Cardano Foundation tuyển dụng kỹ sư ở Việt Nam (Remote Job) 🇻🇳

Cardano Foundation tuyển dụng kỹ sư ở Việt Nam (Remote Job) 🇻🇳

Cardano Foundation đang tìm vị trí SR, Solution Architect và Project Delivery Lead để quản lý các dự án phát triển phần mềm.

Bạn đủ yêu cầu?

Ứng tuyển qua ➡️ https://bit.ly/3ZxbNYs

#solutionarchitect #vietnamjobs

2 Likes