Cardano Kroeg Twitter Spaces gaat vanaf nu door als Podcast!

Hi everyone!

In the past we’ve been doing twitter spaces for the Dutch and Belgium community. Because we find twitter hard to explain more complex topics we’ve decided to move to the podcast channels for future episodes!

In het verleden organiseerde wij Twitter spaces voor de Nederlandse en Belgische community. Omdat we het lastig vonden om meer complexe verhalen te vertellen via spaces hebben we besloten in de toekomst door te gaan als podcast!

Spotify Podcasts:

Apple Podcasts: