Eastern Townhall VietNam Meetup: Hỏi Đáp về vị trí Cố Vấn Cộng Đồng - Community Advisor - Fund8 - 12/03/2022

2022-03-13T17:00:00Z

:sun_with_face: Mục đích của buổi họp

  • Cung cấp thông tin về vị trí CA và vCA
  • Hướng dẫn cộng đồng cách đăng ký và tham gia làm cố vấn cộng đồng (CA) cho Fund8
  • Khuyến khích cộng đồng tham gia làm CA cho Fund8 với hướng dẫn bình luận mẫu

:men_wrestling: Thành viên tham dự: 35 người

:video_camera: Video cuộc họp: Cardano Catalyst Eastern Townhall - Vietnam breakout room - Hỏi Đáp về vị trí CA Fund8 - 12/03/2022 - YouTube

Tóm tắt cuộc họp:

Cuộc họp được diễn ra trong 2 tiếng với sự tham dự của 35 thành viên, với 3 khách mời hiện đang là vCA tham gia giải đáp các thắc mắc với cộng đồng về cách thức và vị trí CA.

  • CA và vCA là gì?

  • Cách đăng ký làm CA trên Ideascale

  • Tôi không giỏi tiếng Anh thì có làm CA được không?

  • Bình luận như thế nào là không đạt

  • Bình luận Good là như thế nào?

  • Hướng dẫn đánh giá mẫu

  • Join Telegram nhóm Catalyst Vietnam: [Telegram: Join Group Chat]

1 Like

Great job!