Hydra Course for Non-Native English Community Developers – C2VN Learning

Khóa học Hydra dành cho các lập trình viên muốn tham gia vào ngành Blockchain, đặc biệt là Cardano các bạn có thể tham gia khóa học này. Nó hoàn toàn miễn phí và bằng ngôn ngữ bản địa (Tiếng Việt).

imageHiện tại có 3 cách có thể cài đặt và làm việc với Hydra.
Thứ nhất là sử dụng Docker. Nó đã được IOG tạo và lưu trữ trên github. Cách này đơn giản nhất cho mọi người dử dụng.
Thứ hai là sử dụng các file Binary cũng đã được IOG xây dựng sẵn, nó đã được lưu trên github, chúng ta có thể download về sử dụng.
Thứ 3 là chúng ta có thể xây dựng từ mã nguồn. Blockchain Cardano là một loại Blockchain phi tập trung nhất, tất cả mã nguồn đều đực công khai trên github và tất cả chúng ta có thể dử dụng và đóng góp.

Nguyen Hieu (HADA Pool):
:framed_picture: 2.2. Tutorial Using Hydra. Từng bước thực hiện chạy một Hydra Head và chuyển tiền cho nhau giữa các bên tham gia như thế nào? Các bạn có thể xem dướng dẫn tại đây. https://www.youtube.com/watch?v=MHZdc9POI2w&list=PLbQhX3HIoPxp890y_DhKmuo19oLV8zAKq&index=7

Bài học nay cho các bạn biết Kiến trúc triển khai của Hydra Head cơ bản.
Nó bao gồm: mạng Cardano Lớp 1 là nền tảng cho các giao dịch. Các thành phần như Hydra-node, Hydra Head Party và Hydra Client (như hydra-tui hoặc WebSocket) kết hợp để thiết lập Hydra Head. bài giảng mô tả hai Đầu Hydra (xanh lam và xanh lục) mở riêng biệt, biểu thị kết nối mạng Hydra và trạng thái của Hydra Head. Mỗi Head cần chữ ký từ các bên tham gia và trao đổi khóa công khai trước khi tạo.
Các bạn có thể xem chi tiết tại đậy

Trò chơi Poker là Một ví dụ tiêu biểu về một kênh trạng thái đa bên. Để bắt đầu chúng ta xem xét trò chơi Poker hoạt động như thế nào.
   Đầu tiên, mỗi người chơi tham gia với một số chip và cố gắng giành chiến thắng bằng cách đặt cược và thắng lớn từ các người chơi khác. Trò chơi bắt đầu với việc phân phát bài và các vòng cược tiếp theo, trong đó người chơi có thể đặt cược, tăng cược hoặc rút lui. Mục tiêu của mỗi người chơi là sở hữu bộ bài mạnh nhất hoặc làm cho tất cả đối thủ của mình rút lui bằng cách đặt cược đủ lớn. Trò chơi kết thúc khi một người chơi chiến thắng hoặc khi tất cả trừ một người chơi rút lui khỏi trò chơi. Chiến thắng được xác định bằng cách so sánh các bộ bài và phân phối số chip tương ứng.
  Hiện tại mỗi nhóm người chơi cùng nhau tập trùng nạp tiền vào một bàn, nhà cái hay chính là người trung gian chia bài, do đó nhà cái có thể cố tình tạo sai lệch khi mọi người chơi thiên vị một bên nào đó. Vì vậy việc chơi Poker phi tập trung là một việc rất hay không còn phụ thuộc vào một bên thư 3 nào. Mọi thành viên có thể trả trực tiếp cho nhau một cách ngang hàng như hình này.

Mô phỏng 3 người chới game Poker với Hydra trên Cardano

Chi tiết xem tại đây:

Bài giảng nay tập trung vào Hydra Head được quản lý. Cấu trúc này hay gọi là Hydra as a Service, cho phép khách hàng truy cập vào Hydra-node thông qua các nhà cung cấp dịch vụ.

Trong ví dụ của bài giảng này, nó cung cấp nhiều đầu Hydra khác nhau, bao gồm Hydra head theo cặp và Hydra head với bốn bên. Các khách hàng A, B và C truy cập vào Hydra của họ thông qua API của nhà cung cấp dịch vụ, trong khi khách hàng D tự chạy Hydra-node riêng. Các khóa Hydra vẫn ở phía khách hàng, và hydra-node chỉ là cơ sở hạ tầng, không quản lý tiền của người dùng. Tính năng nổi bật của mô hình này bao gồm việc đóng các Hydra Head ngoài vùng làm việc, có thể tạo nhiều Head trên một node, và yêu cầu khách hàng phải trực tuyến để tiến triển giao dịch. Các khách hàng cũng có thể đóng tài khoản và thu hồi tiền với một nhà cung cấp thay thế hoặc sử dụng các giao dịch được tạo ngoài phạm vi. Bạn có thể xem chi tiết trong video dưới đây

# 4.3 Use Cases-Inter Wallet Payments [Hydra-course-2024]
Bài học nay tóm tắt về một vấn đề trong việc xây dựng dịch vụ thanh toán ngang hàng giữa các người sử dụng, thông qua các ví và các nhà cung cấp ví. Mô hình này gọi là Hydra Head. Một Hydra Head có hạn chế về số lượng thành viên, gây khó khăn trong việc xây dựng giải pháp thanh toán ngang hàng quy mô lớn khi mỗi người dùng là thành viên của Head. Tuy nhiên, lộ trình dài hạn đã dự kiến các giải pháp định tuyến và mạng của các Head. Trong trung gian, các nhà cung cấp ví nhẹ có thể được sử dụng để tạo Hydra Head. Các nhà cung cấp ví sẽ xử lý các giao dịch bên trong Head cho người dùng của họ thông qua một hợp đồng cụ thể, cho phép họ mở khóa và chuyển tiền giữa các tài khoản trên lớp 2. Sự đối xứng trong giao dịch giữa các nhà cung cấp ví có thể được duy trì thông qua cơ chế từ chối thanh toán. Điều này giúp giảm thiểu mất cân bằng trong hệ thống và tăng tính ổn định cho dịch vụ thanh toán ngang hàng.
Chi tiết các bạn xem ở đây.