Báo cáo định hướng triển khai đề tài NCKH trên Project Catalyst

Với mục đích mang đến cho sinh viên nói chung và các sinh viên nghiên cứu khoa học nói riêng các cơ hội triển khai ý tưởng trên Project Catalyst. Cardano2vn cùng với khoa CNTT Trường ĐHGTVT đã có nhiều hoạt động nhằm xây dựng các kỹ thuật, kiến thức tích hợp ứng dụng hiện tại với Blockchain Cardano.
Ngày 12/01/2023 Chúng tôi cùng các đại diện phòng họp Eastern Townhall đã cùng nhau tổ chức hội thảo nhằm báo cáo định hướng triển khai đề tài NCKH trên Project Catalyst với các nội dung:

  1. 05 nhóm sinh viên NCKH báo cáo về đề xuất đã viết
  2. Các Cố vấn góp ý kiến bổ xung, chỉnh sửa, làm rõ đề tài
  3. Các nhóm được giao bài tập và hoàn tất báo cáo sau khi nhận được sự góp ý

Sau đây là một số hình ảnh từ hội thảo:

Nếu bạn thấy những nội dung này là cần thiết cho nhiều người hãy vui lòng giới thiệu họ theo dõi các hoạt động của chúng tôi trên kênh meetup Login to Meetup | Meetup Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn