Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu Khoa học năm học- lĩnh vực Blockchain, năm học 2023-2024

**20:00 ngày 20/9/2023 Buổi họp đầu tiên hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu Khoa học năm học- lĩnh vực Blockchain, năm học 2023-2024 đã được tiến hành **

  • 03 nhóm sinh viên đã trình bày ý tưởng và nhận được ý kiến đóng góp của các Thầy/Cô hướng dẫn. sau đây là một số hình ảnh của phiên họp  • Nhóm hỗ trợ sẽ duy trì hoạt động này thường kỳ nhằm hiện thực hóa ý tưởng của sinh viên thành hiện thực.

Nếu bạn thấy hoạt động này có thể mở rộng tại các Trường khác, hãy liên hệ với chúng tôi.

1 Like

20:30 ngày 30/9/2023 02 nhóm sinh viên đã họp cùng với các Thầy, Cô và người hướng dẫn rà soát lại:

  • Các hạng mục trong SoM đã nộp lên Project Catalyst với 02 đề tài đã được cấp vốn
  • Trình bày và thảo luận các điểm chưa hiểu về khái niệm và kỹ thuật.
  • Thầy Cô và người hướng dẫn có chia sẻ về cách thức quản lý dự án, ghi nhận công việc, thanh toán tiền công, báo cáo định kỳ.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi họp.
1 Like