh - 21/7/2024
Số lượng vé có hạn, nhanh tay đăng ký ngay hôm nay!
*50 phần quà lưu niệm dành cho 50 người đến hội trường sớm nhất.


:star2: Event: Intersect Meetup Ho Chi Minh
Connect Passion, Explore Potential!

:date: Date: Sunday, July 21, 2024
:clock3: Time: 8:30 AM - 11:30 AM
:office: Venue: Vien Dong Hotel, 275A Pham Ngu Lao, P. Pham Ngu Lao, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam (10th Floor)

Join us at the Intersect Meetup Ho Chi Minh to explore:
:small_blue_diamond: Decentralized Governance on Cardano - CIP1694
:small_blue_diamond: Overview of Intersect
:small_blue_diamond: The Five Core Pillars of Intersect
:small_blue_diamond: Opportunities on Intersect
:small_blue_diamond: Updates on Intersect Activities and Grants
:small_blue_diamond: Guide to Intersect Membership Registration
:small_blue_diamond: Q&A Session
:small_blue_diamond: Tea Break - Networking

Don’t miss the chance to learn about Intersect and discover opportunities to contribute to Cardano’s decentralized governance.

Register now to exchange ideas, learn, and seek collaboration opportunities within Intersect, the Cardano Ecosystem.
Limited tickets are available, register today!
:point_right: Register Now, click Intersect Meetup and click “Attend”

1 Like