Web3 Bootcamp - sự kiện cho sinh viên và cộng đồng

Do chủ đề cũ không cho post 03 bài liên tục nên mục này được mở để đăng tải thông tin về khóa học Web3 bootcamp

Buổi học thứ 2, các thành viên đã cùng nhau tìm hiểu về các nội dung:
1.Overview about Blockchain

 • What is a blockchain?
 • Understanding SHA 256 - Hash
 • Immutable Ledger
 • Distributed P2P Network
 1. Cardano
 • History
 • Roadmap
 • Pro & Cons
 • Native token
 • Ecosystem
Video ghi hình buổi số 2 có tại - - YouTube

1 Like

Ngày 17/04/2023 Chúng tôi đã tổ chức buổi số 3 trong chuỗi series bài học Web3 bootcamp với các nôi dung:

Blockchain Components and Structure

 • Transaction Models
 • Block Rewards and Transaction Fees
 • Wallets
 • UTXO
 • Addresses
 • Mnemonic seed phrase (BIP39)
 • Key Derivation

Đây là bài học dài và có nhiều thuật ngữ mới với sinh viên.
Một số hình ảnh tại lớp học:Video ghi một phần bài học có tại đây

Buổi số 4, lớp học tập trung vào các chủ đề:

Building Cardano node
-Building a node on test-net
-Building a node on main-net"
Assignment: Student self-build node on test-net
Introduction and Practicing with Demeter.run

Đây là phần học mang tính thực tế, nhiều nội dung thực hành để mang lại nhiều trải nghiệm thực tế nhất cho sinh viên về việc tạo và quản lý node trên nền tảng blockchain
Sau đây là một số hình ảnh về lớp học

Video ghi hình một phần buổi học có tại đây

1 Like

Web 3.0 bootcamp ngày 5 được tổ chức ngày 21/4/2023 với các nội dung:

 • Create a wallet (Key types: the private key, public key, stake key…) by using Cardano-cli
 • Create your first transaction by using Cardano-cli
 • Mint/burn a token by using Cardano-cli
 • Mint/burn an NFT by using Cardano-cli
 • Create multi-signature tx by using Cardano-cli

Đây là bài học khá thú vị, thiết thực và gần gũi với người dùng trên blockchain. Các sinh viên tham dự đã nắm bắt được các khái niệm căn bản về cặp khóa. Cách thức tạo Token/NFT
Video ghi hình cho bài học có thể tìm thấy tại - YouTube

1 Like

Web3 bootcamp ngày thứ 6 được tổ chức với các nội dung

Create a wallet by using web extention application
Instroduction about Mesh and API Providers
Overview abou Mesh and blockfrost

Và video ghi lại buổi học có tại đây Web3 bootcamp - day6 - YouTube

1 Like