🇨🇿 Jak umělá inteligence rozumí Cardanu?

V oblasti umělé inteligence (AI) jsme dosáhli velkého pokroku. S umělou inteligencí můžete chatovat stejně jako s lidským protějškem. Výhodou AI je, že dokáže rychle vyhledat informace na internetu a použít je k odpovědi. Místo toho, abyste sami hledali odpověď v článku, AI ji najde za vás. Zeptejme se nástroje ChatGPT, co si myslí o Cardanu a kryptoměnách obecně.

TLDR:

  • AI odpověděla, že blockchain má světlou budoucnost v mnoha oblastech.
  • AI odpověděl, že Ouroboros je respektovaný a široce používaný PoS konsensus.
  • AI dokáže porovnat decentralizaci Bitcoinu, Etherea a Cardana.
  • Zeptali jsme se na NFT a stablecoiny.

Pojďme si popovídat

Mohl bych vám popsat, co je ChatGPT, ale vlastně se mohu zeptat přímo AI. Ptám se na první otázku.

[JÁ] Jak bys popsal sám sebe a kdo tě vytvořil?

[ChatGPT] Jsem velký jazykový model vycvičený výzkumnou organizací OpenAI, která pracuje na rozvoji umělé inteligence. Konkrétně jsem model strojového učení, který byl vycvičen na souboru dat s texty z nejrůznějších zdrojů, aby se naučil generovat texty podobné lidským. Byl jsem vytvořen týmem výzkumníků a inženýrů z OpenAI, kteří mě vyvinuli a vycvičili pomocí pokročilých technik strojového učení. Jsem navržen tak, abych dokázal porozumět a generovat text podobně, jako by to dělal člověk, a neustále se učím a zlepšuji svůj výkon.

Teď už víte, s kým si budeme povídat, a můžeme se rovnou vrhnout na kryptoměny a Cardano. Některé odpovědi zkrátíme, protože umělá inteligence generuje poměrně dlouhé odpovědi na abstraktní otázky. S umělou inteligencí si však můžete promluvit sami.

[JÁ] Jaká je budoucnost technologie blockchain?

[ChatGPT] Technologie blockchain má potenciál způsobit revoluci v celé řadě průmyslových odvětví, protože poskytuje bezpečný a transparentní způsob ukládání a přenosu dat a majetku. Je pravděpodobné, že v budoucnu bude technologie blockchain nadále přijímána a integrována do stále více oblastí, jako jsou finance, řízení dodavatelského řetězce a hlasovací systémy.

Jednou z potenciálních oblastí růstu technologie blockchain je využívání inteligentních smluv, což jsou samovykonatelné smlouvy, jejichž podmínky dohody mezi kupujícím a prodávajícím jsou zapsány přímo do řádků kódu. Chytré smlouvy mají potenciál zefektivnit a automatizovat mnoho obchodních procesů, čímž se stanou rychlejšími, efektivnějšími a bezpečnějšími. dApps mají potenciál narušit tradiční obchodní modely tím, že umožňují vzájemné interakce a umožňují uživatelům zachovat si kontrolu nad svými daty a majetkem.

[JÁ] Co si myslíte o konsensu Ouroboros PoS, který se používá v Cardanu?

[ChatGPT] Ouroboros je vysoce účinný algoritmus PoS, který je navržen tak, aby poskytoval bezpečný a decentralizovaný způsob dosažení konsensu o stavu blockchainu Cardano. Má několik klíčových vlastností, které jej činí jedinečným, včetně použití bezpečné ověřitelné náhodné funkce (VRF) pro výběr validátorů a podpory částečného delegování, které umožňuje uživatelům delegovat svá práva třetí straně, aniž by převedli vlastnictví svých tokenů.

Celkově je Ouroboros uznávaný a široce používaný konsensuální algoritmus PoS, který se ukázal jako účinný při udržování bezpečnosti a decentralizace blockchainu Cardano.

[ME] Jak je to s bezpečností Proof-of-Stake a Proof-of-Work s ohledem na dlouhodobou udržitelnost?

[ChatGPT] PoW je obecně považován za bezpečný, ale může být náročný na zdroje a nemusí být tak energeticky účinný jako jiné konsensuální mechanismy. Jedním z potenciálních problémů PoW z hlediska dlouhodobé udržitelnosti je riziko centralizace, protože těžaři s výkonnějším a efektivnějším hardwarem mohou mít výhodu oproti ostatním, což vede ke koncentraci těžební síly v rukou několika velkých hráčů.

PoS je obecně považován za energeticky účinnější než PoW, protože nevyžaduje, aby těžaři vykonávali výpočetně náročnou práci. Systémy PoS však mohou být zranitelné vůči útokům, při nichž útočník kontroluje velké množství stakované kryptoměny a využívá je k manipulaci s procesem konsensu.

Mezi další faktory, které mohou ovlivnit dlouhodobou udržitelnost a rozpočet na bezpečnost blockchainové sítě, patří design systému, velikost a rozložení sítě a celková úroveň podpory a přijetí ze strany uživatelů a vývojářů.

[ME] Popište problém bezpečnostního rozpočtu a v čem spočívá hrozba pro blockchainovou síť.

[ChatGPT] Problém bezpečnostního rozpočtu se týká kompromisu mezi úrovní bezpečnosti blockchainové sítě a zdroji (např. elektřinou, hardwarem a dalšími náklady), které jsou investovány do udržování této bezpečnosti.

Hrozba, kterou pro blockchainovou síť představuje problém bezpečnostního rozpočtu, spočívá v tom, že pokud bezpečnostní rozpočet není dostatečný k udržení požadované úrovně bezpečnosti, může být síť zranitelnější vůči útokům. Pokud je například útočník schopen ovládnout většinu těžebního výkonu v PoW blockchainu nebo velkou část stakovaných tokenů v PoS blockchainu, může být schopen změnit blockchain a ohrozit integritu sítě.

[JÁ] Srovnejte decentralizaci Bitcoinů, Etherea a Cardana.

[ChatGPT] Bitcoin, Ethereum a Cardano jsou decentralizované blockchainové sítě, což znamená, že fungují bez potřeby centrální autority.

Bitcoin je považován za jeden z nejvíce decentralizovaných blockchainových systémů, protože má velkou a distribuovanou síť uzlů a vysokou úroveň přijetí a podpory ze strany uživatelů a vývojářů. Objevily se však obavy z potenciální centralizace sítě Bitcoin, protože malý počet těžebních poolů kontroluje významnou část těžebního výkonu a do kódové základny Bitcoin Core přispívá omezený počet vývojářů.

Ethereum je také decentralizovaná blockchainová síť, ale používá jiný mechanismus konsensu známý jako proof-of-work (PoW). Ethereum má velkou a distribuovanou síť uzlů a ve srovnání s Bitcoinem má rozmanitější a decentralizovanější vývojářskou komunitu. Stejně jako u Bitcoinu se však objevily obavy z možnosti centralizace v síti Ethereum, protože malý počet těžebních poolů kontroluje značnou část těžebního výkonu.

Cardano je decentralizovaná blockchainová síť, která využívá konsensuální mechanismus proof-of-stake (PoS) známý jako Ouroboros. Cardano má rozsáhlou a distribuovanou síť uzlů a má decentralizovanou řídicí strukturu, která umožňuje zúčastněným stranám podílet se na rozhodovacím procesu. Cardano je také navrženo tak, aby podporovalo škálovatelnost a interoperabilitu, což může pomoci zvýšit celkovou decentralizaci sítě. Úroveň decentralizace v síti Cardano však může být ovlivněna celkovou distribucí a vlastnictvím mincí.

[JÁ] Udělal si chybu. Ethereum používá Proof-of-Stake od roku 2021. Jaká je nyní decentralizace Etherea?

[ChatGPT] Děkuji za upozornění na chybu v mé předchozí odpovědi. Máte pravdu, že Ethereum od roku 2021 používá konsensuální mechanismus proof-of-stake (PoS) nazvaný Ethereum 2.0 (známý také jako “Eth2” nebo “Beacon Chain”).

Od přechodu na Ethereum 2.0 se decentralizace sítě Ethereum v některých ohledech zlepšila. Konsensuální mechanismus PoS je obecně považován za energeticky úspornější než mechanismus proof-of-work (PoW) a může být také méně náchylný k centralizaci, protože se při ověřování transakcí nespoléhá na těžaře se specializovaným hardwarem. Systém Ethereum 2.0 je navíc navržen tak, aby podporoval škálovatelnost a interoperabilitu, což může přispět ke zvýšení celkové decentralizace sítě.

[JÁ] Má technologie NFT budoucnost, nebo je to jen humbuk?

[ChatGPT] Je těžké říci, zda se technologie NFT široce rozšíří, nebo zda jde jen o přechodný trend. Představují však zajímavou a potenciálně převratnou technologii, kterou stojí za to sledovat.

[ME] Jaká je budoucnost stablecoinů?

[ChatGPT] Mají poskytovat výhody kryptoměn, jako jsou rychlé a levné transakce a větší finanční dostupnost, a zároveň se vyhnout volatilitě, která je často spojena s tradičními kryptoměnami, jako je Bitcoin a Ethereum.

Budoucnost stablecoinů je těžké předvídat, ale je pravděpodobné, že budou i nadále hrát významnou roli na trhu kryptoměn. Stablecoiny již získaly široké přijetí a používají se k různým účelům, včetně poskytování stabilního úložiště hodnoty, usnadnění přeshraničních plateb a umožnění využívání decentralizovaných finančních aplikací (DeFi).

Navzdory těmto výzvám je pravděpodobné, že se stablecoiny budou v budoucnu dále vyvíjet a získávat přijetí, protože nabízejí řadu potenciálních výhod pro uživatele i vývojáře.

[JÁ] Jaká je komunita kolem Cardana?

[ChatGPT] Z hlediska velikosti a aktivity patří komunita Cardano mezi větší a aktivnější blockchainové komunity.

Celkově je komunita Cardano živou a aktivní skupinou jednotlivců, kteří jsou nadšeni potenciálem blockchainu a projektu kryptoměny Cardano. Členové komunity se často účastní online fór, setkání a akcí, kde diskutují o nejnovějším vývoji v ekosystému Cardano a sdílejí nápady a osvědčené postupy.

Závěr

Mohli bychom si povídat dlouho, ale lepší bude, když si to vyzkoušíte sami. Neberte odpovědi jako konečnou pravdu. Umělá inteligence pouze pracuje s texty, které najde na internetu, a zpracovává je do odpovědí. Umělá inteligence není schopna porozumět složitějším textům a dokázat jejich pravdivost. Umělá inteligence je dobrá ve vyhledávání starších faktů, ale ne tak dobrá v předpovídání budoucnosti. AI určitě nevymyslí nic nového, ale může vám pomoci rychle najít odpovědi na aktuální poznatky. Pokud jste programátorem, promluvte si s AI i na toto téma. Budete příjemně překvapeni.

V blockchain odvětví se někdy objevují zavádějící názory nebo nereálné představy o budoucnosti. AI dokáže najít mainstreamový názor a ten spracovat do odpovědi. Budoucnost může být jiná než většina lidí dnes myslí a AI vám příliš nepomůže podívat se za roh. To je jeden z důvodů proč zatím není schopná v některých činnostech nahradit lidské bytosti. Věřím že jste si všimli chyb které AI udělala při odpovědi na decentralizaci Ethereum.

Zkusme položit umělé inteligenci poslední otázku týkající se budoucnosti. Může Cardano být bankou pro ty kteří nemají bankovní účet?

Cardano by potenciálně mohlo hrát roli při poskytování finančních služeb nebankovním subjektům prostřednictvím chytrých kontraktů a decentralizovaných aplikací. Tyto nástroje by například mohly být použity k vytvoření finančních produktů nebo služeb, které by byly dostupné jednotlivcům bez tradičních bankovních účtů nebo úvěrové historie.

Článek napsali Cardanians s podporou Cexplorer.

Přečtěte si celý článek: How does artificial intelligence understand Cardano? | Cardano Explorer