🇨🇿 Cardano může přinést stabilitu a spolehlivost do světa DeFi

CZ překlad

Cardano může přinést stabilitu a spolehlivost do světa DeFi

Decentralizované finance (DeFi) jsou v současné době nejzajímavějším hnutím celého krypta. Zároveň je DeFi synonymum pro vysoké zisky za cenu vysokého riziko. To není to co chceme a potřebujeme. DeFi musí být především stabilním a spolehlivým prostorem.

CO JE TO DEFI A PROČ HO POTŘEBUJEME

Jak název napovídá, Decentralized Finance je hnutí, které si klade za cíl nahradit tradiční finanční a bankovní služby bez centralizovaných technologií. Je to přirozené pokračování úspěchu Bitcoinu. Blockchain je obecně strojem na důvěru, který je schopen hrát roli důvěryhodné třetí strany. V tradičním světě důvěřujeme mnoha třetím stranám, jako jsou banky, které jsou zastoupeny lidmi. Celý prostor kryptoměn usiluje o předání důvěry distribuovaným strojům. Přesněji řečeno, zdrojovému kódu distribuovaných protokolů a infrastruktur, které spravuje spousta nezávislých lidí. Síla a vliv jednotlivců jsou oslabeny vytvořením větší skupiny validátorů, kteří automaticky provádějí všechny platné uživatelské operace.

DeFi potřebuje více funkcí než jen odesílání transakcí mezi dvěma adresami. Inteligentní smlouvy (smart contracts) nám umožňují definovat soubor pravidel a podmínek a automaticky je provádět na základě skutečného vývoje očekávaných událostí. Alice bude ochotna poslat Bobovi hodnotu, pouze pokud ho zná nebo je schopna ho donutit, aby splnil domluvené podmínky. Pokud by Alice vůbec Boba neznala a naopak, bylo by obtížné vyměnit mezi nimi jeden token za jiný. Proč? DeFi je přirozeně globální služba bez KYC. Pokud chtějí, mohou obě strany zůstat v anonymitě. Jeden z dvojice Alice a Bob by musel poslat token jako první. To je riskantní, protože druhý z páru nemusí poslat token protistraně a může si oba ponechat. Čistý transakční decentralizovaný systém není schopen zajistit důvěru ani v takto jednoduchém scénáři.

Zde mohou pomoci pouze inteligentní smlouvy. Na začátku musí být možné nakonfigurovat podmínky a nechat síť hrát roli třetí strany, které obě strany důvěřují. Před odesláním tokenů mohou obě strany nezávisle zkontrolovat podmínky. Inteligentní smlouva se postará o krátkodobou úschovu. Pokud Alice pošle token jako první, inteligentní smlouva ho zamkne a bude čekat na Bobův token. Pokud Bob pošle svůj token včas, inteligentní smlouva vymění tokeny a pošle je Alici a Bobovi současně. Pokud Bob nepošle svůj token, inteligentní smlouva pošle token zpět Alici. Jak vidíte, Alice a Bob potřebují důvěryhodnou třetí stranu, protože si sami navzájem nedůvěřují.

Je tu ale háček. Většina uživatelů nikdy nebude schopna zkontrolovat zdrojový kód inteligentních smluv. Je to problém? Lidé nejsou schopni ověřit ani zdrojový kód transakčních protokolů a jejich konsensus mechanismů. Přesto si v ně pomalu začínají budovat důvěru. Podobně budou lidé v blízké budoucnosti důvěřovat decentralizovaným aplikacím a službám. Je to jen otázka času. Lidé budou věřit jiným chytrým lidem, že kontrolu udělali. Když věří ostatní, mohou sami začít věřit.

Jaké decentralizované služby můžeme vybudovat? Pokud se blíže podíváte na příklad s Alicí a Bobem, zjistíte, že inteligentní smlouva provedla podobnou službu, která se očekává od decentralizované burzy (DEX). Decentralizované burzy budou mít více funkcí, ale v zásadě spojují nabídku s poptávkou. Kolo ekonomiky stojí na transakcích a výměně hodnot. Krypto prostor takové služby rozhodně potřebuje. Bez nich se budeme muset spolehnout na tradiční centralizované burzy. Skutečné podnikání také potřebuje půjčky a schopnost pracovat s dluhy. Mohli bychom se opakovat tím, že řekneme, že budování takových služeb je možné pouze na základě inteligentních smluv. Strany musí definovat podmínky a sankce. DeFi často pracuje s zajištěnými půjčkami. Zajištění je situace, kdy dlužník přislíbil aktivum jako prostředek pro věřitele k vyrovnání svého kapitálu v případě, že dlužník nezaplatí půjčku. Pokud dlužník nepřetržitě nesplácí za dluh po delší dobu, převede se vlastnictví poměrné části zajištění na věřitele. V tradičním finančním světě patří mezi nejčastější typy zajištění úvěru nemovitosti, automobily, umění, šperky a cenné papíry.

Bylo by obtížné nebo dokonce nemožné pracovat s dluhem, kdybychom se museli spoléhat na volatilní aktiva. Věřitelé i vypůjčovatelé musí pečlivě vyhodnotit podmínky dohod a musí si dobře spočítat, kolik jsou schopni pravidelně splácet. Volatilita kryptoměn nemůže být nepřítelem rozvoje. Je tedy nutné pracovat s nějakou formou stability, kterou můžeme najít v tradičním světě financí. Je možné využít speciální služby zvané Oracles, které jsou schopny poskytovat inteligentním smlouvám informace ze skutečného světa. Díky Oracles jsou inteligentní smlouvy schopny pracovat se skutečnou cenou fiat měn a vytvářet mnoho forem stabilních mincí. Pokryli jsme jen nejdůležitější části DeFi a na realizaci čeká více služeb a nápadů.

Někteří lidé často zapomínají, proč je blockchain technologie tak velkým vynálezem. Jedná se hlavně o schopnost zprostředkovat důvěru mezi dvěma stranami, které si nedůvěřují. Čím více služeb a řešení budeme moci pokrýt, tím větší hodnotu to přinese světu. Inteligentní smlouvy jsou přirozeným pokračováním úsilí a zdá se, že je to větší výzva, než jsme očekávali. Pojďme se podívat, co je s DeFi špatně a co musíme zlepšit.

VÝVOJÁŘI PLATFOREM A VÝVOJÁŘI DEFI JSOU DVĚ ODDĚLENÉ SKUPINY

Služby DeFi jsou implementovány prostřednictvím inteligentních smluv, které jsou napsány DeFi vývojáři. Uživatelé obvykle přistupují ke DeFi službám prostřednictvím decentralizovaných aplikací (dApps). Vývojáři DeFi využívají blockchainové sítě a jejich virtuální mašiny (vykonávají smart kontrakty), které představují základní kameny každé smart contract platformy. Pokud se na to podíváme z hlediska důvěry a spolehlivosti, můžeme to zjednodušit a říci, že uživatelé musí důvěřovat vývojářům DeFi a vývojáři DeFi se musí spolehnout na platformu. Pokud platforma nějak selže, ovlivní to dApps, a tím pádem i uživatelé. Uživatelé tedy v podstatě důvěřují oběma, vývojářům platformy a inteligentním smlouvám, které jsou vytvořeny vývojáři DeFi. Proč rozlišujeme mezi platformami a dApps? Platforma může být spolehlivá, stabilní a dobře připravená pro psaní dobrých dApps, ale kvalita dApps vždy závisí na schopnosti vývojářů DeFi. Jinými slovy, vývojáři platforem jsou zodpovědní pouze za kvalitu platformy. Jsou tedy zodpovědní za blockchain, mechanismus konsensu a vytvoření jazyka pro psaní inteligentních smluv, plus další nezbytné nástroje a infrastruktury, kterou mohou vývojáři DeFi použít pro psaní svých dApps. Tým platformy nemůže přímo ovlivnit kvalitu dApps, které jsou vytvářeny vývojáři DeFi. Pokud vývojáři DeFi vytvoří dApp nesprávně, udělají chybu nebo kontrakt řádně netestují, jedná se pouze o jejich selhání.

Většina současných DeFi služeb je postavena na síti Ethereum a můžeme vidět dva hlavní problémy. V první řadě jsme asi všichni viděli mnoho selhání inteligentních smluv, které vedly k finančním ztrátám. Chyby se většinou dopustili vývojáři DeFi. Je však třeba poznamenat, že vývojáři DeFi mohou dělat spoustu chyb v důsledku problémů, které se týkají jazyka pro psaní inteligentních smluv. Níže se podíváme na několik příkladů.

Za druhé, transakční poplatky jsou pro běžné uživatele příliš vysoké. To je problém, který by měli vyřešit vývojáři platforem a vývojáři DeFi s tím nemohou mnoho dělat.

JAK CARDANO MŮŽE ZLEPŠIT PSANÍ INTELIGENTNÍCH SMLUV

Pojďme nejprve debatovat o prvním problému. Inteligentní smlouvy napsané v programu Solidity jsou plné bezpečnostních chyb, které byly mnohokrát zneužity. Jedním z důvodů, proč je Solidity považováno za nepřátelský jazyk pro psaní inteligentních smluv, je skutečnost, že jazyk byl ovlivněn JavaScriptem a C++. Nezkušení vývojáři, kteří přicházejí z prostředí webu nebo tradičního vývoje aplikací vidí či hledají paralely mezi Solidity a těmito jazyky, i když tyto paralely ve skutečnosti neexistují. Aby bylo možné v Solidity psát inteligentní smlouvy bezpečné, je nezbytné mít dobré znalosti o Ethereum a různých nuancích. Pojďme se podívat na několik problémů se Solidity.

Jedním z mnoha problémů Solidarity je “reentrancy”. Reentrancy nastane, když je povolené volání z externího kontraktu do původního volajícího kontraktu před dokončením původního kontraktu. To znamená, že stav kontraktu se může změnit uprostřed jeho provádění v důsledku volání nedůvěryhodného kontraktu, nebo při použití nízkoúrovňové funkce s externí adresou. Toto je pro kontrakt velmi nebezpečné a přináší to řadu rizik. V některých případech může být vyčerpán veškerý zůstatek tokenů, jak se stalo v případě DAO, kde se ztratilo 3,6M ETH. Celočíselné přetečení a podtečení nejsou v tradičním programovacím světě novou třídou zranitelnosti. Nicméně toto je zvláště nebezpečné v inteligentních smlouvách. Tato zranitelnost umožnila útočníkům ukrást obrovské množství ETH. Vědci zjistili, že nejméně tucet ERC-20 tokenů může podlehnout stejnému útoku.

Ukázalo se, že je třeba vytvořit jazyk, který je podstatně jednodušší a vhodnější pro psaní inteligentních smluv. Dobrý jazyk pro psaní inteligentních smluv by měl vývojářům bránit v úmyslném psaní zavádějícího nebo škodlivého kódu a dále také chránit vývojáře před neúmyslným zanecháním zranitelnosti v jejich kódu smart kontraktu. Cardano může přinést novou úroveň kvality, pokud jde o psaní inteligentních smluv. Tým vymyslel jazyk pro psaní inteligentních smluv zvaný Plutus, který byl inspirován funkcionálním jazykem Haskell.

Obecně existují dvě hlavní rodiny programovacích jazyků a sice imperativní a funkcionálním. Solidity, ale také C ++ nebo Java, jsou příklady imperativních programovacích jazyků. Pokud vývojář chce napsat jednoduchý program nebo inteligentní smlouvu, je nutné stanovit všechny kroky, které počítač potřebuje, aby dosáhl očekávaného cíle. Tento druh programovacího přístupu se také nazývá algoritmické programování. Pokud vývojář chce sečíst dvě čísla, je k dosažení cíle třeba více kroků. Každý krok neustále mění stav programu. Kroky jsou zpracovávány jednotlivě v pořadí, které vývojář určil během vývojové fáze. Pojďme se podívat na příklad:

int nuberA = 100;

int numberB = 200;

int result;

result = numberA + numberB;

Vývojář musel deklarovat 3 proměnné, přiřadit hodnotu dvěma z nich a mít třetí proměnnou pro uložení výsledku. Poté mohl provést sčítání.

Funkcionální programovací jazyky, jako Haskell a Plutus, byly vytvořeny, aby vytvořily funkční přístup k řešení problémů. Tento druh programovacího přístupu se také nazývá deklarativní programování. Jde o programovací paradigma, které vyjadřuje logiku výpočtu (co dělat), aniž by bylo nutné popisovat jeho kontrolní tok (jak to dělat). Deklarativní programování se snaží rozostřit rozdíl mezi programem jako sadou instrukcí a programem jako tvrzením o požadovaném výsledku.

Výpočet je považován za vyhodnocení matematických funkcí a vyhýbá se stavu a práci s proměnlivými daty. Klade důraz na použití funkcí což je rozdílné od imperativního programovacího stylu, který klade důraz na změny stavu. V ryze funkcionálním jazyce, jako je Haskell a Plutus, jsou všechny funkce bez vedlejších účinků (side effects) a změny stavu jsou reprezentovány pouze jako funkce, které transformují stav.

Předpokládejme, že existuje funkce f (x), kterou chce vývojář použít k výpočtu funkce g (x). Pak to chce použít pro práci s funkcí h (x). Je možné spojit všechny funkce dohromady do jediné funkce, jako je tato:

h (g (f (x)))

Tento přístup umožňuje vývojářům dívat se a zvažovat o problémech matematickým způsobem. Programy napsané ve funkcionálním jazyce by měly být bezpečnějším přístupem pro psaní inteligentních smluv. Tento přístup také pomáhá při formálním ověřování, což do značné míry znamená, že je snadnější matematicky dokázat, co program dělá a jak funguje za všech možných podmínek. Díky tomu se o Cardanu mluví jako o projektu, který se může pochlubit vlastností „High Assurance Code“.

Solidity byl prvním jazykem pro psaní inteligentních smluv a problémy se daly očekávat. Na druhou stranu lze říci, že tým podcenil složitost a schopnosti vývojářů bezpečně používat jazyk. Dokonce i zkušení vývojáři tvrdí, že při psaní inteligentní smlouvy v programu Solidity mají stále velký respekt. Naučit se Plutus určitě nějakou dobu potrvá, ale úsilí bude odměněno. DeFi potřebuje bezpečné a spolehlivé inteligentní smlouvy bez neočekávaných vedlejších účinků nebo zranitelných míst, které lze snadno využít. Není možné nasadit inteligentní smlouvy, kterou lze hacknout doslova během několika dní. Viděli jsme takové problémy a tohle určitě k DeFi nepřitáhne více lidí. Nepotřebujeme projekty, které nabízejí vysokou odměnu za riskování. Potřebujeme projekty, které budou mít udržitelné ekonomické nebo pobídkové modely a hlavně, které budou spolehlivé, stabilní, rychlé a uživatelsky přívětivé.

JAK MŮŽE CARDANO ZLEPŠIT UŽIVATELSKÝ ZÁŽITEK

Vysoké poplatky jsou rozhodně velmi nepřátelskou vlastností. Navíc, pokud jste zaplatili malý poplatek, když jste začali používat nějakou DeFi službu, a pak musíte zaplatit výrazně vyšší poplatek, pokud chcete přesunout aktiva jinam. V době psaní článku je průměrný poplatek v síti Ethereum několik dolarů za transakci. Někteří lidé tvrdili, že museli zaplatit poplatek $50, aby mohli uzavřít pozici. Poplatek tak může být vyšší než zisk, který uživatelé dosáhli. Někteří lidé nejsou ochotni platit tak vysoké poplatky a spíše nechávají pozici otevřenou, i když by si přáli ji uzavřít. V mnoha případech není ekonomicky chytré platit takové vysoké poplatky.

Ethereum stále běží na PoW a to není to dobrý síťový konsenzuální mechanismus ohledně škálovatelnosti. Každá blockchain síť má svůj limit týkající se počtu transakcí, které je schopna zpracovat v daném čase. Pokud je limit překročen, musí některé transakce čekat na zpracování. Mineři si vybírají transakce podle velikosti transakčních poplatků a dávají přednost těm vyšším poplatkům. Uživatelé si mohou nastavit transakční poplatky sami. Když je síť ucpaná, uživatelé musí nastavit vyšší poplatek a doufat, že jejich transakce budou zpracovány rychleji. Starší transakce s nižšími poplatky mohou v mem-pool čekat velmi dlouho, protože novější transakce s vyššími poplatky je přeskočí.

V době psaní činil průměrný čas Ethereum bloku 13 sekund a síť byla schopna zpracovat přibližně 13 transakcí za sekundu. V mem-poolu bylo více než 150,000 čekajících transakcí. Viděl jsem transakce čekající déle než 12 dní, protože uživatelé nastavili nízký poplatek. Novější transakce měly přibližně 80x vyšší poplatky. Uživatelská zkušenost není dobrá, pokud se podmínky během krátké doby tak dramaticky změní. Když síť zpracovává transakce levně během několika sekund a najednou to trvá dny a musíte zaplatit výrazně vyšší poplatek, uživatelé budou pravděpodobně velmi nespokojeni.

Je určitě dobrá věc, že ​​lidé mají zájem o kryptoměny a DeFi prostor. Vysoké transakční poplatky a dlouhá doba potřebná ke zpracování transakcí však nemohou být pro nováčky překážkou při hraní si s decentralizovanými službami. Nováčci si nikdy nevybudují důvěru v decentralizované služby, pokud bude uživatelský zážitek ve skutečnosti horší, než nabízejí tradiční služby. Banky bývaly a často jsou rigidní, pomalé a lidé musí platit poměrně velké poplatky. Kryptoměny jsou zde nejen proto, aby poskytovaly decentralizované služby, ale také aby byly rychlejší a levnější.

K překonání těchto překážek musí sítě blockchain vyřešit problém škálovatelnosti. Decentralizovaná síť bez dobré uživatelské přívětivosti, spolehlivosti, stability a bezpečnosti nepřinese žádnou revoluci. Lidé se ve skutečnosti o decentralizaci příliš nestarají a to se příliš nezmění, dokud decentralizované služby nebudou schopny nabízet skutečně konkurenceschopné finanční služby. Cardano má potenciál přivést tyto vlastnosti světu a přilákat lidi k decentralizovaným službám, které nebudou trpět problémy první a druhé generace blockchainu. Síť Cardano je nakonfigurována tak, aby náhodně vybrala vedoucího slotu přibližně každých 20 sekund. Může to být rychleji nebo to může trvat déle. Pokud vybraný vedoucí slotu nevytvoří blok, může slot zůstat prázdný. To znamená, že transakce lze zpracovat v dalším slotu. Pokud jde o škálovatelnost, Cardano je zhruba 20x škálovatelnější než Ethereum. Jedná se o vynikající technologické zlepšení a bude bohatě stačit pro první roky. Problém s vysokými poplatky se snad stanou součástí historie. Hydra je řešením druhé vrstvy pro Cardano a jakmile bude nasazena, uživatelé si ji zamilují. Čas bloku by mohl být zhruba vteřina. Na rozdíl od jiných řešení bude Hydra schopna zpracovávat také inteligentní smlouvy a pracovat přímo s UTxO první vrstvy (ve skutečnosti s rozšířenou verzí EUTxO). EUTxO bude během otevírání kanálů předávána z první vrstvy do druhé vrstvy a poté během uzavírání kanálů zpět z druhé vrstvy do první vrstvy. Velmi pravděpodobně zajistí vysokou úroveň bezpečení decentralizovaných služeb. dApps budou velmi rychlé, protože provádění inteligentních smluv bude také zpracováno v Hydře. Uživatelská zkušenost bude velmi uspokojivá.

ZÁVĚR

Kvalita dApps bude vždy záviset na kvalitě první vrstvy blockchain technologie a dále na infrastruktuře pro inteligentní smlouvy. Síťový konsenzus první vrstvy přímo ovlivňuje uživatelský zážitek uživatelů chytrých smluv. Uživatelé v podstatě chtějí používat bezpečnou a spolehlivou službu bez obtěžování se technickými detaily. Uživatelé chtějí pouze stahovat aplikace do svých mobilních telefonů a používat je. Budou zvažovat použitelnost, přidanou hodnotu a výhody, které aplikace mohou nabídnout. Nic víc. Masy mohou adoptovat pouze služby, které budou spolehlivě a hladce fungovat několik let. Tým IOG dodá ERC-20 konvertor, který umožňuje přesun stávajících Ethereum ERC-20 tokenů do sítě Cardano. Uvidíme, kolik týmů tuto možnost zváží. Bylo by to užitečné pro uživatele a celý DeFi prostor.