🇨🇿 Několik USA Států Žádá Cardano Foundation O Doručení Bezpečného a Transparentního Hlasovacího Systému

V nedávném rozhovoru pro DailyCoin byl Frederik Gregaard, generální ředitel Cardano Foundation, dotázán na zájem vlád o přijetí blockchainové technologie a decentralizace. S veselým úsměvem potvrdil: ‚Ano. Mají’. Dále upřesnil, že několik amerických států se obrátilo na Cardano Foundation s žádostí o pomoc při vývoji lehkého blockchainového hlasovacího systému, který by byl transparentnější a bezpečnější. Frederik Gregaard také zmínil téma hlasování ve Spojeném království, i když se do podrobnostmi nezabýval. Jeho odpověď byla poměrně podrobná a zdůrazňovala touhu institucí po ujištění, pokud jde o kontinuitu podnikání, předvídatelnost a spolehlivost.

Osvojí Si Vlády Blockchain Technologii?

Během interview Frederik Gregaard jen tak mimochodem zmínil že několik vlád z USA oslovilo Cardano Foundation s požadavkem o pomoc při dodání odlehčeného hlasovacího systému. On se tvářil jako by to byla rutinní záležitost. Dále uvedl, že jejich primární úvahou je, zda jsou schopni poskytnout požadované řešení ve lhůtě stanovené druhou stranou.

Z rozhovoru by se dalo usuzovat, že Cardano Foundation si je s přijetím této výzvy poněkud nejistá, jako by se zdráhala ji upřednostnit. Specifika nejsou veřejně přístupná, takže je obtížné určit přesné potřeby států USA a obtížnost doručit řešení. Úspěšná implementace volebního systému byť jen pro jediný stát USA by však mohla projekt výrazně podpořit a přitáhnout pozornost dalších vlád a institucí hledajících podobná řešení.

Podle našeho názoru by Cardano Foundation měla pokračovat a implementovat to, pokud to bude včas a dostatečně kvalitně proveditelné. Tento typ projektů je přesně to co Cardano potřebuje, neboť jsou v souladu s jeho misí. Váhání není volba.

Komunita Cardano má bohatou historii zapojení do volebních procesů, především prostřednictvím hlasovacího systému Catalyst. Catalyst, nedílná součást projektového managementu Cardano a klíčový motor jeho decentralizovaného přístupu, funguje již několik let. Během tohoto období bylo dokončeno mnoho kol financování, z nichž každé přispělo k růstu a rozvoji ekosystému Cardano.

Catalyst hlasování umožňuje držitelům ADA navrhovat, diskutovat a hlasovat o různých projektech, a tím přímo ovlivňovat budoucí směřování Cardana. Tento proces zajišťuje, že komunita zůstává jádrem rozhodování v Cardano.

Kromě Catalyst zorganizovala několik voleb také Cardano Foundation. Tato hlasování byla provedena se závazkem transparentnosti a zapojení komunity.

Tyto zkušenosti nejenže poskytly cenné poznatky o praktičnosti hlasování založeného na blockchainu, ale také ukázaly potenciál takových systémů pro aplikace ve větším měřítku, jako je celostátní hlasování.

Je pozitivní zjistit, že si toho instituce všímají Cardano a vědí co se v jeho ekosystému odehrává.

Rozdíl mezi hlasováním v Catalystu, který je založen na vlastnictví mincí ADA, a státními volbami je značný. Rozdíly přesahují pouhý počet voličů a zahrnují aspekty, jako je ověření identity. V současné době Cardano Foundation nemá pro tento účel okamžitě nasaditelný systém. Decentralizovaná identita (DID) by byla skutečně prospěšná pro státní volební hlasování. Připomeňme, že Cardano Foundation vyvíjí peněženku Identity, která bude podporovat DID. Ta však stále není hotová.

Vývoj takového řešení a včasné začlenění milionů voličů do příštích amerických voleb je však nesmírnou výzvou, která nemusí být proveditelná.

Cardano Foundation by se měla zapojit do diskusí se státy USA, aby navrhla řešení pro budoucí volby. Trajektorie je nepochybně slibná. Využití technologie blockchain pro hlasování by mohlo nabídnout větší bezpečnost a spolehlivost než současný poštovní systém hlasování, který je často sužován podvody a opakovaným přepočítáváním hlasů.

Blockchain hlasování by mohlo přinést několik výhod. Voliči by měli jistotu, že jejich hlasy byly správně sečteny, čímž by se vyloučila možnost ztráty hlasů. Kromě toho by proces mohl nabídnout větší anonymitu pro voliče. Svůj hlas by mohli odevzdat pouze ti, kteří jsou způsobilí. Sbírání hlasů by probíhalo na decentralizované infrastruktuře, nepropustné pro ovlivňování nebo manipulaci ze strany kterékoli strany. Výsledky hlasování budou k dispozici ihned po skončení volebního období.

Troufám si tvrdit, že hlasování zajištěné blockchainem je budoucnost neboť je to v souladu s postupnou digitalizací procesů a požadavkem na bezpečnost a spolehlivost. Je to jen otázka času. Jestli to bude 5 nebo 10 let nedokáže nikdo odhadnout. Zájem US států o toto řešení je velmi pozitivní vývoj.

Závěr

Detaily ohledně toho, kdo je v kontaktu s Cardano Foundation a povaha jejich diskuzí, bohužel zůstávají komunitě neznámé. Je však možné, že probíhají rozsáhlá jednání s mnoha entitami. Možná je výhodnější zaměřit se na úspěšné podniky, jako je pilotní projekt, kdy dubajská policie testuje řešení založené na Cardano pro integritu dat. Tento typ oznámení rozhodně přitahuje pozornost a pomácá adopci Cardano.

Pro vlády a instituce by mohla být zásadní kvalita decentralizace a aplikace formálních metod při vývoji blockchainu. Tyto faktory mohou být ještě významnější než počet transakcí za vteřinu (TPS), protože konečným řešením bude pravděpodobně hybrid blockchainu a centralizované infrastruktury. Frederik zdůraznil, že instituce hledají ujištění, že řešení založené na blockchainu je spolehlivé a bezpečné. Není přijatelné, aby systém měl jednodenní výpadek. Vyžadují obchodní kontinuitu, což je významný problém v kontextu distribuovaných systémů, kde infrastrukturu nevlastní jediný subjekt, ale místo toho se skládá z globální sítě dobrovolníků. V případě Cardana se tato síť skládá z 3 000 jednotlivců provozujících pooly.

Edinburský index decentralizace by mohl být stále aktuálnější, protože instituce hledají záruky, že kontrola nad infrastrukturou není soustředěna mezi několik subjektů.

Bylo by zajímavé zjistit, zda americké státy oslovily také zástupce jiných blockchainových projektů. I když se to možná nikdy nedozvíme, je to možnost. To je důvod, proč by Cardano Foundation měla využít nabízené příležitosti a snažit se přinést řešení. Bylo by nešťastné, kdyby Cardano tuto příležitost promeškalo a nechalo místo toho těžit jinému ekosystému. Se svými bohatými zkušenostmi s hlasováním, fungujícím řešením, které je již zavedeno, a týmem zkušených vývojářů má ekosystém Cardano dobrou pozici, aby takový projekt provedl. Komu jinému než nám by měl být tento úkol svěřen?

Článek připravili Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: https://cexplorer.io/article/us-states-turn-to-cardano-foundation-for-secure-and-transparent-voting-solutions