GIỚI THIỆU KHÓA HỌC BLOCKCHAIN TỚI SINH VIÊN KHOA KINH TẾ ĐẠI HỌC CẦN THƠ, VIỆT NAM

  • Tuần vừa qua, Đại sứ Cardano tại Việt Nam - Mie Tran đã có buổi chia sẻ về Catalyst và khóa học Blockchain miễn phí và có giấy chứng nhận cho 5 lớp của Trường Kinh Tế - Đại Học Cần Thơ - https://academy.cardanofoundation.org/

  • Với số lượng 25 bạn sinh viên mỗi lớp, các bạn sinh viên đã được phổ cập thông tin cơ bản về Blockchain và Cardano, đồng thời bước một bước tiếp cận với Blockchain gần hơn với khóa học Blockchain của Cardano Academy.