Các dự án của Sinh Viên Việt Nam nhận được Fund của Fund11 - Project Catalyst - Hỗ trợ bởi Cardano

  • Nhóm các bạn sinh viên của trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội đã rất xuất sắc nhận được cấp vốn từ Project Catalyst Fund11 của Cardano.
  • Fund11 của Project Catalyst diễn ra từ Tháng 11/2023 - Tháng 2/2024 - với 300 đề xuất được phê duyệt cấp vốn.

  • 3 trong 4 dự án được nộp đã được cấp vốn với số vốn lên đến 165,000 ADA

STT IDEASCALE URL TOTAL REQUEST STATUS
1 🇻🇳 The Complete Aiken Course Cardano: From Zero to Expert! ₳20.000 FUNDED BlockAlpha
2 :vietnam: Cardano Coffee Lounge in Universities ₳40.480 NOT FUNDED BlockAlpha
3 CareBlock: Empowering secure healthcare transactions by Cardano ₳100.000 FUNDED Hiep Tran
4 Tamper-proof Certificate System ₳65.000 FUNDED Hiep Tran

Vào ngày 19/01/2024, Tiếp nối cùng các cuộc họp hướng dẫn trước đó, buổi họp hỗ trợ và hướng dẫn cho các nhóm sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội đã được diễn ra. Nhóm Cardano2vn đã hỗ trợ các em rất nhiều trong việc định hướng, hình thành và tư vấn cho các bạn. Các nhóm sinh viên sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ dự án của mình trên nền tảng
https://milestones.projectcatalyst.io/projects

Nguồn: C2vn