🇻🇳 Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu Khoa học năm học - lĩnh vực Blockchain - Báo Cáo Tháng 1/2024

Tiếp nối cùng các cuộc họp hướng dẫn trước đó, 20:00 ngày 22/01/2024, Buổi họp hỗ trợ và hướng dẫn cho 3 nhóm sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội trong việc hoàn thành 3 nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Blockchain đã được thực hiện.

  • 03 nhóm sinh viên đã tiếp tục trình bày tiến độ dự án và các hạng mục đã hoàn thành được trong thời gian vừa qua và được sự đóng góp của các Thầy/Cô hướng dẫn. Sau đây là một số hình ảnh của phiên họp:

Đồng thời, nhóm sinh viên từ trường Đại học Giao Thông Vận Tải đã được nhận quỹ từ Fund 10 của dự án Catalyst - nhóm BlockAlpha với dự án Demarket - Vietnam Cardano Catalyst - NFT Exchange testing and development environment helps young people approach with the Web3.0 platform - Community cũng đã hoàn thành báo cáo cho cột mốc sắp tới của mình.

Xem thêm về chi tiết dự án qua website: demarket.vn

Nguồn: Cardano2vn

1 Like