Đăng ký Cohort 2 của Chương trình Blockchain Education Alpha Program

Dành cho các thành viên muốn học, tìm hiểu và nhận chứng chỉ từ Cardano

:tada: Thông báo nhận đăng ký Cohort 2 của Chương trình Alpha Cardano Blockchain Certified Associate (CBCA)

Thông điệp từ Giám đốc Học viện Cardano, Nadia Mannell.

Chúng tôi có một thông tin thú vị cho bạn đây!

Cohort 1 của Chương trình Alpha Giáo dục Blockchain của chúng tôi đã thành công và chúng tôi rất vui được mời bạn tham gia vào Cohort 2.

:handshake: Nhóm 2 sẽ được ra mắt vào ngày 13 tháng 6, nó sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 7 và chúng tôi hoan nghênh sự tham gia và đóng góp ý kiến ​​từ các thành viên cộng đồng của chúng tôi để chúng tôi có thể định hình thêm Khóa học liên kết được chứng nhận chuỗi khối Cardano (CBCA) - Cardano Blockchain Certified Associate Course - được lên kế hoạch ra mắt vào cuối năm.

:handshake: Chương trình Alpha có tổng cộng 17 bài học tạo nên toàn bộ khóa học CBCA và bao gồm 3 giờ nội dung video, câu hỏi kiểm tra nhỏ, bảng câu hỏi dành cho người tham gia và bảnh khảo sát cuối.

:handshake: Đăng ký tại đây: Cardano Blockchain Certified Associate (CBCA) Alpha Program

unnamed

1 Like