🇨🇿 Cardano Foundation Debatuje S Vládami Z Latinské Ameriky

Minulý měsíc se delegáti Cardano Foundation vydali na významnou cestu do Latinské Ameriky, kde se zapojili do plodných diskusí s vládními představiteli z Brazílie, Paraguaye a Argentiny. Primárním cílem těchto setkání byla výměna poznatků o jedinečných požadavcích a aspiracích každého státu ohledně jeho vize a modernizačních iniciativ. Vládní úředníci v těchto zemích vyjádřili velký zájem o využití blockchainových technologií a Cardana. Uvědomují si obrovský potenciál této decentralizované technologie a jsou odhodláni nepřehlédnout klíčový moment evoluce internetu na Web3.

Vlády mají zájem o blockchain

Je skutečně povzbuzující být svědkem proaktivního postoje latinskoamerických vlád k blockchainovému průmyslu. Jejich ochota debatovat se zástupci z blockchainových projektů demonstruje pokrokový přístup. Přijetím této transformační technologie se tyto státy staví do pozice, aby se chopily nových příležitostí a zvýšily svou konkurenční výhodu.

Včasné přijetí nejenže umožňuje vládám udržet si náskok, ale také je příslibem zlepšení kvality života občanů.

Je důležité zdůraznit, že některá setkání mezi vládními úředníky se zástupci Cardano Foundation byla inicována Cardano ambasadory a aktivními členy komunity. V rámci Catalystu je možné navrhnout projekt, jehož cílem je organizovat podobná setkání, která mohou adopci Cardana výrazně urychlit. Je čím dál více zjevné že Catalyst plní svůj smysl při adopci Cardano.

Díky neúnavnému úsilí a spojení vytvořeným komunitou LATAM se zhmotnilo setkání mezi Cardano Foundation a Rogelio Frigerio, guvernérem provincie Entre Ríos v Argentině. Účelem setkání bylo prozkoumat budoucí spolupráci a synergie.

Nadšení guvernéra bylo natolik hmatatelné, že své nadšení šel sdílet na LinkedIn.

Guvernér se domnívá, že nejslibnější vyhlídky jsou ve vzdělávání a v zefektivnění veřejných služeb pro obyvatele Entre Ríos, což by snížilo náklady, ušetřilo čas a byrokracii. Zjednodušeně řečeno, moderní technologie mohou výrazně zvýšit efektivitu státu, otevírají nové cesty osobního růstu a pokládají základy pro rozvoj komunity.

Závěr

Specifika jednání zůstávají veřejnosti nezveřejněna. Není mi známa žádná formalizovaná dohoda o spolupráci nebo poskytnutí konkrétního řešení. Nicméně taková setkání by pravděpodobně mohla vyústit v dohodu, která by podpořila přijetí Cardano. Přijetí na státní úrovni by mohlo potenciálně katapultovat uživatelskou základnu z milionů na desítky milionů v krátkém období. Tato úroveň přijetí je stále vzdáleným cílem a může být podmíněna dalšími technologickými pokroky, jako je partnerský řetězec.

Rok 2024 je plný aktivit, které ukazují zájem různých států a institucí o Cardano. Cesta začala tím, že dubajská policie zahájila pilotní projekt, kde se očekává, že Cardano zajistí integritu dat. Několik států USA požádalo Cardano Foundation o pomoc při budování volebního systému. Zástupci vlád tří latinskoamerických zemí se setkali se zástupci Cardano Foundation, aby prozkoumali potenciální spolupráci. To představuje významný pozitivní posun v chápání blockchainové technologie, která je často nahlížena pouze optikou vysoce volatilních mincí. Zdá se, že nejlepší dny technologie blockchain teprve přijdou.

Tento článek napsali Cardanians s podporou od Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/cardano-foundation-engages-with-latin-american-governments