Giới thiệu Project Catalyst tới Blockchain lab- Khoa CNTT trường Đại học Công Nghệ

Project Catalyst đã trải qua 09 vòng với hơn 1000 dự án được cấp vốn. Cộng đồng Việt Nam cũng đang đóng góp một phần tích cực trong số đó với hơn 50 đề xuất.

Với mong muốn mang lại những cơ hội tốt nhất cho sinh viên và người nghiên cứu, 10:00 ngày 11/01/2023 chúng tôi (Cardano2vn.io) đã phối hợp với PTN Blockchain khoa CNTT - Trường Đại học Công nghệ - Đại Học Quốc gia Hà nội tổ chức buổi hội thao với chuyên đề "Project Catalyst - Viết Proposal sao để được cấp vốn?"

Nội dung gồm 05 phần chính:

  1. Project Catalyst hoạt động như thế nào?
  2. Cơ hội nào cho Sinh viên CNTT?
  3. Làm sao để đề xuất được cấp vốn?
  4. Phân tích một số đề xuất tiêu biểu
  5. Trao đổi mở

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Nếu bạn thấy chủ đề này hữu ích cho Trường hoặc sinh viên của bạn, hãy cho chúng tôi biết để sinh viên có những cơ hội tốt hơn.