MACS: Một cách tiếp cận mới để lựa chọn đồng tiền đa tài sản

Một bài nghiên cứu khám phá cách thuật toán MACS tăng cường lựa chọn đồng coin blockchain dựa trên UTxO

Sự đổi mới cũng như nghiên cứu liên tục là chìa khóa để nâng cao tiện ích, phạm vi tiếp cận và hiệu quả của Blockchain và Cardano Foundation tin tưởng mạnh mẽ không chỉ vào việc hỗ trợ mà còn thực sự đóng góp cho nghiên cứu Blockchain. Việc xuất bản tài liệu nghiên cứu của chúng tôi “ MACS: Thuật toán lựa chọn đồng tiền đa tài sản cho Blockchain dựa trên UTxO ” —được trình bày lần đầu tiên tại Hội nghị quốc tế IEEE về Blockchain năm 2023 —tập trung vào lợi ích và khả năng nâng cao của việc sử dụng lựa chọn đồng tiền đa tài sản (thuật toán MACS).

Lựa chọn đồng coin, một thuật ngữ đề cập đến quá trình trong đó ví chọn đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTxO) mà nó chi tiêu trong một giao dịch cụ thể, vẫn là một điểm khó khăn đối với nhiều người dùng: Phần mềm ví khác nhau có thể sử dụng nhiều thuật toán chọn tiền khác nhau, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ, quyền riêng tư và phí giao dịch. Việc liên tục tối ưu hóa các thuật toán được sử dụng trong quy trình này sẽ đảm bảo sức mạnh và hiệu quả lâu dài của công nghệ. Các thuật toán lựa chọn đồng coin tốt hơn là cần thiết để cải thiện cách thức hoạt động của blockchain, bao gồm cả về mặt trải nghiệm người dùng. Do đó, bài báo MACS tạo nên sự tiến bộ của công nghệ làm nền tảng cho Blockchain.

UTxO so với blockchain dựa trên tài khoản

Để hiểu đầy đủ tác động của thuật toán MACS, việc hiểu cách thức hoạt động của sổ cái là rất quan trọng. Đầu tiên, blockchain bao gồm hai lớp sổ cái chính: sổ cái dựa trên UTxO, được minh họa bằng Bitcoin và sổ cái dựa trên tài khoản, chẳng hạn như trong Ethereum.

Trong sổ cái dựa trên UTxO, trạng thái của blockchain được lưu trữ trong các UTxO này. Các giao dịch Blockchain trong loại sổ cái này liên quan đến việc tiêu thụ các UTxO cụ thể và tạo các giao dịch mới. Để tính tổng số token của người dùng, phần mềm ví phải tính số dư bằng cách tổng hợp tất cả UTxO được liên kết với người dùng đó.

Mặt khác, sổ cái dựa trên tài khoản chỉ định cho mỗi người dùng một tài khoản chuyên dụng. Trong hệ thống này, các giao dịch chủ yếu tăng hoặc giảm số dư trong tài khoản của người dùng bằng cách chuyển mã thông báo cho người dùng khác. Do đó, phần mềm ví người dùng hiển thị số dư tài khoản mà không cần phải tính toán.

Mặc dù sổ cái dựa trên tài khoản có vẻ đơn giản hơn nhưng việc tính toán số dư bằng cách tính tổng các mã thông báo trong UTxO của người dùng mang lại những lợi thế khác biệt. Cụ thể, sổ cái dựa trên UTxO tạo ra nhiều kết quả có thể dự đoán hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý giao dịch song song.

Kết quả nghiên cứu

Bài viết của MACS đã xem xét một số lĩnh vực và kết quả, cụ thể là:

  • xây dựng một vấn đề tối ưu hóa nhằm mục đích cùng nhau giảm thiểu phí giao dịch và quy mô nhóm UTxO, cũng như bảo vệ quyền riêng tư của người dùng;

  • giới thiệu điểm ưu tiên cho UTxO bao gồm giá trị, tuổi và số lượng UTxO được liên kết;

  • so sánh hiệu suất của MACS với các thuật toán khác.

Cho đến nay, MACS đã được thử nghiệm độc quyền trong mô phỏng. Như đã nêu trong bài báo, chúng cho thấy hành vi đầy hứa hẹn, sẽ làm cơ sở cho nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. Điều quan trọng là nó cũng thể hiện một bước tiến tới các thuật toán lựa chọn đồng coin được cải tiến.

Các kết quả nghiên cứu hiện tại đã nêu bật tính hữu ích của MACS trong việc nâng cao các Blockchain dựa trên UTxO theo một số cách quan trọng, bao gồm tối ưu hóa các giao dịch về chi phí, tốc độ và quyền riêng tư cũng như cuối cùng là nâng cao trải nghiệm người dùng. Với những lần cải tiến hơn nữa, chúng tôi tin rằng MACS có tiềm năng áp dụng rộng rãi trong các Blockchain dựa trên UTxO.

Trong tương lai, điều quan trọng là phải kiểm tra MACS với dữ liệu trong thế giới thực để tối ưu hóa hoàn toàn thuật toán. Sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm và tối ưu hóa như vậy, thuật toán có thể có tiềm năng triển khai nhiều loại ví khác nhau. Trên thực tế, thử nghiệm và nghiên cứu bổ sung sẽ cho thấy toàn bộ khả năng của MACS.

Cardano Foundation khuyến khích mọi người đọc bài nghiên cứu đầy đủ và miễn phí.

Ngày 23 tháng 5 năm 2024 • Tin tức & Cập nhật

Manvir Schneider

Nhà khoa học nghiên cứu

Nguồn: MACS: A new approach to multi-asset coin selection

*Tham khảo) Bản dịch bài nghiên cứu (tạm dịch bằng Google dịch)
(MACS) A Multi-Asset Coin Selection Algorithm for UTXO-Based Blockchains_VN.pdf (530.7 KB)
*Bản tiếng Anh
(MACS) A Multi-Asset Coin Selection Algorithm for UTXO-Based Blockchains_EN.pdf (702.4 KB)