CƠ HỘI TÌM KIẾM VỐN CHO DỰ ÁN BLOCKCHAIN CÙNG SINGULARITY NET

CƠ HỘI TÌM KIẾM VỐN CHO DỰ ÁN BLOCKCHAIN CÙNG SINGULARITY NET

 • Làm gì trong khi chờ đợi fund 10 chưa mở?

 • Deep Funding Round 2 có dành cho bạn?

 • Hãy tham dự buổi chia sẻ của Eastern Townhall- Vietnam Breakout room cuối tuần này cùng các vị khách mời đặc biệt để trả lời 02 câu hỏi trên.
  Bạn cũng sẽ nhận được thêm các thông tin như:

 • Quỹ Deep Funding lấy từ đâu?

 • Có những dự án nào đã được cấp vốn ở vòng 1 - những dự án này làm về lĩnh vực nào?

 • Dự án được chấm như thế nào?

 • Ngày tổ chức: Thứ 7, 17/12/2022

 • Thời gian : 16:00 – 18:00 (Eastern Townhall- Vietnam Breakout room)

 • Đăng ký tại : Zoom Meeting: https://bit.ly/3CLMUii

:point_right: Join Telegram nhóm Catalyst Vietnam để cập nhật thêm thông tin Telegram: Contact @vietnameasterntownhall
:point_right: visit website của Eastern Townhall: https://easterntownhall.com
:point_right: Join our Discord: Discord
:point_right: Our Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCV2lFD4AtGRT-WIrLoX58lg
:point_right: Join meetup của cộng đồng Cardano quốc tế: https://www.meetup.com/Cardano-Catalyst-Community-Network/
:point_right: Join Meetup của cộng đồng Cardano Vietnam: https://www.meetup.com/cardano-blockchain-vietnam/?_ga=2.138502900.698204749.1666432430-459030919.1660363792