🇻🇳 DRep Cardano Training - DRep Pioneer Program - Online Course #1

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về khóa đào tạo số 1 (trực tuyến)
:rocket:"DRep Cardano Training - DRep Pioneer Program" :rocket:

:globe_with_meridians: Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn được tìm hiểu về vai trò DRep
(Delegated Representative) trong hệ sinh thái Cardano, trang bị kiến thức cho bạn để trở thành một trong những DRep tiên phong của Việt Nam.

:books:Thông tin chi tiết:

2 buổi/khóa

Buổi 1
Ngày: 22/6/2024 (Thứ bảy)
Thời gian: Từ 8:30 đến 12:00
Hình thức: Online qua Zoom

Buổi 2
Ngày: 23/6/2024 (Chủ nhật)
Thời gian: Từ 8:30 đến 12:00
Hình thức: Online qua Zoom

Tại buổi đào tạo DRep Cardano Training, bạn sẽ được tìm hiểu về:
:small_blue_diamond: Thiết kế quản trị On-chain của Cardano
:small_blue_diamond: Vai trò quan trọng của DReps trong quản trị
:small_blue_diamond: Quy tắc ứng xử của DReps
:small_blue_diamond: Chương trình khen thưởng cho DReps
:small_blue_diamond: Làm thế nào để trở thành DRep
:small_blue_diamond: Cách sử dụng công cụ hỗ trợ DRep

:date: Cách Đăng Ký:
Bước 1: Click vào Link Meetup, Sign In/Sign Up, bấm “Attend Online” để xác nhận tham gia.
Bước 2: Điền vào biểu mẫu này các thông tin cần thiết cho buổi đào tạo.
*Lưu ý: Ban tổ chức sẽ gửi link zoom đến các bạn đã thực hiện đủ 2 bước trên.

Đừng bỏ lỡ cơ hội này để trở thành một trong những DRep tiên phong và đóng góp vào xây dựng quản trị phi tập trung trên Cardano!:fire:

Chúng ta sẽ có 3 khóa đào tạo DRep Cardano Training bằng tiếng Việt, lịch trình như hình bên dưới.
Anh Chị Em chỉ cần chọn tham gia 1 trong 3 khóa học là được nha.
Cả nhà note lịch sẵn, Hà sẽ gửi link đăng ký 2 khóa còn lại sau nhé.

image

How can I be a Drep in Kenya and Cardano Ambassador?

For DRep Program,
You can register for DRep on https://sanchogov.tools/. After registering, actively learn about CIP1694, how to vote on the Cardano Blockchain and Cardano’s decentralized governance. Becoming a DRep is not difficult; anyone can become one. However, you need a strategy to attract voting rights delegation from the community.

For Cardano Ambassador Program,
You can find details about the program here to learn about becoming a Cardano Ambassador.

Prepare a profile showcasing your relevant activities (such as creating content or organizing meetups). Be ready to apply when Cardano announces they are looking for an ambassador.

Try your best and good luck to you! :blush:

Thank you so much for this insightful information