🇬🇷 CIP 1694 - Τι είναι και πώς λειτουργεί

Ο εντός της αλυσίδας (on-chain), αποκεντρωμενος μηχανισμός διακυβέρνησης, η φάση Voltaire.

Περίληψη

Προτείνουμε μια αναθεώρηση, στο εντός της αλυσιδας (On-Chain) του Cardano, σύστημα διακυβέρνησης, για την υποστήριξη των νέων απαιτήσεων στη φάση Voltaire. Η υπάρχουσα εξειδικευμένη υποστήριξη διακυβέρνησης για ενημερώσεις παραμέτρων πρωτοκόλλου και πιστοποιητικά MIR, θα καταργηθεί και θα προστεθούν δύο νέα πεδία στην είδη υπάρχουσα διεπαφή συναλλαγών.

 1. Ενεργειες διακυβέρνησης;

 2. Ψήφοι

Σε κάθε χρήστη του Cardano, θα επιτρέπεται να υποβάλει μια ενέργεια διακυβέρνησης. Τρεις διακεκριμενες ομάδες, θα είναι υπεύθυνες για την επικυρωση των συγκεκριμένων ενεργειών διακυβερνησης, με τις ψήφους τους.

 1. Η επιτροπή καταστατικου;

 2. Μια ομάδα εξουσιοδοτημενων αντιπροσώπων (εφεξής DReps); και

 3. Οι χειριστές του stake pool ( εφεξής SPOs)

Οι επικυρωμένες ενέργειες μπορούν στη συνέχεια να θεσπιστούν on-chain, ακολουθώντας ένα σύνολο καλά καθορισμένων κανόνων.

Όπως και με τα stake pools, οποιοσδήποτε κάτοχος Ada θα μπορεί να εγγραφεί ως DRep και επομένως να επιλέξει να εκπροσωπήσει τον εαυτό του εάν το επιθυμεί ή μπορεί, αντ’ αυτού, να εκχωρήσει τα δικαιώματα ψήφου του σε οποιονδήποτε άλλο εγγεγραμμένο αντιπρόσωπο. Τα δικαιώματα ψήφου θα βασίζονται στην κατοχή του νομίσματος ada.

Ευχαριστίες:

Πολλοί άνθρωποι συζήτησαν και συνεισέφεραν σε αυτό το έγγραφο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους παρακάτω που παρείχαν την σοφία και τις γνώσεις τους.

Jack Briggs

Tim Harrison

Andre Knispel

Philip Lazos

Michael Madoff

Evangelos Markakis

Joel Telpner

Thomas Upfield

Κίνητρα

Οδεύουμε προς την εποχή Voltaire , θέτοντας τα θεμέλια για αποκεντρωμένες λήψεις αποφάσεων. Η CIP περιγράφει έναν μηχανισμό για τη διακυβέρνηση εντός της αλυσίδας που θα στηρίξει τη φάση Voltaire του Cardano. Το έγγραφο βασίζεται και επεκτείνει το αρχικό σύστημα διακυβέρνησης του Cardano που βασιζόταν σε έναν σταθερό αριθμό κλειδιών διακυβέρνησης. Στόχος του είναι να παρέχει ένα πρώτο βήμα που να έχει αξία και να είναι τεχνικά εφικτό στο εγγύς μέλλον ως μέρος του προτεινόμενου συστήματος διακυβέρνησης Voltaire.

Επιδιώκει επίσης να λειτουργήσει ως σημείο εκκίνησης για τη συνέχιση της συμβολής της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων ρυθμίσεων στο αρχικό μέρος και άλλων ρυθμίσεων στην αλυσίδα. Μεταγενέστερες προτάσεις μπορούν να προσαρμόσουν και να επεκτείνουν την παρούσα πρόταση ώστε να ανταποκρίνεται σε νέες ανάγκες διακυβέρνησης.

Τρέχων σχεδιασμός

Ο υφιστάμενος μηχανισμός διακυβέρνησης της αλυσίδας Cardano (που εισήχθη στην εποχή του ledger Shelley) είναι ικανός για:

 1. Να τροποποιεί τις τιμές των παραμέτρων του πρωτοκόλλου (συμπεριλαμβανομένης της έναρξης σκληρών διακλαδώσεων/hard forks) και

 2. Να μεταφέρει Ada από τα αποθεματικά και το θησαυροφυλάκιο (και επίσης να μετακινεί Ada μεταξύ των αποθεματικών και του θησαυροφυλακίου).

Στο τρέχον σύστημα, οι ενέργειες διακυβέρνησης ξεκινούν από ειδικές συναλλαγές που απαιτούν εξουσιοδοτήσεις Quorum-Many από τα κλειδιά διακυβέρνησης (5 από τα 7 στο mainnet του Cardano)

 1. Τα πεδία στο σώμα της συναλλαγής παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την ενέργεια που πρόκειται να πραγματοποιηθεί: είτε πρόκειται για αλλαγή των παραμέτρων του πρωτοκόλλου είτε για έναρξη μεταφοράς κεφαλαίων. Κάθε συναλλαγή μπορεί να προκαλέσει ακριβώς ένα είδος ενέργειας, αλλά μια μεμονωμένη ενέργεια μπορεί να πραγματοποιήσει πολλαπλές αλλαγές.

Οι ενημερώσεις παραμέτρων πρωτοκόλλου χρησιμοποιούν το πεδίο συναλλαγής nº6 του σώματος της συναλλαγής.

 • Οι κινήσεις του ταμείου και των αποθεματικών χρησιμοποιούν πιστοποιητικά Move Instantaneous Rewards (συντομογραφία MIR).

Οι επιτυχείς ενέργειες διακυβέρνησης εφαρμόζονται στο όριο ενός epoch/εποχής (τίθενται σε ισχύ).

Μία από τις παραμέτρους του πρωτοκόλλου είναι αρκετά σημαντική ώστε να αξίζει ιδιαίτερης προσοχής: η αλλαγή της κύριας έκδοσης του πρωτοκόλλου επιτρέπει στο Cardano να θέτει σε ισχύ ελεγχόμενες σκληρές διακλαδώσεις (hard forks). Αυτός ο τύπος ενημέρωσης, επομένως, έχει ειδικό καθεστώς μεταξύ των πιθανών ενημερώσεων παραμέτρων πρωτοκόλλου.

Ελλείψεις του σχεδιασμού διακυβέρνησης Shelley

Ο τρέχων σχεδιασμός είχε ως στόχο να παρέχει μια απλή, μεταβατική προσέγγιση στη διακυβέρνηση. Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ορισμένων ελλείψεων του εν λόγω σχεδιασμού.

 1. Δεν αφήνει περιθώρια για την ενεργό συμμετοχή των κατόχων Ada στην αλυσίδα. Ενώ οι αλλαγές στο πρωτόκολλο είναι συνήθως αποτέλεσμα συζητήσεων με επιλεγμένους φορείς της κοινότητας, η διαδικασία καθοδηγείται κυρίως από τις ιδρυτικές οντότητες. Η διασφάλιση ότι όλοι μπορούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους είναι δυσκίνητη και μπορεί να εκληφθεί ως αυθαίρετη κατά καιρούς.

 2. Οι κινήσεις από το ταμείο μπορεί να είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν και αποτελούν ένα κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα. Είναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερα επίπεδα ελέγχου αυτών των κινήσεων.

 3. Ενώ πρέπει να αντιμετωπίζονται ειδικά από τους SPO, οι σκληρές διακλαδώσεις/hard forks δεν διαφοροποιούνται από άλλες αλλαγές παραμέτρων του πρωτοκόλλου.

 4. Τέλος, ενώ επί του παρόντος υπάρχει ένα κάπως κοινό όραμα για το Cardano, το οποίο μοιράζονται οι ιδρυτικές οντότητες και πολλά μέλη της κοινότητας, δεν υπάρχει ένα σαφώς καθορισμένο έγγραφο στο οποίο να καταγράφονται αυτές οι κατευθυντήριες αρχές. Είναι λογικό να αξιοποιηθεί η αλυσίδα μπλοκ/blockchain Cardano για την καταγραφή του ήθους του ίδιου του έργου με αμετάβλητο τρόπο, ως το επίσημο Καταστατικό του Cardano.

Προδιαγραφές

 • Το Καταστατικό του Cardano

 • Η επιτροπή καταστατικού

 • Αρχική επιτροπή

 • Αντικατάσταση της επιτροπής

 • Δράσεις διακυβέρνησης

-Επικύρωση

 • Απαιτήσεις

-Κύκλος ζωής

 • Θέσπιση σε ισχύ
 • Περιεχόμενο
 • Αναγνωριστικά ενεργειών διακυβέρνησης
 • Ψήφοι

o Κατάσταση διακυβέρνησης

o Ανενεργές ψήφοι

 • Εντεταλμένοι αντιπρόσωποι/Delegated Represantatives (DReps)

o Νέα κατανομή συμμετοχών/stake για DReps

o Ορισμοί γύρω από το μερίδιο/stake ψήφου

Το καταστατικό του Cardano

Το Καταστατικό είναι ένα έγγραφο κειμένου που ορίζει τις κοινές αξίες και τις κατευθυντήριες αρχές του Cardano. Σε αυτό το στάδιο, προορίζεται να είναι ένα πληροφοριακό έγγραφο που αποτυπώνει με σαφήνεια τις βασικές αξίες του Cardano. Σε μεταγενέστερο στάδιο, μπορούμε να φανταστούμε ότι το Καταστατικό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα σύνολο κανόνων που βασίζονται σε έξυπνες συμβάσεις/smart contracts και καθοδηγούν ολόκληρο το πλαίσιο διακυβέρνησης. Προς το παρόν, ωστόσο, το Καταστατικό θα παραμείνει ένα έγγραφο εκτός αλυσίδας, του οποίου το hash digest value? θα καταγράφεται στην αλυσίδα.

Η Επιτροπή Καταστατικού

Ορίζουμε μια Επιτροπή Καταστατικού η οποία αντιπροσωπεύει ένα σύνολο φυσικών ή νομικών προσώπων (που συνδέονται με ένα ζεύγος διαπιστευτηρίων Ed25519) τα οποία είναι υπεύθυνα για την εποπτεία των ενεργειών διακυβέρνησης, που ορίζονται στην ενότητα παρακάτω και τη διασφάλιση του σεβασμού του Καταστατικού.

Η Επιτροπή Καταστατικού θεωρείται ότι βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε μία από τις ακόλουθες δύο καταστάσεις:

 1. κανονική κατάσταση (δηλαδή κατάσταση εμπιστοσύνης)- ή

 2. σε κατάσταση δυσπιστίας

Σε κατάσταση δυσπιστίας, η τρέχουσα επιτροπή δεν είναι πλέον σε θέση να συμμετέχει σε ενέργειες διακυβέρνησης και πρέπει να αντικατασταθεί πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας διακυβέρνησης (βλ. παρακάτω). Τυχόν εκκρεμείς ενέργειες διακυβέρνησης καθίστανται άκυρες αμέσως μόλις η επιτροπή εισέλθει σε κατάσταση δυσπιστίας.

Η Επιτροπή Καταστατικού θα χρησιμοποιεί ένα σύστημα θερμού και ψυχρού κλειδιού. Τα θερμά κλειδιά θα επαναχρησιμοποιήσουν τον υπάρχοντα μηχανισμό genesis delegation certificate που ισχύει από την αρχή της εποχής Shelley.

Αρχική Επιτροπή Καταστατικού

Η αρχική Επιτροπή Καταστατικού θα αποτελεί τον πυρήνα ενός οργανισμού που θα βασίζεται στα μέλη και θα είναι αφιερωμένος στην ανάπτυξη του Cardano. Ο τελικός κατάλογος των μελών δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα, θα αποτελείται από ορισμένες από τις ιδρυτικές οντότητες, όπως η Input Output Global και το Cardano Foundation, καθώς και από βασικούς παράγοντες της κοινότητας που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία διακυβέρνησης του Cardano.

Αντικατάσταση της Επιτροπής Καταστατικού

Η Επιτροπή Καταστατικού μπορεί να αντικατασταθεί με έναν από τους δύο τρόπους:

 • Όταν βρίσκεται σε κανονική κατάσταση/normal state (δηλαδή σε κατάσταση εμπιστοσύνης), η επιτροπή μπορεί να αντικατασταθεί μέσω μιας ειδικής ενέργειας διακυβέρνησης (ενέργεια 2 παρακάτω) που απαιτεί την έγκριση τόσο της τρέχουσας Επιτροπής Καταστατικού όσο και των DReps.

 • Όταν βρίσκεται σε κατάσταση δυσπιστίας/no-confidence, η επιτροπή μπορεί επίσης να αντικατασταθεί μέσω μίας ειδικής ενέργειας διακυβέρνησης (ενέργεια 5 παρακάτω), αλλά αυτή απαιτεί την έγκριση των SPO και των DReps.

Το μέγεθος της Επιτροπής Καταστατικού

Σε αντίθεση με τον σχεδιασμό διακυβέρνησης του Shelley, το μέγεθος της επιτροπής δεν είναι σταθερό. Μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή εγκαθίσταται νέα επιτροπή. Παρομοίως, η απαρτία (ο αριθμός των ψήφων που απαιτούνται για τη θέσπιση ενεργειών διακυβέρνησης) δεν είναι σταθερή και μπορεί να μεταβάλλεται κάθε φορά που εγκαθίσταται μια νέα επιτροπή. Αυτό δίνει μεγάλη ευελιξία.

Ενέργειες διακυβέρνησης

Ορίζουμε έξι διαφορετικούς τύπους ενεργειών διακυβέρνησης. Μια ενέργεια διακυβέρνησης είναι ένα γεγονός εντός της αλυσίδας που ενεργοποιείται από μια συναλλαγή και έχει μια προθεσμία μετά την οποία δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ.

Μια ενέργεια λέγεται ότι επικυρώνεται όταν συγκεντρώνει αρκετές ψήφους υπέρ της (μέσω κανόνων και παραμέτρων που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω). Μια ενέργεια που δεν συγκεντρώνει επαρκείς θετικές ψήφους πριν από την προθεσμία της λέγεται, ότι έχει λήξει. Μια δράση που έχει επικυρωθεί λέγεται ότι τίθεται σε εφαρμογή μόλις ενεργοποιηθεί στο δίκτυο. Ανεξάρτητα από το αν έχουν επικυρωθεί, οι ενέργειες μπορούν ωστόσο να εγκαταλειφθούν χωρίς να τεθούν σε ισχύ, εάν, για παράδειγμα, τεθεί σε ισχύ μια πρόταση δυσπιστίας.

Ενέργεια Περιγραφή
1. Πρόταση δυσπιστίας Πρόταση για τη δημιουργία κατάστασης δυσπιστίας στην τρέχουσα Επιτροπή Καταστατικού
2. Νέα Επιτροπή Καταστατικού και/ή μέγεθος απαρτίας Αλλαγή των μελών της Επιτροπής Καταστατικού και/ή στο όριο υπογραφών
3. Επικαιροποίηση Καταστατικού Τροποποίηση του Καταστατικού εκτός αλυσίδας/off-chain, η οποία καταγράφεται ως hash του εγγράφου κειμένου, εντός της αλυσίδας/on-chain
4. Έναρξη Hard-Fork Προκαλεί μια μη συμβατή προς τα πίσω αναβάθμιση του δικτύου; απαιτεί προηγούμενη αναβάθμιση λογισμικού
5. Αλλαγές παραμέτρων προτοκόλλου Οποιαδήποτε αλλαγή σε μία ή περισσότερες ανανεώσιμες παραμέτρους πρωτοκόλλου, εξαιρουμένων των αλλαγών σε μεγάλες εκδόσεις πρωτοκόλλου (“hard forks”)
6. Αναλήψεις θησαυροφυλακίου Κινήσεις από το θησαυροφυλάκιο, υπό-κατηγοριοποιημένες σε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες αναλήψεις (με βάση το ποσό του Lovelace που πρόκειται να αναληφθεί). Τα κατώτατα όρια για τις αναλήψεις από το ταμείο συζητούνται παρακάτω…

Οποιοσδήποτε κάτοχος Ada μπορεί να υποβάλει μια ενέργεια διακυβέρνησης στην αλυσίδα. Πρέπει να παράσχει μια κατάθεση Gov-Deposit Lovelace, η οποία θα επιστραφεί όταν η δράση οριστικοποιηθεί (είτε επικυρωθεί, είτε έχει απορριφθεί, είτε έχει λήξει).

Σημειώστε ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα ακραίο μέτρο που επιτρέπει στους κατόχους Ada να ανακαλέσουν την εξουσία που έχει παραχωρηθεί στην τρέχουσα Επιτροπή Κταστατικού. Οποιεσδήποτε εκκρεμείς ενέργειες διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχει επικυρώσει η επιτροπή, θα αποσυρθούν εάν η πρόταση τεθεί σε ισχύ. Όσον αφορά άλλες ενέργειες διακυβέρνησης, ακολουθούν ψηφοφορίες, ακολουθούμενες από επικύρωση ή λήξη.

Επικύρωση

Οι δράσεις διακυβέρνησης επικυρώνονται μέσω ενεργειών ψηφοφορίας εντός αλυσίδας (on-chain). Διαφορετικά είδη ενεργειών διακυβέρνησης έχουν διαφορετικές απαιτήσεις επικύρωσης: ανάλογα με το είδος της ενέργειας διακυβέρνησης, μια ενέργεια θα επικυρωθεί εάν συμβεί κάποιος συγκεκριμένος συνδυασμός των ακόλουθων:

 • η συντακτικη επιτροπη εγκρίνει τη δράση (απαρτία-πολλά μέλη ψηφίζουν “ναι”),
 • οι DReps εγκρίνουν τη δράση (το μερίδιο που ελέγχεται από τα DReps που ψηφίζουν “ναι” πληρεί ένα ορισμένο όριο του συνολικού εγγεγραμμένου μεριδίου ψήφου),
 • οι SPOs εγκρίνουν τη δράση (το μερίδιο που ελέγχεται από τους SPOs που ψηφίζουν “ναι” πληρεί ένα ορισμένο όριο επί του συνολικού εγγεγραμμένου μεριδίου ψήφου).

Προειδοποίηση: Όπως εξηγείται παρακάτω, ισχύουν διαφορετικές κατανομές μεριδίων για τα DReps και τα SPOs.

Απαιτήσεις

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει λεπτομερώς τις απαιτήσεις επικύρωσης για κάθε σενάριο ενέργειας διακυβέρνησης. Οι στήλες αντιπροσωπεύουν:

 • Τύπος δράσης διακυβέρνησης

Ο τύπος της ενέργειας διακυβέρνησης. Σημειώστε ότι οι τρεις πιθανές δράσεις διαχείρισης αφορούν τα ποσά Lovelace T0, T1, T2 και T3.

 • Συνταγματική επιτροπή

Η τιμή :heavy_check_mark: υποδηλώνει ότι απαιτείται απαρτία-πολλές ψήφοι “ναι” της Συντακτικής Επιτροπής.

Μια τιμή :x: σημαίνει ότι δεν ισχύουν οι ψήφοι της Συντακτικής Επιτροπής.

 • DReps

Το κατώτατο όριο ψήφου DRep που πρέπει να πληρείται ως ποσοστό του ενεργού ποσοστού ψήφου, το οποίο κυμαίνεται από 0 έως 100 (συμπεριλαμβανομένου).

 • AVST

Το κατώτατο όριο ενεργού ποσοστού ψήφου. Το ποσοστό που χρησιμοποιείται για να καθοριστεί αν υπάρχει επαρκές ενεργό μερίδιο ψήφου.

 • AVST fallback

Η συνθήκη εφεδρείας εάν δεν πληρούται το κατώφλι AVST.

 • Καμία: δεν υπάρχει εφεδρεία, η δράση δεν μπορεί να επικυρωθεί αν δεν επιτευχθεί το κατώφλι AVST.

 • Ψήφος SPO: η δράση μπορεί να επικυρωθεί εάν υπάρχει επαρκής υποστήριξη με ψήφο SPO.

 • SPOs

Το κατώτατο όριο ψήφου SPO που πρέπει να ικανοποιηθεί ως ποσοστό της συμμετοχής που κατέχουν όλες οι ομάδες συμμετοχών. Η ψήφος SPO λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν το κατώφλι AVST είναι :x: ή το AVST είναι κάτω από το κατώφλι AVST.

Τύπος δράσης διακυβέρνησης Συνταγματική επιτροπή DReps AVST AVST Fallback SPOs
1. Πρόταση δυσπιστίας :x: P1 Q1 Καμία R1
2(a). Νέα επιτροπή/απαρτία (κανονική κατάσταση) :heavy_check_mark: P2a Q2a SPO ψηφοφορία R2a
2(b). Νέα επιτροπή/απαρτία (κατάσταση δυσπιστίας) :x: P2b Q2b Καμία R2b
3. Επικαιροποίηση του Συντάγματος :heavy_check_mark: P3 Q3 SPO ψηφοφορία R3
4. Έναρξη Hard-Fork :heavy_check_mark: P4 0 - R4
5. Αλλαγές παραμέτρων πρωτοκόλλου :heavy_check_mark: P5 Q5 SPO ψηφοφορία R5
6(a). Ανάληψη του ταμείου, [T0,T1) :heavy_check_mark: P6a Q6a SPO ψηφοφορία R6a
6(b). Ανάληψη του ταμείου, [T1,T2) :heavy_check_mark: P6b Q6b SPO Vote R6b
6(c). Ανάληψη του ταμείου, [T2,T3) :heavy_check_mark: P6c Q6c SPO Vote R6c

Ορισμένες από τις παραμέτρους που δίνονται σε αυτόν τον πίνακα ( P1 … R6c, T1 … T3 ) μπορεί να παράμετροι οι οποίες μπορουν να ανανεωθούν μέσω του πρωτοκόλλου, αλλά άλλες πρέπει να είναι ορισμένες εξ αρχής χωρίς δυνατότητα αλλαγής.Η παρούσα πρόταση αφήνει σκόπιμα ανοικτή προς συζήτηση τόσο αυτή την επιλογή όσο και την επιλογή των πραγματικών τιμών των παραμέτρων.

Σημείωση: Για όλες τις αναλήψεις από το ταμείο, το όριο ανάληψης είναι το συνολικό ποσό του Lovelace που αποσύρεται από την ενέργεια, και όχι το ποσό οποιασδήποτε μεμονωμένης ανάληψης, εάν η ενέργεια ορίζει απο περισσότερες από μία αναλήψεις.

Κύκλος ζωής ενέργειας διακυβέρνησης

Οι ενέργειες διακυβέρνησης ελέγχονται για επικύρωση μόνο σε μια ορισμένη εποχή. Αυτή η καθυστέρηση επιτρέπει σε όλους να ψηφίσουν για κάθε πρόταση και να αποδείξουν ότι είναι ενεργές.

Το πολύ μία ενέργεια διακυβέρνησης κάθε τύπου (δηλαδή μία από κάθε μία από τις έξι κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω) μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή σε κάθε δεδομένη εποχή. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρξει μόνο μία ενέργεια ανάληψης ταμειακών διαθεσίμων σε μία μόνο εποχή (μπορεί, ωστόσο, να περιλαμβάνει πολλές μεμονωμένες αναλήψεις).

Μόλις επικυρωθούν, οι ενέργειες θα μπουν στο στάδιο, για να τεθούν σε ισχύ. Οι δράσεις που έχουν σταδιοποιηθεί θα τεθούν σε εφαρμογή στην επόμενη εποχή, εκτός εάν αποσυρθούν. Συνεπώς, όλες οι υποβληθείσες δράσεις διακυβέρνησης είτε:

 1. θα επικυρωθούν,
 2. θα αποσυρθούν ως αποτέλεσμα κάποιας ενέργειας υψηλότερης προτεραιότητας- ή αλλιώς
 3. θα λήξουν μετά από έναν αριθμό εποχών.

Οι καταθέσεις επιστρέφονται αμέσως όταν είτε:

 1. μια επικυρωμένη ενέργεια τίθεται σε ισχύ,
 2. η ενέργεια λήγει- ή
 3. μια επικυρωμένη ενέργεια εγκαταλείπεται.

Η επικύρωση εξηγείται λεπτομερέστερα στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου.

Σημείωση: Ο σχεδιασμός αυτός, σημαίνει, ότι η πρώτη ενέργεια διακυβέρνησης ενός συγκεκριμένου τύπου που θα επικυρωθεί θα σταδιοδρομηθεί για να τεθεί σε ισχύ μέσα σε μια εποχή.

Θέση σε ισχύ

Οι επικυρωμένες ενέργειες μπορούν να τεθούν σε ισχύ σε ένα όριο εποχής. Κατά τη διάρκεια της θέσπισης, οι δράσεις στην ομάδα σταδιοποίησης για την τρέχουσα εποχή ιεραρχούνται ως εξής:

 • Πρόταση δυσπιστίας,
 • Νέα Συνταγματική Επιτροπή ή αλλαγή του μεγέθους της απαρτίας,
 • Επικαιροποίηση του Συντάγματος,
 • Έναρξη Hard Fork,
 • Αλλαγές στις παραμέτρους του πρωτοκόλλου,
 • Αποσύρσεις από το ταμείο.

Όπως περιγράφεται παραπάνω, το πολύ μία ενέργεια κάθε τύπου μπορεί να τεθεί σε ισχύ σε κάθε δεδομένη εποχή. Έτσι, μια επικυρωμένη ενέργεια “Πρόταση δυσπιστίας” θα τεθεί σε ισχύ πρώτα, αν υπάρχει, και ούτω καθεξής.

Μια επιτυχημένη “Πρόταση δυσπιστίας”, η εκλογή νέας Συντακτικής Επιτροπής ή μια συνταγματική αλλαγή ακυρώνει όλες τις άλλες μη εκτελεσθείσες ενέργειες διακυβέρνησης (είτε έχουν επικυρωθεί είτε όχι), με αποτέλεσμα να εγκαταλείπονται αμέσως χωρίς ποτέ να τεθούν σε ισχύ. Οι προκαταβολές για τις ενέργειες που ακυρώθηκαν θα επιστραφούν αμέσως.

Περιεχόμενο μιας δράσης διακυβέρνησης

Κάθε δράση διακυβέρνησης θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • ένα ποσό κατάθεσης (καταγεγραμμένο, δεδομένου ότι το ποσό είναι μια ανανεώσιμη παράμετρος πρωτοκόλλου),
 • μια διεύθυνση ανταμοιβής για την παραλαβή της επιστρεφόμενης κατάθεσης,
 • μια διεύθυνση URL για τυχόν μεταδεδομένα που απαιτούνται για την αιτιολόγηση της ενέργειας,
 • έναν κατακερματισμό του περιεχομένου αυτής της διεύθυνσης URL μεταδεδομένων.

// TODO: Παροχή μιας προδιαγραφής CBOR στο παράρτημα για αυτή τη νέα οντότητα στην αλυσίδα.

Επιπλέον, η ενέργεια θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Για αλλαγές παραμέτρων πρωτοκόλλου - τις τροποποιημένες παραμέτρους,
 2. Για έναρξη hard fork - η νέα κύρια έκδοση πρωτοκόλλου, η οποία πρέπει να είναι κατά μία μεγαλύτερη από την τρέχουσα έκδοση,
 3. Για αναλήψεις από το θησαυροφυλάκιο - μια αντιστοίχιση από τα διαπιστευτήρια του stake σε θετικό αριθμό Lovelace,
 4. Για ενημερώσεις του Συντάγματος - ένα 32 byte blake2b-256 hash digest του εγγράφου του Συντάγματος,
 5. Για νέες συνταγματικές επιτροπές και αλλαγές στο μέγεθος της απαρτίας - ένα σύνολο κατακερματισμών (hash) κλειδιών και ένας θετικός αριθμός που δεν είναι μεγαλύτερος από το μέγεθος της επιτροπής,
 6. Για πρόταση δυσπιστίας - τίποτα άλλο.

Το ποσό της κατάθεσης θα προστίθεται στο ταμείο καταθέσεων, παρόμοια με τις καταθέσεις των χρηματοδοτών.

Αναγνωριστικά δράσης διακυβέρνησης

Σε κάθε αποδεκτή ενέργεια διακυβέρνησης θα εκχωρείται ένα μοναδικό αναγνωριστικό (γνωστό και ως ID της ενέργειας διακυβέρνησης), το οποίο θα αποτελείται από το ID της συναλλαγής που τη δημιούργησε και τον δείκτη στο σώμα της συναλλαγής που παραπέμπει σε αυτήν.

Ψήφοι

Κάθε συναλλαγή ψηφοφορίας αποτελείται από τα εξής:

 • ένα αναγνωριστικό πράξης διακυβέρνησης (governance action ID),
 • έναν ρόλο - Συνταγματική Επιτροπή, DRep ή SPO,
 • ένα key-hash (το οποίο θα επαληθεύεται ότι έχει τον παραπάνω ρόλο),
 • μια διεύθυνση URL για τυχόν μεταδεδομένα που σχετίζονται με την ψηφοφορία,
 • έναν κατακερματισμό (hash) του περιεχομένου αυτής της διεύθυνσης URL,
 • μια ψήφος ναι/όχι/αποχή.

Σημειώστε ότι οι ψήφοι “αποχής” δεν περιλαμβάνονται στο “ενεργό μερίδιο ψήφου”. Σημειώστε επίσης ότι η ψήφος αποχής είναι διαφορετική από την αποχή από την ψηφοφορία (η πρώτη είναι ορατή στην αλυσίδα, η δεύτερη όχι). Για να αποφύγουμε τη σύγχυση, θα χρησιμοποιούμε τη λέξη “αποχή” από αυτό το σημείο και μετά μόνο για να εννοούμε την ψήφο αποχής.

Ο κατακερματισμός του κλειδιού (hash key) θα ενεργοποιήσει τον κατάλληλο έλεγχο υπογραφής στο σώμα της συναλλαγής σύμφωνα με τον υπάρχοντα κανόνα UTxOW ledger.

Οι ψήφοι μπορούν να δοθούν πολλές φορές για κάθε ενέργεια διακυβέρνησης με ένα μόνο hash κλειδιού (hash key). Οι σωστά υποβληθείσες ψήφοι υπερισχύουν τυχόν παλαιότερων ψήφων για το ίδιο hash key και τον ίδιο ρόλο. Μόλις επικυρωθεί μια ενέργεια διακυβέρνησης, η ψηφοφορία λήγει. Τυχόν μελλοντικές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε καταγράφονται (είτε είναι ναι, είτε όχι, είτε απέχουν).

Κράτος διακυβέρνησης

Όταν μια ενέργεια διακυβέρνησης υποβάλλεται με επιτυχία στην αλυσίδα, η πρόοδός της θα παρακολουθείται από το καθολικό(Ledger). Συγκεκριμένα, θα παρακολουθούνται τα ακόλουθα:

 • το αναγνωριστικό δράσης διακυβέρνησης
 • την εποχή που λήγει η δράση.
 • το ποσό της κατάθεσης
 • τη διεύθυνση ανταμοιβών που θα λάβει την κατάθεση όταν επιστραφεί
 • το σύνολο των ψήφων ναι/όχι/αποχή της Συνταγματικής Επιτροπής για αυτή τη δράση
 • το σύνολο των ψήφων ναι/όχι/αποχή των DReps για αυτήν την ενέργεια
 • το σύνολο των ψήφων ναι/όχι/αποχή των SPO για αυτή τη δράση.

Παλιές ψήφοι

Οι ψήφοι από τα DReps και τα SPO μπορεί να γίνουν άνευ σημασίας αφού ξεπεράσουν τα όρια της εποχής, καθώς μπορεί να μην εγγραφούν. Επομένως, όλες οι μη καταχωρημένες ψήφοι ακυρώνονται πριν εξεταστούν τυχόν νέες ψήφοι.

Αλλαγές στο Στιγμιότυπο ψήφων

Δεδομένου ότι το στιγμιότυπο ψήφων αλλάζει σε κάθε όριο εποχής, πρέπει να υπολογιστεί ένας νέος τρέχων καταλογισμός ψήφων για κάθε ενέργεια διακυβέρνησης με βάση τις ψήφους που έχουν ψηφιστεί πριν από την καταμέτρηση τυχόν νέων ψήφων. Έτσι αποφεύγεται η χρήση των ίδιων ψήφων δύο ή περισσότερες φορές. Αυτός ο νέος καταλογισμός μπορεί να οδηγήσει σε άμεση επικύρωση μιας δράσης διακυβέρνησης.

Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι (DReps)

Προειδοποίηση Ο σχεδιασμός των DReps εξακολουθεί να υπόκειται σε αλλαγές και δεν πρέπει να συγχέεται με το Project Catalyst DReps.

Στα υπάρχοντα κλειδιά ψήφων θα ανατεθούν νέες ευθύνες. Θα μπορούν να αναθέσουν το μερίδιό τους στο DReps. Η εγγραφή DRep θα μιμηθεί τους υπάρχοντες μηχανισμούς ανάθεσης ψήφων (μέσω πιστοποιητικών).

Θα προστεθούν οι ακόλουθοι νέοι τύποι βεβαιώσεων ψήφου:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής DRep. Συμπεριλαμβανομένου:

 • DRep ID: κατακερματισμός του κλειδιού επαλήθευσης

 • μια διεύθυνση URL για τυχόν μεταδεδομένα που σχετίζονται με το DRep

 • έναν κατακερματισμό των περιεχομένων αυτής της διεύθυνσης URL

 • Πιστοποιητικό συνταξιοδότησης DRep. Συμπεριλαμβανομένου:

 • Αναγνωριστικό DRep

 • αριθμός εποχής μετά τον οποίο το DRep θα αποσυρθεί

 • Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης ψήφου. Συμπεριλαμβανομένου:

 • διαπιστευτήριο ψήφου

 • Αναγνωριστικό DRep

// TODO: Παρέχετε τις προδιαγραφές CBOR στο παράρτημα για αυτά τα νέα πιστοποιητικά.

Το σύστημα εξουσιοδότησης (δηλαδή ποιες υπογραφές απαιτούνται) μιμείται το υπάρχον σύστημα εξουσιοδότησης πιστοποιητικού ανάθεσης συμμετοχής.

Νέα διανομή ψήφων για DReps

Εκτός από την υπάρχουσα κατανομή διαπιστευτηρίων ανά ψήφο και την κατανομή ανά μερίδιο, θα έχουμε τώρα μια νέα διανομή ψήφου ανά DRep.

Αυτή η κατανομή θα καθορίσει πόσο μερίδιο υποστηρίζεται από κάθε “ναι” από ένα DRep. Το ακριβές στιγμιότυπο ψήφων που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μπλοκ από τα SPOs θα χρησιμοποιηθεί επίσης για τα DReps για ψηφοφορία.

Ορισμοί που αφορούν το μερίδιο ψήφου

Ορίζουμε ορισμένες έννοιες σχετικά με το μερίδιο ψήφου:

 • Το Lovelace που περιέχεται σε μια έξοδο συναλλαγής θεωρείται ενεργό για ψηφοφορία εάν:

 • Περιέχει ένα εγγεγραμμένο διαπιστευτήριο μεριδίου.

 • Το διαπιστευτήριο μεριδιου έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα ψήφου του σε ένα εγγεγραμμένο DRep.

 • Σε σχέση με κάποιο δεδομένο ποσοστό P, λέμε ότι υπάρχει επαρκές μερίδιο ενεργού ψήφου εάν η αναλογία του συνολικού μεριδίου ενεργού ψήφου προς το συνολικό μερίδιο συμμετοχής σε κυκλοφορία είναι τουλάχιστον P.

 • Σε σχέση με ένα ποσοστό P, ένα όριο ψήφου DRep (SPO) έχει καλυφθεί εάν το άθροισμα του σχετικού μεριδίου που ελέγχεται από τα DReps (SPO) που ψηφίζουν «ναι» σε μια ενέργεια διακυβέρνησης μείον το άθροισμα του σχετικού μεριδίου που ελέγχεται από το DReps ( SPO) ψηφίζοντας «όχι» είναι τουλάχιστον P.

Σημείωση Υπάρχουν αρκετοί εναλλακτικοί ορισμοί για το “συνολικό μερίδιο σε κυκλοφορία”:

 1. Το άθροισμα των λογαριασμών UTxO και ανταμοιβών.
 2. Το άθροισμα του UTxO, των λογαριασμών ανταμοιβών, του ποτ προμήθειας και του δοχείου κατάθεσης.
 3. Η συνολική προσφορά ADA (δηλαδή 45 δισεκατομμύρια ADA) μείον τα αποθεματικά. Αφήνουμε την επιλογή ανοιχτή για συζήτηση.

Νέες παράμετροι πρωτοκόλλου

Θα χρειαστούν νέες παράμετροι πρωτοκόλλου για τα ακόλουθα:

 • το ποσό της κατάθεσης για τη δράση διακυβέρνησης
 • τη λήξη της δράσης διακυβέρνησης (ως αριθμός εποχών από την τρέχουσα εποχή)
 • τα κατώτατα όρια για αναλήψεις ταμείων
 • καθένα από τα κατώτατα όρια επικύρωσης

Όπως περιγράφεται παραπάνω, ορισμένα από αυτά θα μπορούν να ενημερωθούν. άλλα θα είναι κωδικοποιημένα.

// TODO: Αποφασίστε για τις αρχικές τιμές παραμέτρων και εάν θα πρέπει να μπορούν να ενημερωθούν.

// TODO: Αποφασίστε για τους όρους συνοχής σχετικά με τα κατώτατα όρια ψηφοφορίας. Για παράδειγμα, το όριο για μια πρόταση μομφής θα πρέπει να είναι αναμφισβήτητα υψηλότερο από αυτό μιας μικρής απόσυρσης ταμείων.

Επιπλέον, η αρχική Συνταγματική Επιτροπή και το αρχικό Σύνταγμα θα πρέπει να οριστούν ως μέρος μιας διαδικασίας bootstrap.

Αλλαγές στους υπάρχοντες κανόνες του καθολικού (Ledger)

 • Ο κανόνας μετάβασης PPUP θα ξαναγραφτεί και θα μετακινηθεί εκτός του κανόνα UTxO και μέσα στον κανόνα LEDGER ως νέος κανόνας TALLY.

Θα επεξεργάζεται τις ενέργειες διακυβέρνησης και τις ψήφους, θα τις επικυρώνει και θα οργανώνει ενέργειες διακυβέρνησης για ισχύ στην τρέχουσα ή την επόμενη εποχή, ανάλογα με την περίπτωση.

 • Ο κανόνας μετάβασης NEWEPOCH θα τροποποιηθεί.
 • Ο δευτερεύων κανόνας MIR θα καταργηθεί.
 • Ένας νέος κανόνας ENACTMENT θα κληθεί αμέσως μετά τον κανόνα EPOCH. Αυτός ο κανόνας θα θεσπίσει ενέργειες διακυβέρνησης που έχουν προηγουμένως επικυρωθεί.
 • Ο κανόνας EPOCH δεν θα καλεί πλέον τον δευτερεύοντα κανόνα NEWPP ούτε θα υπολογίζει εάν η απαρτία επιτυγχάνεται στην κατάσταση PPUP.

Περισσότερα για τα κίνητρα DRep

Πρέπει να προσδιοριστούν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί κινήτρων, με τα κεφάλαια να προέρχονται πιθανότατα από την ανά εποχή κατανομή του ταμείου. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί απόδοσης, καθώς θα ήταν προβληματικό αν αναμένεται να ψηφίσουν εκατομμύρια DReps για κάθε δράση διακυβέρνησης.

Ορισμένες επιλογές κινήτρων για τη διασφάλιση ενός διαχειρίσιμου αριθμού DReps περιλαμβάνουν:

 • Απαιτείται μεγάλη κατάθεση κατά την εγγραφή του ως DRep.
 • Ένα σχήμα κινήτρων παρόμοιο με το πρόγραμμα ανταμοιβής δεξαμενής ψήφων χρησιμοποιείται για τον περιορισμό των μεμονωμένων ανταμοιβών. (Σημειώστε ότι αυτό πιθανότατα δεν είναι αρκετό από μόνο του, καθώς πολλοί ψηφοφόροι μπορεί να επιθυμούν να είναι το δικό τους DRep ανεξάρτητα από την πληρωμή).
 • Κάποια μορφή τυχαιοποιημένης ανά εποχή υποεπιτροπής DReps που λαμβάνει υπόψη το βάρος μεριδίου.

Λογική

Ρόλος της Συνταγματικής Επιτροπής

Αρχικά, η Συνταγματική Επιτροπή μπορεί να ακούγεται σαν μια ειδική επιτροπή που της έχει παραχωρηθεί επιπλέον εξουσία επί του DReps. Ωστόσο, επειδή το DReps μπορεί να αντικαταστήσει μια επιτροπή ανά πάσα στιγμή και οι ψήφοι DReps απαιτούνται επίσης για την επικύρωση κάθε δράσης διακυβέρνησης, η Συνταγματική Επιτροπή δεν έχει περισσότερη (και μπορεί, στην πραγματικότητα, να έχει λιγότερη) εξουσία από τα DReps. Δεδομένου αυτού, τι ρόλο παίζει η επιτροπή και γιατί δεν είναι περιττός; Η απάντηση είναι ότι η επιτροπή λύνει το πρόβλημα εκκίνησης αυτού του νέου πλαισίου διακυβέρνησης. Πράγματι, μόλις πατήσουμε τη σκανδάλη και επιτρέψουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο να γίνει ενεργό on-chain, χωρίς Συνταγματική Επιτροπή, θα χρειαζόταν άμεσα να υπάρχουν επαρκή DReps, έτσι ώστε το σύστημα να μην βασίζεται αποκλειστικά στις ψήφους του SPO. Δεν μπορούμε ακόμη να προβλέψουμε πόσο ενεργή θα είναι η κοινότητα στην εγγραφή ως DReps, ούτε πόσο αντιδραστικοί θα είναι άλλοι κάτοχοι Ada σχετικά με την ανάθεση ψήφων.

Έτσι, η Συνταγματική Επιτροπή μπαίνει στο παιχνίδι για να διασφαλίσει ότι το σύστημα μπορεί να μεταβεί από την τρέχουσα κατάστασή του σε πλήρως αποκεντρωμένη διακυβέρνηση σε εύθετο χρόνο. Επιπλέον, μακροπρόθεσμα, η επιτροπή μπορεί να διαδραματίσει καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο στις αποφάσεις διακυβέρνησης αποτελώντας ένα σύνολο εκλεγμένων αντιπροσώπων που τίθενται στο επίκεντρο για την κρίση και την καθοδήγησή τους στις αποφάσεις διακυβέρνησης. Πάνω απ’ όλα, η επιτροπή καλείται ανά πάσα στιγμή να τηρεί το Σύνταγμα και να επικυρώνει προτάσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος.

// TODO Πρέπει να αναγκάσουμε την επανεκλογή της αρχικής επιτροπής; Πρέπει κάθε επιτροπή να έχει όριο θητείας;

Σκόπιμη Παράλειψη Επικύρωσης Ταυτότητας

Σημειώστε ότι αυτό το CIP δεν αναφέρει κανενός είδους επικύρωση ή επαλήθευση ταυτότητας για τα μέλη της Συνταγματικής Επιτροπής ή των DReps.

Αυτό είναι σκόπιμο.

Ελπίζουμε ότι η κοινότητα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να ψηφίσει μόνο υπέρ και να αναθέσει σε αυτούς που παρέχουν κάτι σαν DID για να γνωστοποιηθούν. Ωστόσο, η επιβολή επαλήθευσης ταυτότητας είναι πολύ δύσκολη χωρίς κάποιο μη αποκεντρωμένο μηχανισμό, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση.

Piggybacking στη διανομή μερίσματος στο stake pool

Το πρωτόκολλο Cardano βασίζεται σε έναν μηχανισμό συναίνεσης Proof-of-Stake, επομένως η χρήση μιας προσέγγισης διακυβέρνησης που βασίζεται στο μερίδιο είναι λογική. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε κανείς να ορίσει τον τρόπο καταγραφής της κατανομής μεριδίου μεταξύ των συμμετεχόντων. Ως υπενθύμιση, οι διευθύνσεις δικτύου μπορούν επί του παρόντος να περιέχουν δύο σετ διαπιστευτηρίων: ένα για τον προσδιορισμό του ποιος μπορεί να ξεκλειδώσει χρήματα σε μια διεύθυνση (γνωστός και ως διαπιστευτήρια πληρωμής) και ένα που μπορεί να εξουσιοδοτηθεί σε μια ομάδα μεριδίων (γνωστός και ως διαπιστευτήρια εξουσιοδότησης).

Αντί να ορίσουμε ένα τρίτο σύνολο διαπιστευτηρίων, προτείνουμε την εκ νέου χρήση των υπαρχόντων διαπιστευτηρίων εξουσιοδότησης, χρησιμοποιώντας ένα νέο πιστοποιητικό on-chain για τον προσδιορισμό της κατανομής μεριδίων διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι τα DReps μπορεί (και πιθανότατα θα) να διαφέρουν από τα SPO, δημιουργώντας έτσι ισορροπία. Από την άλλη πλευρά, σημαίνει ότι η κατανομή μεριδίων διακυβέρνησης πάσχει από τις ίδιες ελλείψεις με αυτές για την παραγωγή μπλοκ: για παράδειγμα, οι πάροχοι λογισμικού πορτοφολιών πρέπει να υποστηρίζουν σχήματα πολλαπλών αντιπροσωπειών και πρέπει να διευκολύνουν την κατανομή του μεριδίου σε υπολογαριασμούς εάν ένας κάτοχος Ada επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει πολλαπλά DReps.

Ωστόσο, αυτή η επιλογή περιορίζει επίσης την προσπάθεια υλοποίησης για τους παρόχους πορτοφολιών ολοκληρωτικά και ελαχιστοποιεί την προσπάθεια που απαιτείται για τους τελικούς χρήστες να συμμετάσχουν στο πρωτόκολλο διακυβέρνησης. Το τελευταίο είναι ένα αρκετά σημαντικό πρόβλημα για να δικαιολογήσει την απόφαση. Με το piggyback στην υπάρχουσα δομή, διατηρούμε το σύστημα οικείο στους χρήστες και σχετικά εύκολο στη ρύθμιση, προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας και το ποσοστό συμμετοχής στο πλαίσιο διακυβέρνησης.

Διαχωρισμός της εκκίνησης hard fork από τις καθιερωμένες αλλαγές παραμέτρων πρωτοκόλλου

Σε αντίθεση με άλλες ενημερώσεις παραμέτρων πρωτοκόλλου, τα hard forks (ή, επί του παρόντος, οι αλλαγές στην κύρια έκδοση του πρωτοκόλλου) απαιτούν πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Πράγματι, ενώ άλλες αλλαγές παραμέτρων πρωτοκόλλου μπορούν να εκτελεστούν χωρίς σημαντικές αλλαγές λογισμικού, ένα hard fork υποθέτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία του δικτύου έχει αναβαθμίσει τον κόμβο για να υποστηρίξει τα νέα χαρακτηριστικά που εισάγονται από την αναβάθμιση. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος ενός συμβάντος hard fork πρέπει να κοινοποιείται πολύ νωρίτερα σε όλους τους χρήστες του Cardano και απαιτεί συντονισμό μεταξύ των χειριστών stake pool, των παρόχων πορτοφολιών, των προγραμματιστών DApp και της ομάδας κυκλοφορίας κόμβου.

Ως εκ τούτου, αυτή η πρόταση προωθεί τις εκκινήσεις hard fork ως μια αυτόνομη ενέργεια διακυβέρνησης, ξεχωριστή από τις ενημερώσεις παραμέτρων πρωτοκόλλου, όπως στο σχήμα Shelley.

Αναλήψεις θησαυροφυλακίου έναντι Project Catalyst

Το Project Catalyst είναι επί του παρόντος ένας από τους κύριους μοχλούς για αναλήψεις από το ταμείο του Cardano. Κάθε γύρος Catalyst συνήθως ακολουθείται από εκατοντάδες - αν όχι χιλιάδες - αιτήματα MIR για την παροχή χρηματοδότησης σε επιλεγμένα πρότζεκτ. Σε αυτό το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης, ωστόσο, θα επιτρέψουμε μόνο μία ανάληψη απο το ταμείου ανά εποχή.

Δεδομένου ότι όλα τα αιτήματα ανάληψης από το ταμείο πρέπει να εντάσσονται σε μια ενιαία συναλλαγή, αυτό περιορίζει τον αριθμό των έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε μία μόνο εποχή. Εάν είναι απαραίτητο, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί π.χ. μοιράζοντας τη χρηματοδότηση σε πολλαπλές εποχές, με μεταφορά κεφαλαίων σε ένα προσωρινό δοχείο αποθήκευσης ή με περιορισμό του αριθμού των πρότζεκτ που χρηματοδοτούνται σε κάθε γύρο.

Ο σκοπός των DReps

Τίποτα σε αυτήν την πρόταση δεν περιορίζει τους SPO από το να γίνουν DReps. Γιατί έχουμε DReps; Τα SPO επιλέγονται καθαρά για παραγωγή μπλοκ. Οι ψηφοφόροι μπορούν να επιλέξουν να αναθέσουν την ψήφο τους στο DReps χωρίς να χρειάζεται να εξετάσουν εάν είναι και καλός παραγωγός μπλοκ.

AVST (όριο συμμετοχής ψηφοφορίας δράσης)

Το AVST υπάρχει για να διασφαλίσει ότι οι ψήφοι των DReps έχουν νόημα. Για παράδειγμα, εάν μόνο 10 Lovelace είχαν ανατεθεί σωστά στο DReps και 9 Lovelace «ψηφίσουν ναι» σε μια ενέργεια διακυβέρνησης, θα αμφιβάλλαμε για τη νομιμότητα του αποτελέσματος, καθώς κυκλοφορούν δισεκατομμύρια ADA. Ένα αρκετά υψηλό AVST νομιμοποιεί την εκπροσώπηση.

Πίνακας απαιτήσεων επικύρωσης

Οι απαιτήσεις στον πίνακα απαιτήσεων επικύρωσης επεξηγούνται εδώ. Οι περισσότερες από τις ενέργειες διακυβέρνησης έχουν τις ίδιες απαιτήσεις: η συνταγματική επιτροπή πρέπει να επιτύχει απαρτία και τα DReps πρέπει να επιτύχουν επαρκή αριθμό ψήφων «ναι», εκτός από την περίπτωση όπου το AVST είναι πολύ χαμηλό, οπότε οι SPO ψηφίζουν στη θέση των DReps. Αυτό περιλαμβάνει αυτές τις ενέργειες:

 • Νέα επιτροπή/απαρτία (κανονική κατάσταση)
 • Ενημέρωση του καταστατικού
 • Αλλαγές παραμέτρων πρωτοκόλλου
 • Εκταμιεύσεις ταμείου

Πρόταση δυσπιστίας

Μια πρόταση δυσπιστίας αντιπροσωπεύει την έλλειψη εμπιστοσύνης της κοινότητας του Cardano στην τρέχουσα Συνταγματική Επιτροπή και, ως εκ τούτου, η Συνταγματική Επιτροπή δεν πρέπει να έχει κανένα λόγο σε αυτή τη δράση διακυβέρνησης. Σε αυτήν την κατάσταση, οι SPO και οι DReps αφήνονται να εκπροσωπούν τη βούληση της κοινότητας. Για να αποφευχθεί η υποεκπροσώπηση των DReps, το AVST (ενεργό όριο συμμετοχής ψήφου) καθίσταται απαίτηση για επικύρωση.

// TODO Πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως τους συμβιβασμούς μεταξύ της χρήσης των ψήφων DReps με και χωρίς το AVST.

Νέα επιτροπή/απαρτία (κατάσταση δυσπιστίας)

Παρόμοια με την πρόταση δυσπιστίας, η εκλογή μιας συνταγματικής επιτροπής εξαρτάται τόσο από τα SPOs όσο και από τα DReps να εκπροσωπούν τη βούληση της κοινότητας. Για να αποφευχθεί η υποεκπροσώπηση των DReps, το AVST (ενεργό όριο συμμετοχής ψήφου) καθίσταται απαίτηση για επικύρωση.

// TODO Πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως τους συμβιβασμούς μεταξύ της χρήσης των ψήφων DReps με και χωρίς το AVST.

Έναρξη Hard-Fork

Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε μηχανισμό διακυβέρνησης, η συμμετοχή του SPO είναι απαραίτητη για κάθε hard fork, αφού αυτοί είναι που πρέπει να αναβαθμίσουν το λογισμικό τους. Για το λόγο αυτό, καθιστούμε ρητά τη συνεργασία τους στη δράση διακυβέρνησης έναρξης hard fork, απαιτώντας πάντα την ψήφο τους. Ψηφίζει και η Συνταγματική Επιτροπή, σηματοδοτώντας τη συνταγματικότητα ενός hard fork. Οι DReps ψηφίζουν επίσης, για να εκπροσωπήσουν τη βούληση κάθε μετόχου, αν και δεν απαιτείται η AVST. Η απαίτηση του AVST σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσε να εμποδίσει μια κρίσιμη αναβάθμιση, αν και ίσως χρειαστεί να το επανεξετάσουμε στο μέλλον.

// TODO Πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως τους συμβιβασμούς μεταξύ της χρήσης των ψήφων DReps με και χωρίς το AVST.

Νέες δομές μεταδεδομένων

Τόσο οι ενέργειες διακυβέρνησης όσο και οι ψηφοφορίες χρησιμοποιούν νέα πεδία μεταδεδομένων, με τη μορφή διευθύνσεων URL και κατακερματισμών ακεραιότητας (αντικατοπτρίζοντας τη δομή μεταδεδομένων για την εγγραφή ομάδας ψήφων). Τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή πλαισίου. Για παράδειγμα, οι ψηφοφορίες της συνταγματικής επιτροπής χρειάζονται εξήγηση στο γιατί είναι σύμφωνες με το σύνταγμα. Οι ενέργειες διακυβέρνησης πρέπει να εξηγήσουν γιατί απαιτείται η ενέργεια, ποιους ειδικούς συμβουλεύτηκαν κ.λπ. Δεν θέλουμε οι περιορισμοί μεγέθους των συναλλαγών να περιορίσουν αυτά τα επεξηγηματικά δεδομένα, επομένως χρησιμοποιούμε διευθύνσεις URL.

Αυτό, ωστόσο, δημιουργεί νέα προβλήματα. Εάν μια διεύθυνση URL δεν επιλυθεί, ποια θα πρέπει να είναι η προσδοκία για την ψηφοφορία για αυτήν την ενέργεια; Πρέπει να περιμένουμε ότι όλοι θα ψηφίσουν «αποχή»;. Είναι αυτός ένας φορέας επίθεσης κατά του συστήματος διακυβέρνησης; Σε ένα τέτοιο σενάριο, η προ-εικόνα κατακερματισμού θα μπορούσε να μεταδοθεί με άλλους τρόπους, αλλά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτή την κατάσταση. Πρέπει να υπάρχει περίληψη της αιτιολόγησης on chain;

Εναλλακτικά: Χρήση μεταδεδομένων συναλλαγής

Αντί για συγκεκριμένα πεδία στη μορφή της συναλλαγής, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το υπάρχον πεδίο μεταδεδομένων συναλλαγής.

Τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση μπορούν να αναγνωριστούν ξεκάθαρα με την καταχώρηση μιας ετικέτας μεταδεδομένων CIP-10. Εντός αυτού, η δομή των μεταδεδομένων μπορεί να προσδιοριστεί από αυτό το CIP (ακριβής μορφή TBD), χρησιμοποιώντας ένα ευρετήριο για την αντιστοίχιση του αναγνωριστικού ψήφου ή πρότασης με την αντίστοιχη διεύθυνση URL και κατακερματισμό μεταδεδομένων.

Αυτό αποφεύγει την ανάγκη προσθήκης πρόσθετων πεδίων στο σώμα συναλλαγής, με κίνδυνο να διευκολύνεται η παράβλεψη από τους υποβάλλοντες. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα απαιτούμενα μεταδεδομένα μπορεί να είναι κενά (ή να δείχνουν μια διεύθυνση URL που δεν επιλύεται), είναι ήδη εύκολο για τους υποβάλλοντες να μην παρέχουν μεταδεδομένα και επομένως δεν είναι σαφές εάν αυτό κάνει την κατάσταση χειρότερη.

Λάβετε υπόψη ότι τα μεταδεδομένα συναλλαγής δεν αποθηκεύονται ποτέ στην κατάσταση καθολικού, επομένως εξαρτάται από τους πελάτες να αντιστοιχίσουν τα μεταδεδομένα με τις ενέργειες και τις ψήφους σε αυτήν την εναλλακτική λύση και δεν θα είναι διαθέσιμα ως πληροφορίες στο καθολικό.

Τρία επίπεδα αναλήψεων από το ταμείο

Εισήχθησαν τρεις διαφορετικές ενέργειες διακυβέρνησης για την ανάληψη ταμειακών διαθεσίμων, ώστε οι υψηλότερες αναλήψεις να έχουν υψηλότερα όρια επικύρωσης. Θα πρέπει να είναι πιο δύσκολο να επικυρωθούν οι αναλήψεις για μεγαλύτερα ποσά.

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε μια ενιαία δράση για όλες τις αναλήψεις του Δημοσίου και να καθορίσουμε μια αύξουσα συνάρτηση από το ADA έως τα κατώτατα όρια.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η κατανομή του θησαυροφυλακίου για κάθε εποχή δίνεται ως ποσοστό του ταμείου ανταμοιβής, θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την κατανομή του θησαυροφυλακίου (την παράμετρο του πρωτοκόλλου τ) κατά τον υπολογισμό των κατωφλίων. Για παράδειγμα, οι αναλήψεις από το θησαυροφυλάκιο για μια δεδομένη εποχή θα μπορούσαν να περιοριστούν περίπου ίσες με το ποσό του lovelace που μετακινήθηκε στο θησαυροφυλάκιο από το δοχείο ανταμοιβής εκείνη την εποχή.

// TODO Καθορίστε μια συνάρτηση η οποία λαμβάνει το ποσό κατανομής του ταμείου και το ποσό απόσυρσης του ταμείου και επιστρέφει το AVST, το κατώφλι ψηφοφορίας DRep και το κατώφλι ψηφοφορίας SPO.

Εκτός πεδίου εφαρμογής

Τα ακόλουθα θέματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας πρότασης.

Το περιεχόμενο του καταστατικού

Το περιεχόμενο του αρχικού καταστατικού είναι εξαιρετικά σημαντικό, όπως και οι διαδικασίες τροποποίησής του. Ωστόσο, αυτό είναι αρκετά διαφορετικό από το πρωτόκολλο εντός της αλυσίδας που προτείνεται στο παρόν CIP, ώστε να αξίζει μια ξεχωριστή και εστιασμένη συζήτηση.

Νομικά θέματα

Οποιαδήποτε πιθανή νομική επιβολή είτε του πρωτοκόλλου Cardano είτε του συντάγματος Cardano είναι εντελώς εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος CIP.

Πρότυπα εκτός αλυσίδας για τη δημιουργία δράσεων διακυβέρνησης

Η κοινότητα του Cardano θα πρέπει να σκεφτεί διεξοδικά τα πρότυπα και τις διαδικασίες για τον χειρισμό της δημιουργίας των δράσεων διακυβέρνησης που καθορίζονται στο παρόν CIP. Τα πρότυπα αυτά, ωστόσο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας CIP. Ειδικότερα, ο ρόλος του Project Catalyst στη δημιουργία ενεργειών ανάληψης ταμειακών διαθεσίμων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος CIP, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η αποσαφήνιση της διάκρισης είναι χρήσιμη.

Ιδιωτικοί φορείς

Ο τρόπος με τον οποίο τυχόν ιδιωτικές εταιρείες ή ιδιώτες επιλέγουν να αναθέσουν τα ΑDΑ τους, είτε σε ομάδες συμμετοχών είτε σε DReps, είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος CIP (και αναμφισβήτητα στη διαδικασία του CIP γενικά).

Διαδρομή προς την Ενεργοποίηση

Κριτήρια αποδοχής

 • Στο mainnet του Cardano ενεργοποιείται μια νέα εποχή ledger, η οποία υλοποιεί τις παραπάνω προδιαγραφές. Αυτό θα χωριστεί σε δύο στάδια, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Άλλα πιθανά κριτήρια αποδοχής

 • Άσκηση όλων των ενεργειών διακυβέρνησης σε ένα δημόσιο δοκιμαστικό δίκτυο, με επαρκή συμμετοχή.

 • Έγκριση του κειμένου του καταστατικού με κάποια διαδικασία.

 • Έγκριση της αρχικής συντακτικής επιτροπής από κάποια διαδικασία.

Σχέδιο εφαρμογής

Τα χαρακτηριστικά αυτού του CIP απαιτούν ένα hard fork.

Το παρόν έγγραφο περιγράφει μια φιλόδοξη αλλαγή στη διακυβέρνηση του Cardano. Μια διαδικασία υλοποίησης σε δύο στάδια θα επιτρέψει την ταχύτερη εξάπλωσή του, με ορισμένες από τις πιο περίπλοκες πτυχές (DReps και συνταγματικές αλλαγές) να εξαπλωθούν σε ένα δεύτερο στάδιο. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές θα υλοποιηθούν με δύο hard forks. Αυτό θα επιτρέψει επίσης χρόνο για πληρέστερη αξιολόγηση/διαβούλευση σχετικά με τα κίνητρα και άλλα σημαντικά ζητήματα, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει τη βάση για τη διακυβέρνηση στο Voltaire. Παρακάτω παρατίθεται μια υψηλού επιπέδου περίληψη ενός σχεδίου εφαρμογής για το (πολύ χονδρικά) μισό του σχεδίου.

 1. Προσθήκη ενός υποσυνόλου (σημαντικών) ενεργειών διακυβέρνησης στο σώμα συναλλαγών (ενώ καταργούνται οι ενημερώσεις παραμέτρων πρωτοκόλλου και τα πιστοποιητικά MIR). Αρχικά θα υποστηρίζονται οι ακόλουθες ενέργειες διακυβέρνησης:
 • Παράμετροι πρωτοκόλλου

 • Σκληρές διακλαδώσεις

 • Αποσύρσεις από το ταμείο

 • Αλλαγές στη συνταγματική επιτροπή

 1. Προσθήκη ψήφων στο σώμα συναλλαγών, αλλά απαγόρευση ψήφων DRep.

 2. Η πρώτη έκδοση του νέου κανόνα RATIFY θα μετράει μόνο τις ψήφους της Συνταγματικής Επιτροπής, συν τις ψήφους του SPO για τις σκληρές διακλαδώσεις (παρόμοια με την προηγουμένως καθορισμένη, και πλέον ξεπερασμένη, CIP-47).

Το υπόλοιπο μέρος αυτής της πρότασης θα εφαρμοστεί στο δεύτερο στάδιο.

Πνευματικά δικαιώματα

Αυτή η CIP διατίθεται με άδεια CC-BY-4.0

Αναγνώριση στους ανθρώπους που έκαναν την μετάφραση
Κώστας Σ. @Kostassiagas - Twitter
Αντώνης Α.@Sub_zero_crypto - Twitter
SonGoku @sonGokuNFTS - Twitter
Θeodore M. @CardanoChefPool - Twitter

Πηγή - Μετάφραση :greece:

3 Likes